Mat og úttektir

Innra mat ME

Starfshópur um innra mat starfar við skólann. Hlutverk hópsins er að stýra með kerfisbundnum hætti mati á gæðum skólastarfsins í samræmi við 40. og 41. grein laga um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008. Samkvæmt lögunum eru markmið matsins að:

  • veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs, foreldra og nemenda,
  • tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár framhaldsskóla,
  • auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,
  • tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

Haustið 2010 var samþykkt vinnuferli innra mats sem sjá má hér.


Ytra mat

Á vormisseri 2008 var gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum Menntaskólans á Egilsstöðum á vegum menntamálaráðuneytis. Samkvæmt þeirri úttekt uppfyllir ME bæði viðmið ráðuneytis um sjálfsmatsaðferðir og um framkvæmd sjálfsmats. 

Á vormisseri 2016 var framkvæmt ytra mat á skólanum. Niðurstöður þess má sjá hér

Niðurstöður kannana

Foreldrakönnun

Niðurstöður foreldrakönnunar 2019

Niðurstöður foreldrakönnunar 2017

Niðurstöður foreldrakönnunar 2013

Fjarnemakönnun

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2020 - væntanlegar haustið 2020

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2017

Niðurstöður fjarnemakönnunar 2013

Kennarakönnun/starfsmannakönnun

Niðurstöður starfsmanna könnunar 2020 - Starfsmannapúlsinn

Niðurstöður kennarakönnunar 2019

Niðurstöður kennarakönnunar 2018

Niðurstöður kennarakönnunar 2017

Nemendakönnun

Niðurstöður nemendakönnunar 2019 -  Skólapúlsinn

Niðurstöður nemendakönnunar 2018

Niðurstöður nemendakönnunar 2017

Stofnun ársins

Stofnun ársins 2020

Stofnun ársins 2019

Stofnun ársins 2018

Stofnun ársins 2017

Könnun á högum stúdenta

Niðurstöður 2019-2020

Sjálfsmatsskýrslur 

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2019-2020

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2018-2019

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2017-2018

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2016-2017

Umbótaáætlanir

Niðurstöður úr könnunum og öðru innra starfi eru rýndar og unnið úr þeim umbótaáætlanir.

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2019-2020

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2018-2019

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2017-2018