Öryggismál

Öryggi nemenda og starfsmanna Menntaskólans á Egilsstöðum er undir stöðugu eftirliti. Reglulega er unnið áhættumat með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna auk áhættuþátta í umhverfinu. Niðurstöður áhættumats fara í umbótaáætlun skólans. ME býr yfir ýmsum úrræðum, ferlum og fyrirbyggjandi aðgerðum sem styðja við aðgerðir til að auka öryggi og heilsu starfsmanna og nemenda, má þar nefna starfsmannastefnu, heilsustefnu, öryggishandbók, umgengnisreglur í opnu rými og margt fleira. Við skólann starfar öryggisnefnd, öryggistrúnaðarmaður og öryggisfullrúi eins og lög gera ráð fyrir.

Hluti af þeim þáttum sem falla undir öryggismál skólans eru:

Rýmingaráætlun

Hringið í neyðarnúmerið 112

Flóttaleiðir

Flóttaleiðir eru merktar með „ÚT“-skiltum á hverri hæð.

Í eldsvoða má ekki nota lyfturnar.

Símanúmer sem gott er að vita af:

Árni Ólason Skólameistari s. 8619087
Jóhann Hjalti Þorsteinsson Umsjón heimavistar s. 8487588
Bergþóra Arnórsdóttir Áfangastjóri s. 8422838
Erlendur Steinþórsson Húsvörður s. 8966430

Viðbragðsáætlun vegna kerfis

Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu starfsmenn skólans sem ekki eru bundnir yfir nemendum mæta í aðalanddyri skólahúss og/eða heimavistarhúss ME nema ef þar er reykur. Þar er lesið af kerfinu hvaðan viðvörunarboð koma. Skrá skal öll boð í ferilbók.

Ef um hættuástand er að ræða eru hljóðgjafar aftur ræstir með því að rjúfa handboða. Hafa skal samband við neyðarlínu í síma 112 og tilkynnt um hættuástand því að ELDVARNARKERFI SKÓLANS ER EKKI BEINTENGT VIÐ SLÖKKVILIÐ.

Ef um falsboð er að ræða er það tilkynnt til öryggismiðstöðvar í síma 5302400.

Nemendur

 1. Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu nemendur yfirgefa skólann á eins yfirvegaðan hátt og kostur er.
 2. Ef nemendur eru í kennslustund skulu þeir fylgja kennaranum og halda hópinn allt þar til allir eru mættir á söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans.
 3. Þegar komið er út úr skólanum eiga allir nemendur að safnast saman niður á bílastæði skólans. Einnig er mögulegt að nýta gagnstætt húsnæði ME sem söfnunarsvæði ef kalt er í veðri.
 4. ALDREI skal fara á móti reyk eða í gegnum reyk.

Starfsmenn

 1. Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu starfsmenn skólans, sem ekki eru bundnir yfir nemendum, mæta í aðalanddyri skólahúss og eða heimavistarhúss ME nema ef þar er reykur. Þar er lesið af kerfinu hvaðan viðvörunarboð koma.
 2. Strax skal hringja í 112 og tilkynna um ástand ef um eldviðvörun sé að ræða. Falsboð eru tilkynnt til öryggismiðstöðvar í síma 5302400.
 3. Ef starfsmaður getur ekki slökkt eld strax með slökkvitæki eða brunaslöngu skal hann loka því rými sem eldur er laus í til að hindra útbreiðslu á reyk.
 4. Kennarar í kennslustofum bera ábyrgð á sínum hópi. Nauðsynlegt er að allar aðgerðir kennara séu framkvæmdar á yfirvegaðan hátt til að forðast ótta og skipulagsleysi. Hann hugar að flóttaleið og velur auðveldustu leið út strax. Nemendur fylgja kennaranum þar til allir eru komnir á söfnunarsvæði.
 5. Kanna þarf hvort einhver þurfi hjálp á leið út, t.d. ef viðkomandi er í hjólastól, með hækjur, vegna veikinda eða vegna slyss eftir vá.
 6. Ef reykur er á gangi skal huga að öðrum útgönguleiðum svo sem gluggum eða bíða eftir hjálp slökkviliðs. Reyk í stofum skal fyrirbyggja með því að troða blautum tuskum eða fatnaði undir hurðir.
 7. Starfsmenn ME sjá um að rýma skólann og sjá til þess að allir mæti á söfnunarsvæði.
 8. Þegar komið er út úr skólanum eiga allir að fara í hópum á söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans. Kennarar ganga úr skugga um að allir nemendur þeirra hafi yfirgefið skólann.

