Fjarnámsframboð vor 2018

Fjarnámsframboð vor 2018

Áfangalýsingar eru undir NÁMIÐ hér fyrir ofan til hægri.

Birt með fyrirvara um breytingar og athugið að undanfaraskilyrði þarf að uppfylla ef sótt er um skráningu í áfanga! Miðað er við að hver fjarnemi taki 1-2 áfanga á spönn.

Skráningu á vorönn 2018 er lokið.Fyrri spönn lauk 1. mars og hafa lokaeinkunnir verið birtar í Innu.

Seinni spönn hófst 12. mars og lýkur með námsmatsdögum 16.-23. maí. Próftafla hefur verið birt, þeir sem vilja sækja um leyfi til að taka próf annars staðar en í ME þurfa að hafa samband við Báru Mjöll kennslustjóra fjarnáms á bmj@me.is í síðasta lagi mið. 9. maí.

Tekið verður við umsóknum fyrir haustönn 2018 frá júní fram í miðjan ágúst á https://umsokn.inna.is. Ekki er boðið upp á sumarönn.

Skýringar:  f & s   = kennt á fyrri spönn og aftur á seinni spönn, þ.e. tvisvar á önninni
                    báðar = kennt yfir báðar spannir, þ.e. yfir alla önnina en ekki í spannarkerfinu
ME - Fjarnámsframboð vorönn 2018
Áfangi Samsvarar Spönn Braut Lýsing Undanfari
DANS2MO05 DAN203 fyrri ALM Málfræði og orðaforði í dönsku DANS1LM05
DANS3MB05 DAN303 seinni MÁL Dönsk menning og bókmenntir DANS2MO05
EÐLI2RB05 203/303 fyrri NÁT Rafmagns- og bylgjufræði (2. áf. í EÐL) EÐLI2AV05
EÐLI3VA05 203/303 seinni NÁT Framhaldsáfangi í afl- og rafsegulfræði EÐLI2AV og 2RB
EFNA2GE05 EFN203 f & s NÁT 2. áf. Gaslögmálið og efnahvörf EFNA2LM05
EFNA3LR05 EFN313 seinni NÁT Lífræn efnafræði EFNA2LM05
ENSK1TR05 ENS202 fyrri FRA Lestur og málfræði í ensku - seinni hluti 1LM ENSK1MR05
ENSK2MO05 ENS203 fyrri ALM Málfræði og orðaforði ENSK1LM05
ENSK2OB05 ENS303 f & s ALM Orðaforði og bókmenntir ENSK2MO05
ENSK3FH05 ENS403 fyrri ALM Fagenska og hugtök ENSK2OB05
ENSK3RB05 ENS503 seinni MB Ritun og bókmenntir ENSK3FH05
ENSK4UH05 ENS603 seinni MÁL Undirbúningur fyrir háskólanám ENSK3RB05
ERLS3ES05   seinni MÁL Erlend samskipti, t.d. Comenius 2. þreps mál
FÉLA2SS05 FÉL203 seinni FÉL Sjónarmið og saga félagsfræðinnar FÉLV1ÞF05
FÉLA2ST05 FÉL303 seinni FÉL Stjórnmálafræði FÉLA2SS05
FÉLV1ÞF05 FÉL103 fyrri ALM Þróun félagsvísinda  
FJÖL2FS05   seinni FÉL Inngangur að fjölmiðlafræði FÉLV1ÞF05
HEIM2SI05   f & s ALM Heimspeki LÍFS1BS05
ÍSLE1KM05 ÍSL202 fyrri FRA ÍSLE1MB seinni hluti ÍSLE1RM05
ÍSLE1MB05 ÍSL103 ekki kennd ALM Málfræði og bókmenntir  
ÍSLE2NH05 ÍSL503 f & s ALM Nútímabókmenntir og hugtakabeiting ÍSLE2RR05
ÍSLE2RR05 ÍSL203 seinni ALM Ritun og ritgerðasmíði ÍSLE1MB05
