Öryggismál

Öryggi nemenda og starfsmanna Menntaskólans á Egilsstöðum er undir stöðugu eftirliti. Reglulega er unnið áhættumat með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna auk áhættuþátta í umhverfinu. Niðurstöður áhættumats fara í umbótaáætlun skólans. ME býr yfir ýmsum úrræðum, ferlum og fyrirbyggjandi aðgerðum sem styðja við aðgerðir til að auka öryggi og heilsu starfsmanna og nemenda, má þar nefna starfsmannastefnu, heilsustefnu, öryggishandbók, umgengnisreglur í opnu rými og margt fleira. Við skólann starfar öryggisnefnd, öryggistrúnaðarmaður og öryggisfullrúi eins og lög gera ráð fyrir.

Hluti af þeim þáttum sem falla undir öryggismál skólans eru:

Rýmingaráætlun

Hringið í neyðarnúmerið 112

Flóttaleiðir

Flóttaleiðir eru merktar með „ÚT“-skiltum á hverri hæð.

Í eldsvoða má ekki nota lyfturnar.

Símanúmer sem gott er að vita af:

Árni Ólason Skólameistari s. 8619087
Margrét Magna Árnadóttir Umsjón heimavistar s. 8487588
Bergþóra Arnórsdóttir Áfangastjóri s. 8422838
Erlendur Steinþórsson Húsvörður s. 8966430

Viðbragðsáætlun vegna kerfis

Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu starfsmenn skólans sem ekki eru bundnir yfir nemendum mæta í aðalanddyri skólahúss og/eða heimavistarhúss ME nema ef þar er reykur. Þar er lesið af kerfinu hvaðan viðvörunarboð koma. Skrá skal öll boð í ferilbók.

Ef um hættuástand er að ræða eru hljóðgjafar aftur ræstir með því að rjúfa handboða. Hafa skal samband við neyðarlínu í síma 112 og tilkynnt um hættuástand því að ELDVARNARKERFI SKÓLANS ER EKKI BEINTENGT VIÐ SLÖKKVILIÐ.

Ef um falsboð er að ræða er það tilkynnt til öryggismiðstöðvar í síma 5302400.

Nemendur

 1. Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu nemendur yfirgefa skólann á eins yfirvegaðan hátt og kostur er.
 2. Ef nemendur eru í kennslustund skulu þeir fylgja kennaranum og halda hópinn allt þar til allir eru mættir á söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans.
 3. Þegar komið er út úr skólanum eiga allir nemendur að safnast saman niður á bílastæði skólans. Einnig er mögulegt að nýta gagnstætt húsnæði ME sem söfnunarsvæði ef kalt er í veðri.
 4. ALDREI skal fara á móti reyk eða í gegnum reyk.

Starfsmenn

 1. Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu starfsmenn skólans, sem ekki eru bundnir yfir nemendum, mæta í aðalanddyri skólahúss og eða heimavistarhúss ME nema ef þar er reykur. Þar er lesið af kerfinu hvaðan viðvörunarboð koma.
 2. Strax skal hringja í 112 og tilkynna um ástand ef um eldviðvörun sé að ræða. Falsboð eru tilkynnt til öryggismiðstöðvar í síma 5302400.
 3. Ef starfsmaður getur ekki slökkt eld strax með slökkvitæki eða brunaslöngu skal hann loka því rými sem eldur er laus í til að hindra útbreiðslu á reyk.
 4. Kennarar í kennslustofum bera ábyrgð á sínum hópi. Nauðsynlegt er að allar aðgerðir kennara séu framkvæmdar á yfirvegaðan hátt til að forðast ótta og skipulagsleysi. Hann hugar að flóttaleið og velur auðveldustu leið út strax. Nemendur fylgja kennaranum þar til allir eru komnir á söfnunarsvæði.
 5. Kanna þarf hvort einhver þurfi hjálp á leið út, t.d. ef viðkomandi er í hjólastól, með hækjur, vegna veikinda eða vegna slyss eftir vá.
 6. Ef reykur er á gangi skal huga að öðrum útgönguleiðum svo sem gluggum eða bíða eftir hjálp slökkviliðs. Reyk í stofum skal fyrirbyggja með því að troða blautum tuskum eða fatnaði undir hurðir.
 7. Starfsmenn ME sjá um að rýma skólann og sjá til þess að allir mæti á söfnunarsvæði.
 8. Þegar komið er út úr skólanum eiga allir að fara í hópum á söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans. Kennarar ganga úr skugga um að allir nemendur þeirra hafi yfirgefið skólann.

