Mat og úttektir

Innra mat ME

Starfshópur um innra mat starfar við skólann. Hlutverk hópsins er að stýra með kerfisbundnum hætti mati á gæðum skólastarfsins í samræmi við 40. og 41. grein laga um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008. Samkvæmt lögunum eru markmið matsins að:

  • veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs, foreldra og nemenda,
  • tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár framhaldsskóla,
  • auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,
  • tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

Haustið 2010 var samþykkt vinnuferli innra mats sem sjá má hér.

Matsáætlun

Matsáætlun innramats ME 2020-2023

 

  Haust - 2020 Vor - 2021 Haust - 2021 Vor - 2022 Haust - 2022 Vor - 2023 Haust - 2023 Vor - 2024 Haust - 2024
Nemendakönnun/Skólapúlsinn X Lítill aukapúls X   X   X   X
Foreldrakönnun       X         X
Fjarnemakönnun áfangamat                
Starfsmannapúlsinn/kennarakönnun   X   X   X   X  
Stofnun ársins   X- frestað   X   X   X  
ME púlsinn 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán. 2. hvern mán.
Áfangamat ssp (stað og fjar)   Fyrri spönn Seinni spönn   Fyrri spönn seinni spönn   Fyrri spönn
Útskrifaðir nemendur               X  
Talna upplýsingar     X     X      
Annað     Fjarkennsla í ME            

Ytra mat

Á vormisseri 2008 var gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum Menntaskólans á Egilsstöðum á vegum menntamálaráðuneytis. Samkvæmt þeirri úttekt uppfyllir ME bæði viðmið ráðuneytis um sjálfsmatsaðferðir og um framkvæmd sjálfsmats. 

Á vormisseri 2016 var framkvæmt ytra mat á skólanum. Niðurstöður þess má sjá hér

Niðurstöður kannana

Foreldrakönnun

Niðurstöður foreldrakönnunar 2019

Niðurstöður foreldrakönnunar 2017

Niðurstöður foreldrakönnunar 2013

Fjarnemakönnun

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2020 

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2017

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2013

Kennarakönnun/starfsmannakönnun

Niðurstöður starfsmanna könnunar 2021 - Starfsmannapúlsinn

Niðurstöður starfsmanna könnunar 2020 - Starfsmannapúlsinn

Niðurstöður kennarakönnunar 2019

Niðurstöður kennarakönnunar 2018

Niðurstöður kennarakönnunar 2017

Nemendakönnun

Niðurstöður nemendakönnunar 2020 - Skólapúlsinn

Niðurstöður nemendakönnunar 2019 -  Skólapúlsinn

Niðurstöður nemendakönnunar 2018

Niðurstöður nemendakönnunar 2017

Stofnun ársins

Stofnun ársins 2020

Stofnun ársins 2019

Stofnun ársins 2018

Stofnun ársins 2017

Könnun á högum stúdenta

Niðurstöður 2019-2020

ME-púlsinn stuttar kannanir um ýmis málefni

Maí 2021 - Nemendapúls

Apríl 2021 - Ferðavenjur

Nóv 2020 - Endurmenntun

Sept 2020 - Covid og líðan

Áfangamat - heildar niðurstöður

      Fyrri spönn H2021 - Dagskólanemar

      Fyrri spönn H2021 - Fjarnemar

      Seinni spönn H2020 - Dagskólanemar

      Seinni spönn H2020 - Fjarnemar

 

Sjálfsmatsskýrslur 

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2020-2021

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2019-2020

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2018-2019

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2017-2018

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2016-2017

Umbótaáætlanir

Niðurstöður úr könnunum og öðru innra starfi eru rýndar og unnið úr þeim umbótaáætlanir.

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2020-2021

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2019-2020

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2018-2019

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2017-2018