ÍSLE3FM05 ÍSL303 f & s ALM Fornöld og miðaldir, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3LF05 ÍSL403 fyrri ALM Lærdómsöld til fullveldis, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3BU05 ÍSL633 ekki kennd MB Barna- og unglingabókmenntir ÍSLE2RR05
JARÐ2VV05 JAR213 seinni NÁT Veður-, haf- og jöklafræði JARÐ2JÍ05
LÍFF2EL05 NÁT103 fyrri NÁT Eiginleikar lífvera  
LÍFF3LÞ05 ÍÞF303 seinni ÍÞRL Lífeðlis- og þjálffræði ÍÞRF2ÞJ05
LÍFF3LE05 LÍF103/LOL103 ekki í boði NÁT Lífeðlisfræði LÍFF2EL05
LÍFF3VB05 ÍÞF303/LOL203 seinni ÍÞRL Vöðvar og bein LÍFF2EL05
NÁTT1JU05 NÁT113  fyrri ALM Kynning á jarð- og umhverfisfræði  
NÁTT1LE05 NÁT103 seinni ALM Kynning á líf- og efnafræði  
NÆRI2ON05 NÆR103 seinni ÍÞRL Orka og næringarefni NÁTT1JU/LÍFF2EL
RANN3EM05   fyrri FÉL Aðferðafræði - eigindlegar og megindlegar STÆR3TÖ05
SAGA1MF05 SAG103 f & s ALM Mannkynssaga, fyrri hluti  
SAGA2ÁN05 SAG203 f & s ALM Átjánda öld til nútímans SAGA1MF05
SAGA2LI05 MYS103 ekki kennd LIS Menningar- og listasaga frá miðöldum  
SAGA2ÞJ05   ekki kennd FÉL Þjóðfræði FÉLV1ÞF05
SAGA3ME05 SAG303 fyrri FÉL Menningarsaga SAGA2ÁN05
SÁLF2SS05 SÁL103 fyrri FÉL Almenn sálfræði - sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
SÁLF3ÞR05 SÁL203 fyrri FÉL Þroskasálfræði SÁLF2SS05
SÁLF3FG05 SÁL403 seinni FÉL Félagssálfræði SÁLF2SS05
SPÆN1PL05 SPÆ103 fyrri ALM Spænska 1. áfangi, persónan og lífið  
SPÆN1DA05 SPÆ203 fyrri ALM Spænska 2. áfangi, daglegar athafnir SPÆN1PL05
SPÆN1FS05 SPÆ303 seinni ALM Spænska 3. áfangi, ferðalög og saga SPÆN1DA05
SPÆN2MM05 SPÆ403 ekki kennd MB Spænska 4. áfangi, mannlíf og menning SPÆN1FS05
STÆR1BT05 STÆ162 fyrri FRA Bókstafareikningur og tölur  
STÆR1AR05 STÆ103 ekki kennd NÁT Algebra og rúmfræði - náttúrufræðibraut  
STÆR2AF05 STÆ203 fyrri NÁT Algebra, föll og mengi - náttúrufræðibraut STÆR1AR05
STÆR2LÆ05 STÆ263 seinni ALM Fjármál og tölfræði STÆR1BT05
STÆR2HV05 STÆ303 f & s NÁT Hornaföll og vigrar STÆR2AF05
STÆR3TÖ05 STÆ313 f & s FÉL Tölfræði STÆR2LÆ/2AF 
STÆR3HD05 STÆ503 ekki kennd NÁT Heildun og deildajöfnur STÆR3DE05
STÆR3TD05 STÆ603 ekki kennd NÁT Tvinntölur og deildajöfnur STÆR3HD05
UPPE2SS05 UPP103 seinni FÉL Uppeldisfræði - sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
ÞÝSK1PL05 ÞÝS103 ekki í boði ALM Þýska 1. áf. Persónan og lífið  
ÞÝSK1DA05 ÞÝS203 fyrri ALM Þýska 2. áf. Daglegar athafnir ÞÝSK1PL05
ÞÝSK1VU05 ÞÝS303 seinni ALM Þýska 3. áf. Venjur og umhverfi ÞÝSK1DA05
ÞÝSK2FM05 ÞÝS403 ekki kennd MB Þýska 4. áf. Ferðalög og menning ÞÝSK1VU05
Uppfært 18.4.2018

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579