Mat og úttektir

Innra mat ME

Starfshópur um innra mat starfar við skólann. Hlutverk hópsins er að stýra með kerfisbundnum hætti mati á gæðum skólastarfsins í samræmi við 40. og 41. grein laga um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008. Samkvæmt lögunum eru markmið matsins að:

  • veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs, foreldra og nemenda,
  • tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár framhaldsskóla,
  • auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,
  • tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

Haustið 2010 var samþykkt vinnuferli innra mats sem sjá má hér.

Matsáætlun

Matsáætlun innramats ME 2022-2027

 

  Vor 2022 Haust 2022 Vor 2023 Haust  2023 Vor  2024 Haust  2024 Vor  2025 Haust  2025
Vor 2026 Haust 2026
Vor 2027
Nemendakönnun/ Skólapúlsinn   X   X   X   X   X  
Foreldrakönnun X         X         X
Fjarnemakönnun     X           X    
Starfsmannapúlsinn/ kennarakönnun X   X   X   X   X   X
Stofnun ársins X X   X   X   X   X  
Jarmið - stuttar púls kannanir 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán.
Áfangamat Seinni spönn   Fyrri spönn Seinni spönn   Fyrri spönn Seinni spönn   Fyrri spönn Seinni spönn  
Lykilmatsþættir     X   X   X   X   X

Annað

     - Útskrifaðir nemendur                      (7 -10 ára fresti)

                     

 

Ytra mat

Á vormisseri 2008 var gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum Menntaskólans á Egilsstöðum á vegum menntamálaráðuneytis. Samkvæmt þeirri úttekt uppfyllir ME bæði viðmið ráðuneytis um sjálfsmatsaðferðir og um framkvæmd sjálfsmats. 

Á vormisseri 2016 var framkvæmt ytra mat á skólanum. Niðurstöður þess má sjá hér

Skólaárið 2021-2022 var framkvæmt ytra mat á skólanum. Niðurstöður þess má sjá hér.

Niðurstöður kannana

Foreldrakönnun

Niðurstöður foreldrakönnunar 2022

Niðurstöður foreldrakönnunar 2019

Niðurstöður foreldrakönnunar 2017

Niðurstöður foreldrakönnunar 2013

Fjarnemakönnun

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2023 

Niðurstöður fjarnáms könnunar meðal kennara 2021

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2020 

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2017

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2013

Kennarakönnun/starfsmannakönnun

Niðurstöður starfsmanna könnunar 2024 - Starfsmannapúlsinn 

Niðurstöður starfsmanna könnunar 2023 - Starfsmannapúlsinn

Niðurstöður starfsmanna könnunar 2022 - Starfsmannapúlsinn 

Niðurstöður starfsmanna könnunar 2021 - Starfsmannapúlsinn

Niðurstöður starfsmanna könnunar 2020 - Starfsmannapúlsinn

Niðurstöður kennarakönnunar 2019

Niðurstöður kennarakönnunar 2018

Niðurstöður kennarakönnunar 2017

Nemendakönnun

Niðurstöður nemendakönnunar 2023- Skólapúlsinn

Niðurstöður nemendakönnunar 2022- Skólapúlsinn

Niðurstöður nemendakönnunar 2021 - Skólapúlsinn

Niðurstöður nemendakönnunar 2020 - Skólapúlsinn

Niðurstöður nemendakönnunar 2019 -  Skólapúlsinn

Niðurstöður nemendakönnunar 2018

Niðurstöður nemendakönnunar 2017

Stofnun ársins

Stofnun ársins 2023

Stofnun ársins 2022

Stofnun ársins 2021

Stofnun ársins 2020

Stofnun ársins 2019

Stofnun ársins 2018

Stofnun ársins 2017

Könnun á högum stúdenta

Niðurstöður 2019-2020

Jarmið stuttar kannanir um ýmis málefni

apríl 2024 - Nemendajarm - væntanlegt

Jan 2024 - Starfsmannasamtöl

Sept 2023 - Samskipti - væntanlegt

Mars 2023 - einelti og ofbeldi 

Nóv 2022 - Náms og kynnisferð

Maí 2022 - Nemendajarm 

Feb 2022 - Loftslagsmál og KFME

Nóv 2021- Stytting vinnuvikunnar

Okt 2021 - Ýmsir þættir skólastarfsins

Maí 2021 - Nemendapúls

Apríl 2021 - Ferðavenjur

Nóv 2020 - Endurmenntun

Sept 2020 - Covid og líðan

Áfangamat - heildarniðurstöður

      Seinni spönn H2023 - Dagskólanemar

      Fyrri spönn V2023 - Dagskólanemar

      Fyrri spönn V2022 - Dagskólanemar

      Fyrri spönn V2022 - Fjarnemar

      Fyrri spönn H2021 - Dagskólanemar

      Fyrri spönn H2021 - Fjarnemar

      Seinni spönn H2020 - Dagskólanemar

      Seinni spönn H2020 - Fjarnemar

Aðrar kannanir

     Könnun meðal kennara um fjarnám í ME 

Sjálfsmatsskýrslur

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2023-2024 - væntanlegt í júní

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2022-2023 

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2021-2022

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2020-2021

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2019-2020

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2018-2019

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2017-2018

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2016-2017

 

Ársskýrslur ME

Ársskýrsla ME 2023

Ársskýrsla ME 2022

Ársskýrsla ME 2021

Ársskýrsla ME 2020

Ársskýrsla ME 2019

Ársskýrsla ME 2018

Ársskýrsla ME 2017

Ársskýrsla ME 2016

Umbótaáætlanir

Niðurstöður úr könnunum og öðru innra starfi eru rýndar og unnið úr þeim umbótaáætlanir.

Umbótaáætlun fyrir skólaárin 2022-2024 - framvinda vor 2024

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2022-2024

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2021-2022 - framvinda haust 2022

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2021-2022

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2020-2021

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2019-2020

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2018-2019

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2017-2018