Umgengnisreglur

Umgengnisreglur

  1. Nemendur skulu ganga hreinlega og prúðmannlega um húsakynni skólans og fara vel með muni hans. Þeir skulu vera hreinlegir og snyrtilegir í klæðaburði.
  2. Nemendur skulu fara úr útiskóm og yfirhöfnum í forstofu og gangi á inniskóm í skólahúsi og á heimavist. Þess skal þó gæta að skilja ekki peninga eða önnur verðmæti eftir í yfirhöfnum.
  3. Hvergi má fleygja frá sér rusli í húsum skólans eða á lóð hans, heldur skal nota viðeigandi flokkunarílát og ruslatunnur.
  4. Nemendur gæti þess að valda ekki öðrum ónæði á starfstíma, hvort heldur eru kennslustundir eða lestímar. Því er beint til nemenda að sýna einnig í hvívetna háttvísi og prúðmennsku á almannafæri.
  5. Ef nemandi veldur skemmdum á húsnæði eða munum skólans, ber honum að skýra skólameistara eða umsjónarkennara frá því. Til þess er ætlast að nemandi bæti skemmdir sem hann er valdur að, eftir ákvörðun skólameistara.
  6. Neysla matar og drykkjar er bönnuð í kennslustundum.
  7. Nemendum og starfsmönnum skólans er óheimilt að neyta eða vera undir áhrifum áfengis eða annarra vímugjafa í húsakynnum skólans eða á samkomum á hans vegum.
  8. Um hegðun og umgengni á heimavist gilda sérstakar reglur umfram þessar.
  9. Auglýsingatöflur eru ætlaðar undir auglýsingar varðandi skólahald og félagslíf nemenda skv. nánari fyrirmælum skólastjórnar. Eigi má festa upp auglýsingar annars staðar en á auglýsingatöflur, nema með sérstöku leyfi. Aðilar utan skólans mega ekki festa upp auglýsingar í húskynnum hans nema með leyfi skólameistara.
  10. Brot á reglum þessum geta varðað viðurlögum og jafnvel brottvísun úr skóla.

 

Yfirfarið 19.9.2017

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579