Gátlisti kennara og starfsmanna í stofum og í heimavistarhúsi

 1. Skoðið aðstæður og veljið rýmingarleið.
 2. Gangið með nemendum út þá leið sem valin hefur verið að söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans. Komið nöfnum á þeim sem vantar í hópinn til yfirmanna.
 3. Gætið þess að rýming hússins verði fumlaus og án troðnings.
 4. Kennarar hjálpast að við að tryggja að útgönguleiðir teppist ekki og að nemendur fari langt frá dyrum eða stigum

Rýming á heimavistarhúsi ME utan skólatíma.

Þegar eldvarnarkerfi fer í gang í heimavistarhúsi ME utan skólatíma skal bregðast við því með eftirfarandi hætti.

 1. Starfsmaður fær tilkynningu frá Öryggismiðstöð eða verður sjálfur var við eld.
 2. Starfsmaður staðfestir við Öryggismiðstöð hvort um eld er að ræða og Öryggismiðstöð sér þá um boðun á viðeigandi starfsmönnum og tilkynnir 112.
 3. Starfsmaður fer þegar á vettvang og aðstoðar íbúa heimavistar að komast út og skulu íbúar/nemendur þegar fara útá stétt milli skólahúsa og síðan inní bóknámshús skólans. Mikilvægt er að starfsmaður leiti af sér allan grun í herbergjum og tryggi að umrætt eldvarnarrými sé tæmt af nemendum í fjarveru slökkviliðs.
 4. Starfsmenn gera talningu á sínum nemendum gegnum heimavistarlista.
 5. Skólameistara skal strax tilkynnt um talningu nemenda og annarra starfsmanna og þá hvort einhvern vanti eður ei. Skólameistari tilkynnir svo slökkviliðsstjóra niðurstöðu talningar.

Staðsetning rýmingarhurða í heimavistarhúsi ME.

 • Rýmingarhurð í stigahúsi við íbúð vaktmanns í norðurenda heimavistarhúss
 • Rýmingarhurð á fyrstu hæð á móti bílastæðum nemenda
 • Rýmingarhurð í hátíðarsal á annari hæð út á svalir
 • Aðferð við opnun þeirra: Slá plastkúpul af læsingu og aflæsa hurðinni.
 • Einnig eiga aðaldyr heimavistarhúss að opnast sjálfkrafa við eldviðvörun

Síðast uppfært 28.11.2018

Áfallaáætlun

Samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs merkir orðið áfall m.a. slys, tjón, mótlæti, þungbær reynsla eða sjúkdómur. Dauðsföll og slys gera ekki boð á undan sér og því er fólk misvel í stakk búið að taka á áföllum og vinna úr þeim.

Áfallaráð

Áfallaráð fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast sem snerta nemendur og starfsmenn skólans. Í meginatriðum er hlutverk áfallaráðs að gera vinnuáætlun svo bregðast megi fumlaust og ákveðið við, þegar áföll hafa orðið, s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, andlát eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð.

Áfallaráð vinnur eftir skýrri og afdráttarlausri áætlun um hver sinni hvaða hlutverki, í hvaða röð og hvernig beri að bregðast við áföllum.
Mikilvægt er að huga vandlega að óskum fjölskyldna þeirra sem hlut eiga að máli hverju sinni. Við skipulag áfallahjálpar og viðbragða, þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að starfsemi skólans s.s. nemendur, aðstandendur, kennara, stjórnendur, starfsfólk heimavistar og starfsfólk í eldhúsi.
Áfallaráð skal sjá til þess að allt starfsfólk fái kynningu á áætluninni og að kennarar fái stuðning og hjálp.

Í kynningu með foreldrum/forráðamönnum nýnema að hausti eru foreldrar/forráðamenn beðnir um að láta ávallt vita ef breyting verður á aðstæðum nemenda vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla.

Í áfallaráði sitja:

Skólameistari

Skólafélagsráðgjafi

Mannauðsstjóri/Áfangastjóri

Ef við á

Húsfreyja á heimavist

Ritari skólans

Skólameistari er formaður ráðsins og kallar það saman þegar þörf krefur.