Gátlisti kennara og starfsmanna í stofum og í heimavistarhúsi

 1. Skoðið aðstæður og veljið rýmingarleið.
 2. Gangið með nemendum út þá leið sem valin hefur verið að söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans. Komið nöfnum á þeim sem vantar í hópinn til yfirmanna.
 3. Gætið þess að rýming hússins verði fumlaus og án troðnings.
 4. Kennarar hjálpast að við að tryggja að útgönguleiðir teppist ekki og að nemendur fari langt frá dyrum eða stigum

Rýming á heimavistarhúsi ME utan skólatíma.

Þegar eldvarnarkerfi fer í gang í heimavistarhúsi ME utan skólatíma skal bregðast við því með eftirfarandi hætti.

 1. Starfsmaður fær tilkynningu frá Öryggismiðstöð eða verður sjálfur var við eld.
 2. Starfsmaður staðfestir við Öryggismiðstöð hvort um eld er að ræða og Öryggismiðstöð sér þá um boðun á viðeigandi starfsmönnum og tilkynnir 112.
 3. Starfsmaður fer þegar á vettvang og aðstoðar íbúa heimavistar að komast út og skulu íbúar/nemendur þegar fara útá stétt milli skólahúsa og síðan inní bóknámshús skólans. Mikilvægt er að starfsmaður leiti af sér allan grun í herbergjum og tryggi að umrætt eldvarnarrými sé tæmt af nemendum í fjarveru slökkviliðs.
 4. Starfsmenn gera talningu á sínum nemendum gegnum heimavistarlista.
 5. Skólameistara skal strax tilkynnt um talningu nemenda og annarra starfsmanna og þá hvort einhvern vanti eður ei. Skólameistari tilkynnir svo slökkviliðsstjóra niðurstöðu talningar.

Staðsetning rýmingarhurða í heimavistarhúsi ME.

 • Rýmingarhurð í stigahúsi við íbúð vaktmanns í norðurenda heimavistarhúss
 • Rýmingarhurð á fyrstu hæð á móti bílastæðum nemenda
 • Rýmingarhurð í hátíðarsal á annari hæð út á svalir
 • Aðferð við opnun þeirra: Slá plastkúpul af læsingu og aflæsa hurðinni.
 • Einnig eiga aðaldyr heimavistarhúss að opnast sjálfkrafa við eldviðvörun

Síðast uppfært 28.11.2018

Áfallaáætlun

Samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs merkir orðið áfall m.a. slys, tjón, mótlæti, þungbær reynsla eða sjúkdómur. Dauðsföll og slys gera ekki boð á undan sér og því er fólk misvel í stakk búið að taka á áföllum og vinna úr þeim.

Áfallaráð

Áfallaráð fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast sem snerta nemendur og starfsmenn skólans. Í meginatriðum er hlutverk áfallaráðs að gera vinnuáætlun svo bregðast megi fumlaust og ákveðið við, þegar áföll hafa orðið, s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, andlát eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð.

Áfallaráð vinnur eftir skýrri og afdráttarlausri áætlun um hver sinni hvaða hlutverki, í hvaða röð og hvernig beri að bregðast við áföllum.
Mikilvægt er að huga vandlega að óskum fjölskyldna þeirra sem hlut eiga að máli hverju sinni. Við skipulag áfallahjálpar og viðbragða, þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að starfsemi skólans s.s. nemendur, aðstandendur, kennara, stjórnendur, starfsfólk heimavistar og starfsfólk í eldhúsi.
Áfallaráð skal sjá til þess að allt starfsfólk fái kynningu á áætluninni og að kennarar fái stuðning og hjálp.

Í kynningu með foreldrum/forráðamönnum nýnema að hausti eru foreldrar/forráðamenn beðnir um að láta ávallt vita ef breyting verður á aðstæðum nemenda vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla.

Í áfallaráði sitja:

Skólameistari

Skólafélagsráðgjafi

Mannauðsstjóri/Áfangastjóri

Ef við á

Húsfreyja á heimavist

Ritari skólans

Skólameistari er formaður ráðsins og kallar það saman þegar þörf krefur.

Uppfært 7.11.2017

Viðbrögð við vá

Viðbragðsáætlun við ógnum, náttúruvá, smitsjúkdómum, efnaslysum o.fl. Smellið á myndina til að opna áætlunina.

Viðbragðsáætlun við vá