Fjarnámsframboð vorannar 2022

Opið verður fyrir umsóknir á vorönn 15. nóvember - 15. desember. 

Áfangalýsingar eru undir NÁMIÐ hér fyrir ofan til hægri. Sótt verður um í gegnum umsokn.inna.is. Kennsla hefst þriðjudaginn 4. janúar. Hér að neðan má sjá framboð vorannar 2022. Athugið að uppfylla þarf undanfaraskilyrði ef sótt er um skráningu í áfanga. Miðað er við að hver fjarnemi taki 1-2 áfanga á spönn. Nemendum sem eru í fullu námi í öðrum skólum er bent á að ræða við námsráðgjafa eða áfangastjóra og huga að álagi í náminu. ME áskilur sér rétt til að hafna umsóknum þeirra sem eru í miklu námi annars staðar. Svarbréf með upplýsingum um námið verða send út um það leyti sem kennslan hefst ásamt greiðslukröfum í heimabanka.

Ef spurningar vakna má senda póst á fjarnam@me.is

 

ME - Námsframboð á vorönn 2022

 

Áfangi Samsvarar Spönn Lýsing Undanfari
DANS2MO05 DAN203 f og s Málfræði og orðaforði A eða B í grunnskóla
DANS3MB05 DAN303 f Menning og bókmenntir DANS2MO05
EFNA2GE05 EFN203 s Gaslögmálið og efnahvörf EFNA2LM05
EFNA3LR05 EFN313 s Lífræn efnafræði EFNA2LM05
ENSK2MO05 ENS203

s

Málfræði og orðaforði ENSK1LM05
ENSK2OB05 ENS303 f og s Orðaforði og bókmenntir ENSK2MO05
ENSK3FH05 ENS403 f og s Fagenska og hugtök ENSK2OB05
ENSK3RB05 ENS503 s Ritun og bókmenntir ENSK2OB05
ENSK4UH05   s Undirbúningur fyrir háskólanám 10 einingar á 3. þrepi
FÉLV1ÞF05 FÉL103 f Þróun félagsvísinda  
FÉLA2SS05 FÉL203 f Sjónarmið og saga félagsfræðinnar FÉLV1ÞF05
FÉLA2SA05   s Samfélags- og nýmiðlar FÉLV1ÞF05
FÉLA2ST05 FÉL303 s Stjórnmálafræði FÉLV1ÞF05
HEIM2SI05   f og s Heimspeki LÍFS1BS05
ÍSAN1MT05   f Íslenska sem annað tungumál, tjáning og orðaforði - 2. áfangi ÍSAN1OM05
ÍSAN2LM05   f Íslenska sem annað tungumál, lestur og málnotkun - 4. áfangi ÍSAN1LMO5
ÍSAN2MB05   f Íslenska sem annað tungumál, menning og bókmenntir - 6. áfangi ÍSAN2LM05 eða ÍSAN2MO05
ÍSLE2RR05 ÍSL203 f og s Ritun og ritgerðasmíði A eða B í grunnskóla
ÍSLE2NH05 ÍSL503 f og s Nútímabókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3LF05 ÍSL403 f og s Lærdómsöld til fullveldis, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3FM05 ÍSL303

f og s

Fornöld og miðaldir, bókmenntir ÍSLE2RR05
JARÐ2VV05 JAR213 f Veður- og haffræði EÐLI2AV05 eða JARÐ2JÍ05
KYNJ2KK05   f Kynjafræði FÉLV1ÞF05
KYNJ3SS05   s Kynjafræði, kynbundið ofbeldi og samfélagssýn KYNJ2KK05/FÉLA2SS05
LÍFF2EL05 NÁT103 s Eiginleikar lífvera  
LÍFF3LE05 LÍF103 f Lífeðlisfræði LÍFF2EL05
LÍFF3LÞ05 ÍÞF303 f Lífeðlis- og þjálffræði ÍÞRF2ÞJ05 eða LÍFF2EL05
LÍFF3VB05 LOL203 s Vöðvar og bein ÍÞRF2ÞJ05 eða LÍFF2EL05
LOKA3VE03   heil önn Lokaverkefni til útskriftar í ME - eingöngu fyrir útskriftarnemendur í ME Lokaönn í ME
LSTR1LS05   f og s Listir á líðandi stundu  
MARG2PH05   s Myndvinnsla í Photoshop  
MARG2SM05   f Stafræn miðlun Góð tölvukunnátta
MYNL3FM05   s Frjáls málun SJÓN1TE05 og SJÓN2LF05
NÁTT1JU05 NÁT113 f Kynning á jarð- og umhverfisfræði  
NÁTT1LE05 NÁT103 s Kynning á líf- og efnafræði  
NÆRI2ON05 NÆR103 s Orka og næringarefni  
RANN3EM05   f Eigindlegar og megindlegar rannsóknir STÆR3TÖ, FÉLA2SS, SÁLF2SS, UPPE2SS
SAGA1MF05 SAG103 f og s Mannkynssaga, fyrri hluti  
SAGA2ÁN05 SAG203 f Átjánda öld til nútímans SAGA1MF05
SAGA2ÍÞ05   s Íþróttasaga SAGA1MF05 eða ÍÞRF2ÞJ05
SAGA3ST05   s Staðsaga SAGA2ÁN05
SÁLF1SD05   f og s Sálfræði daglegs lífs  
SÁLF2SS05 SÁL103 f og s Sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
SÁLF3FG05 SÁL403 f Félagssálfræði, greind, persónuleiki SÁLF2SS05
SÁLF3ÞR05 SÁL203 s Þroskasálfræði SÁLF2SS05
SPÆN1PL05 SPÆ103 f Spænska, persónan og lífið, 1. áfangi  
SPÆN1DA05 SPÆ203 s Spænska, daglegar athafnir, 2. áfangi SPÆN1PL05
SPÆN1FS05 SPÆ303 s Spænska, ferðalög og saga, 3. áfangi SPÆN1DA05
STÆR1BT05 STÆ162 s Bókstafareikningur og tölur  
STÆR2RF05 STÆ263 f og s Rúmfræði, hlutföll, prósentur og fjármál STÆR1BT05
STÆR3HV05 STÆ303 f Hornaföll, vigrar og keilusnið STÆR2AF05
STÆR3HD05 STÆ503 f Heildun og deildajöfnur STÆR3DE05
STÆR3TÖ05 STÆ313 f og s Tölfræði STÆR2RF/2AF
STÆR3TD05 STÆ603 s Tvinntölur og deildajöfnur STÆR3HD05
TÖLN1GR05   f Tölvunotkun, grunnáfangi  
TÖLN2LL05   s Tölvunotkun, læsi og lausnir  
UPPE2SS05 UPP103 f Sjónarmið og saga  
ÞÝSK1PL05 ÞÝS103 f Þýska, persónan og lífið, 1. áfangi  
ÞÝSK1DA05 ÞÝS203 f Þýska, daglegar athafnir, 2. áfangi ÞÝSK1PL05
ÞÝSK1VU05 ÞÝS303 s Þýska, venjur og umhverfi, 3. áfangi ÞÝSK1DA05