Uppfært 7.11.2017

 

Viðbragðsáætlun vegna eineltis og ofbeldis

Yfirlýsing

Skólayfirvöld Menntaskólans á Egilsstöðum lýsa því yfir að einelti, áreiti og ofbeldi sé ekki liðið í skólanum og leitað verði allra leiða til að fyrirbyggja það og leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt. Menntaskólinn á Egilsstöðum á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og samvinnu allra til að góður árangur náist í skólastarfinu. Öllum á að geta liðið vel í skólanum og njóta virðingar sem einstaklingar. Ávallt skal lögð áhersla á góð samskipti innan Menntaskólans á Egilsstöðum

Hvað er einelti, áreitni og ofbeldi?

Eftirfarandi skilgreiningar eru byggðar á reglugerð um aðgerðir gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustað nr. 1009/2015. Einelti, ofbeldi og áreitni getur birst jafnt í gegnum bein samskipti og í gegnum netmiðla s.s. facebook, twitter og sms skilaboð.

Einelti: Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta.
Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.
Áreitni: Hegðun sem er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi. Hér undir fellur einnig kynferðisleg áreitni sem er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.
Ofbeldi: Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis.
Hegðun sem fellur undir þessar skilgreiningar getur því birtst með ýmsum hætti s.s.:
• Meiðandi sögusögnum er komið af stað um einstakling
• Einstaklingur er lítillækkaður, útilokaður eða tekinn fyrir
• Einstaklingur er beittur kynferðislegri áreitni í orði eða verki
• Einstaklingur er beittur líkamlegu ofbeldi
• Misnotkun valds/ofstjórnun gagnvart einstaklingi

Það er sameiginleg ábyrgð allra á vinnustaðnum að koma vel fram og vera vakandi fyrir því ef einhver verður fyrir einelti, áreitni eða ofbeldi. Það er skylda okkar allra að koma upplýsinum um slíkt í þannig farveg að hægt sé að vinna að lausn.

Verði nemandi eða starfsmaður var við einelti, áreitni eða ofbeldi á vinnustað ber honum að skoða málið og bregðast við án tafar í samræmi við vinnureglur þessar. Ef ástæða er til skal upplýsa kennslustjóra, öryggistrúnaðarmann eða annan sem viðkomandi kýs að ræða við. Einnig er hægt að upplýsa nemendaþjónustu, mannauðsstjóra/skólameistara um málið og jafnvel vísa málinu formlega til hans. Starfsmaður sem verður fyrir einelti, áreitni eða ofbeldi getur einnig vísað málinu beint til mannauðsstjóra/skólameistara án milliliða.

Á vinnustöðum geta einnig komið upp ágreiningsmál og samskiptaörðugleikar sem falla ekki undir vinnureglur þessar en valda engu að síður óþægindum. Mikilvægt er að leysa slík mál án tafar áður en þau þróast til verri vegar.

Hvernig á þolandi að bregðast við?

Gerandi getur verið ómeðvitaður um að þolandi kunni ekki við þá hegðun sem hann viðhefur. Því er mikilvægt að gera viðkomandi grein fyrir því að þolanda líki ekki framkoman og muni ekki þola hana. Ef þolandi treystir sér ekki til að tala við gerandann ætti að leita aðstoðar hjá aðila sem viðkomandi treystir eða tilkynna málið til nemendaþjónustu skólans, skólameistara eða mannauðsstjóra.
Mikilvægt er að tilkynna málið sem fyrst og skrá nákvæma lýsingu á atburðum.

Málsmeðferð vegna nemenda

• Ef tilkynning berst vegna meints eineltis milli nemenda eru starfsmenn nemendaþjónustu skólans kallaðir til fundar.
• Málið er kannað svo fljótt sem auðið er m.a. rætt við þá aðila sem hlut eiga að máli.
• Þolandi og meintur gerandi eiga rétt á að trúnaðarmaður sé viðstaddur, sé eftir því óskað.
• Haft er samband við forráðamenn ólögráða nemenda (gerenda/ þolenda) ef þurfa þykir.
• Nemendaþjónusta leggur fram tillögur um lausn málsins og fylgir þeim eftir.
• Málinu er vísað til skólameistara ef þarf.
• Málsaðilum er boðið upp á stuðningsviðtöl eftir þörfum.
• Málið er vaktað áfram og leitað aðstoðar utan skólans ef þurfa þykir.

Allar tilkynningar og ábendingar skulu skráðar og farið með þær skráningar sem trúnaðarmál.

Málsmeðferð vegna starfsmanna

Þegar tilkynnt er um meint einelti, áreitni eða ofbeldi fer ákveðið ferli af stað þar sem hægt er að fara tvær leiðir. Annars vegar er hægt að fara óformlegri leið, sem ætti alltaf að vera fyrsta val ef hægt er. Hin leiðin felst í formlegum aðgerðum, sem hefjast með því að málið er tilkynnt formlega til mannauðssjóra/skólameistara. Allar tilkynningar og ábendingar skulu skráðar og farið með þær skráningar sem trúnaðarmál.

