Fjarnámsframboð haust 2020

Áfangalýsingar eru undir NÁMIÐ hér fyrir ofan til hægri.

Opið er fyrir umsóknir á haustönn í gegnum umsokn.inna.is. Umsóknarfrestur rennur út 19. ágúst. Kennsla á fyrri spönn hefst þann sama dag. Hér að neðan má sjá framboð haustannar 2020. Athugið að uppfylla þarf undanfaraskilyrði ef sótt er um skráningu í áfanga. Miðað er við að hver fjarnemi taki 1-2 áfanga á spönn.

Svarbréf með upplýsingum um námið verða send út um það leyti sem kennslan hefst ásamt greiðslukröfum í heimabanka.

Hér að neðan er framboð haustannar. F merkir fyrri spönn, s merkir seinni spönn og f+s að áfanginn sé kenndur á báðum spönnum.

 

ME - Námsframboð á haustönn 2020

 

Áfangi Samsvarar Spönn Lýsing Undanfari
DANS1LM05 DAN103 f+s Lesskilningur og málfræði í dönsku  
DANS2MO05 DAN203 f+s Málfræði og orðaforði í dönsku DANS1LM05
EÐLI2AV05 EÐL103 s Aflfræði og varmafræði

STÆR2HV05

EÐLI3NE05 EÐL403 s Nútímaeðlisfræði EÐLI2VA og EÐLI2RB
EFNA2LM05 EFN103 f+s Lotukerfið og mólhugtakið  
EFNA3JA05 EFN303 s Ólífræn efnafræði - jafnvægi EFNA2GE05
ENSK2MO05 ENS203 f+s Málfræði og orðaforði ENSK1LM05
ENSK2OB05 ENS303 f Orðaforði og bókmenntir ENSK2MO05
ENSK3FH05 ENS403 f+s Fagenska og hugtök ENSK2OB05
ENSK3RB05 ENS503 s Ritun og bókmenntir ENSK3FH05
FÉLV1ÞF05 FÉL103 f Þróun félagsvísinda  
FÉLA2HE05   f Heilsufélagsfræði FÉLV1ÞF05
FÉLA2SS05 FÉL203 s Sjónarmið og saga félagsfræðinnar FÉLV1ÞF05
FÉLA3ÞR05 FÉL313 s Félagsfræði þróunarlanda FÉLA2SS05
FJÖL1FS05   s Fjölmiðlafræði  
HEIM2SI05   f+s Heimspeki - siðfræði  
HUGM2HS05   s Hugmyndaauðgi og sköpunarkraftur SJÓN1TE05 / MARG 2SM05
ÍSLA1OM05   f Orðaforði og málfræði, 1. áfangi  
ÍSLA1MT05   f Mál og talþjálfun, 2. áfangi ÍSLA1OM05
ÍSLA2LM05   f Lestur og málnotkun, 3. áfangi ÍSLA1MT05
ÍSLA2MO05   f Málfræði og orðaforði, 4. áfangi ÍSLA2LM05
ÍSLA2MB05   f Menning og bókmenntir, 5. áfangi ÍSLA2MO05
ÍSLA3NB05   f Nútímabókmenntir, 6. áfangi ÍSLA2MB05
ÍSLA3BÓ05   f Fornbókmenntir á einföldu máli, 7. áfangi ÍSLA3NB05
ÍSLE1MB05 ÍSL103 s Málfræði og bókmenntir  
ÍSLE2RR05 ÍSL203 f+s Ritun og ritgerðasmíði ÍSLE1MB05
ÍSLE2NH05 ÍSL503 f Nútímabókmennir og hugtakabeiting ÍSLE2RR05
ÍSLE3LF05 ÍSL403 f+s Lærdómsöld til fullveldis, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3FM05 ÍSL303 s Fornöld og miðaldir, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍÞRF2FJ05   f Þjálfun barna og unglinga  
JARÐ2JÍ05 JAR103 f Jarðfræði Íslands  
LÍFF2VF05 LÍF113 s Vistfræði LÍFF2EL05
LÍFF3EF05 LÍF203 f Erfðafræði LÍFF2EL05
LJÓS2AT05   f Ljósmyndun  
LOKA3VE03   öll önnin Lokaverkefni - eingöngu fyrir útskriftarnemendur ME  
LSTR1LS05   f+s Listir á líðandi stundu  
MARG2SM05   f Margmiðlun - stafræn miðlun  
NÁTT1LE05 NÁT103 f Kynning á líf- og efnafræði  
NÁTT1JU05 NÁT113 s Kynning á jarð- og umhverfisfræði  
RANN3EM05   f Aðferðafræði - eigindlegar og megindlegar FÉLA2SS05
ROKK2ST05   s Áhrif tónlistar í samfélagslegu og sögulegu ljósi  
SAGA1MF05 SAG103 f Mannkynssaga, fyrri hluti  
SAGA2ÁN05 SAG203 f+s Átjánda öld til nútímans SAGA1MF05
SAGA3AU05 SAG383 s Saga Austurlands SAGA2ÁN05
SAGA3SL05   s Samtímalistir í sögulegu samhengi SAGA2ML05
SÁLF2ÍÞ05 ÍÞF203 s Íþróttasálfræði ÍÞRF2ÞJ05
SÁLF2SS05 SÁL103 f Almenn sálfræði - sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
SÁLF3AF05 SÁL303 f Afbrigðasálfræði SÁLF2SS05
SÁLF3LS05 SÁL213 s Lífeðlis- og skynjunarfræði SÁLF2SS05
SPÆN1DA05 SPÆ203 f Spænska, daglegar athafnir, 2. áfangi SPÆN1PL05
SPÆN1FS05 SPÆ303 s Spænska, ferðalög og saga, 3. áfangi SPÆN1DA05
STÆR1BT05 STÆ162 f Bókstafareikningur og tölur  
STÆR1AR05 STÆ103 f Algebra og rúmfræði - náttúrufræðibraut  
STÆR2LÆ05     Ath! Áfanginn er ekki kenndur lengur en STÆR2RF05 er metinn í staðinn  
STÆR2RF05 STÆ263 f+s Rúmfræði, hlutföll, prósentur og fjármál - ATH! kemur í stað STÆR2LÆ05 STÆR1BT05
STÆR2AF05 STÆ203 f+s Algebra, föll og mengi - náttúrufræðibraut STÆR1AR05
STÆR3TÖ05 STÆ313 s Tölfræði STÆR2LÆ/2AF
STÆR3DE05 STÆ403 s Föll, markgildi, deildun STÆR2HV05
UPPE2SS05 UPP103 f Uppeldisfræði - sjónarmið og saga  
UPPE2SU05 UPP203 s Uppeldisfræði - skólastarf og uppeldi UPPE2SS05
ÞÝSK1PL05 ÞÝS103 f Þýska, persónan og lífið, 1. áfangi  
ÞÝSK1DA05 ÞÝS203 f Þýska, daglegar athafnir, 2. áfangi ÞÝSK1PL05
ÞÝSK1VU05 ÞÝS303 s Þýska, venjur og umhverfi, 3. áfangi ÞÝSK1DA05