Óformleg leið

Slík málsmeðferð felur í sér að leitað er upplýsinga hjá þolanda og honum veittur stuðningur með trúnaðarsamtali eða ráðgjöf. Leitast er við að leysa málið svo að sem fæstum sé blandað í málið.

• Málið er tilkynnt til þess sem þolandi treystir (trúnaðaraðila t.d. kennslustjóra, nemendaþjónustu, trúnaðarmanns stéttarfélags, öryggistrúnaðarmanns) sem fer yfir málið í ró og næði með starfsmanninum sem lætur vita. Mikilvægt er að skrá og dagsetja allar upplýsingar sem veittar eru munnlega.
• Leitað er upplýsinga um málið og rætt við þolanda og meintan geranda, hvorn í sínu lagi.
• Þolandi og meintur gerandi eiga rétt á að trúnaðarmaður sé viðstaddur, sé eftir því óskað.
• Lagðar eru fram tillögur til lausnar á vandanum.
• Metin er þörf fyrir stuðning og þolanda vísað á aðila sem geta aðstoðað.
• Trúnaðaraðilinn heyrir reglulega frá þolanda og fylgir því eftir að aðstæður breytist til batnaðar.
• Ef ástæða þykir til skal tilkynna mannauðsstjóra/skólameistara um málið.

Formlegar aðgerðir

Ef mál er mjög alvarlegt, reynt hafi verið að leysa það án árangurs eða ef þolandi kýs, er málið tilkynnt formlega til mannauðsstjóra/skólameistara með því að fylla út þar til gert eyðublað. Farið er yfir málið í ró og næði með starfsmanninum sem lætur vita. Mikilvægt er að skrá og dagsetja allar upplýsingar sem veittar eru munnlega. Mannauðsstjóri og skólameistari leita eftir upplýsingum um málið og rætt er við þolanda og meintan geranda, hvorn í sínu lagi. Þolandi og meintur gerandi eiga rétt á að trúnaðarmaður sé viðstaddur, sé þess óskað.

• Rætt er við aðra sem geta veitt upplýsingar um málið t.d. samstarfsmenn en forðast þarf að draga fleiri inn í málið en nauðsynlegt er. Rætt er við einn aðila í einu.
• Ef ástæða þykir til getur mannauðsstjóri/skólameistari óskað eftir aðstoð utanaðkomandi sérfræðings.
• Lagðar eru fram tillögur til lausnar á vandanum.
• Metin er þörf fyrir stuðning og þolanda vísað á aðila sem geta aðstoðað.
• Sé niðurstaðan sú að um einelti, áreitni eða ofbeldi sé að ræða skal huga að rétti þolanda. Ef ástæða er til skal lagt til að skoða heimild til að áminna geranda. Þá skal það tryggt að vinnuumhverfi þolanda sé öruggt.
• Mannauðsstjóri og/eða skólameistari tilkynna geranda og þolanda, og þeim sem komu að málinu lokaniðurstöður og upplýsa þegar málinu er lokið.
• Mannauðsstjóri og/eða skólameistari heyra reglulega frá þolanda og fylgja því eftir að aðstæður breytist til batnaðar.

Á meðan á könnun máls stendur skal reynt að hafa samskipti þolanda og meints geranda í lágmarki. Jafnframt skal huga að líðan þolanda sem og meints geranda. Verði niðurstaðan sú að ekki sé um einelti, áreitni eða ofbeldi að ræða skal greint frá því hvers vegna sú niðurstaða er fengin. Ef ásakanir reynast tilefnislausar er ástæða til að skoða það sérstaklega. Eins skal skoða hvort ástæða sé til að bregðast við með einhverjum hætti, t.d. ef niðurstaða er sú að um ágreining eða samskiptavanda sé að ræða.

Viðbragðsáætlun þessi skal kynnt árlega fyrir öllum starfsmönnum að vori í tengslum við niðurstöður starfsmannakannana.

1. útgáfa 21. október 2018
2. útgáfa 11.desember 2018
Kynnt á kennarafundi 19.11.2018
Kynnt á skólanefndarfundi 27.11.2018

 

Viðbrögð við vá

Viðbragðsáætlun við ógnum, náttúruvá, smitsjúkdómum, efnaslysum ofl. Smellið á myndina til að opna áætlunina.

Viðbragðsáætlun við vá