Áfangalýsingar

A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó P Q R S T U Ú V X Y Ý Z Þ Æ Ö
Áfangar
Áfangi Námsgrein Stutt lýsing Undanfari
BÍLP1SB05 Bílprófsundirbúningur Áfangi á starfsbraut
Stutt lýsing: Áfangi á starfsbraut

Í áfanganum er lögð áhersla á bóklegt ökunám, umferðamerki, götumerkingar, umferðarmenningu og hegðun í umferðinni. Fjölbreyttar aðferðir verða notaðar til að aðstoða nemendur við að tileinka sér efnið. Auk verkefna á ekill.is verður farið yfir efni sem kennari aflar. Reynt verður að hafa æfingar við áhuga, hæfi og getu hvers og eins. Notaðar verða æfingar til að festa umferðarmerkin í minni, horft á myndbönd úr umferðinni og annað sem gæti nýst nemendum. Gerðar verða upprifjunaræfingar úr hverjum kafla. Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar hafðir að leiðarljósi. Námið er undirbúningur fyrir bóklegan hluta ökunáms (Ö1) og er ætlað nemendum á starfsbraut.

BRID1BY05 Bridds Byrjunaráfangi í Bridds
Stutt lýsing: Byrjunaráfangi í Bridds

Í þessum grunnáfanga í bridds er farið í alla helstu grunnþætti spilsins. Nemendur byrja á því að læra einfaldaða útgáfu sem nefnist míníbridds þar sem stigagjöf, spilamat, úrspilun og vörn eru í forgrunni. Í framhaldi af því er farið að spila hefbundið bridds með notkun sagnkerfis. Í þessum grunnáfanga læra nemendur Standard sagnkerfið í nokkuð einfaldri mynd.

Nánar á namskra.is

DANS1LM05 Danska Lesskilningur og málfræði Engar forkröfur
Stutt lýsing: Lesskilningur og málfræði
Undanfari: Engar forkröfur

Í þessum áfanga er áhersla lögð á lestur fjölbreyttra texta til að auka lesskilning og orðaforða. Nemendur vinna hlustunaræfingar í tengslum við lesna texta. Undirstöðuatriði danskrar málfræði eru rifjuð upp. Auk þess er lögð mikil áhersla á að þjálfa nemendur í munnlegri tjáningu og ritun.

Nánari upplýsingar á namskra.is

DANS2MO05 Danska Málfræði og orðaforði B, B+, A úr grunnskóla
Stutt lýsing: Málfræði og orðaforði
Undanfari: B, B+, A úr grunnskóla

Nemendur lesa fjölbreytta texta um fréttatengd efni, danska menntakerfið og bókmenntatexta. Áhersla lögð á virkan og hagnýtan orðaforða. Farið verður í flóknari atriði málfræði og málnotkunar. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum í formi kynninga og ritunarverkefna. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur leggi fram verkefnamöppur í lok áfangans. Nemendur þjálfast í samræðutækni og að tjá afstöðu sína og skoðanir.

Nánari upplýsingar eru á namskra.is

DANS3MB05 Danska Menning og bókmenntir DANSMO05
Stutt lýsing: Menning og bókmenntir
Undanfari: DANSMO05

Nemendur lesa fjölbreytta texta, bæði fréttatexta þar sem þeir kynnast Danmörku dagsins í dag en einnig fræðilega og bókmenntalega texta svo nemendur kynnist þeim arfi sem menning Dana hvílir á. Einnig er lögð áhersla á að kynna Danmörku í myndum og máli með dönskum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og hlustun á fréttir og umræðuþætti í dönsku útvarpi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

EÐL2AV05 Eðlisfræði Afl- og varmafræði STÆR3HV05
Stutt lýsing: Afl- og varmafræði
Undanfari: STÆR3HV05

Í þessum fyrsta áfanga í eðlisfræði vinna nemendur með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum afl- og varmafræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Einingakerfi og meðferð eininga í útreikningum, mæling lengdar, tíma og massa, lýsing hreyfingar eftir beinni línu, hreyfilögmál Newtons, núningskraftar, samband vinnu og mismunandi orkuforma, varðveislulögmál orku, skriðþungi og varðveisla hans í línulegum árekstrum, þrýstingur í vökvum og lofttegundum, hiti og hreyfing efniseinda, ástandsjafna lofttegunda, varmaorka og varmaleiðni, varmarýmd, eðlisvarmi og fasaskipti.

Nánari upplýsingar á namskra.is

EÐLI2RB05 Eðlisfræði Rafmagns- og bylgjufræði EÐLI2AV05
Stutt lýsing: Rafmagns- og bylgjufræði
Undanfari: EÐLI2AV05

Í þessum byrjunaráfanga í eðlisfræði vinna nemendur með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum rafmagns- og bylgjufræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Rafhleðsla og straumur, rafsvið, orka, spenna, afl lögmál Ohms, viðnám (eðlisviðnám, hitaháð viðnám, samtenging viðnáma), íspenna, lögmál Kirchhoffs og jafnstraumsrásir, segulmagn og segulsvið. Bylgjur; útbreiðsla, samliðun, staðbylgjur og herma, endurvarp og brot, hljóð, samliðun í raufum, Dopplerhrif, ljósbrot, lögmál Snells, alspeglun, speglun ljóss og geislagangur í linsum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

EÐLI3NE05 Eðlisfræði Nútímaeðlisfræði, yfirlit EÐLI2RB05, STÆR3DE05
Stutt lýsing: Nútímaeðlisfræði, yfirlit
Undanfari: EÐLI2RB05, STÆR3DE05

Í áfanganum er gerð grein fyrir helstu atriðum í eðlisfræði 20. aldar með áherslu á takmörkuðu afstæðiskenninguna, frumatriði skammtafræði, atóm og kjarneðlisfræði auk öreindafræði. Efnisatriði: Viðmiðunarkerfi, afstæð mæling tíma, lengdar og massa. Svarthlutargeislun, ljóseind og ljósröfun. Atómlíkön Rutherfords og Bohrs. Orkuskömmtun og línulitróf. Skammtatölur og einsetulögmál Paulis. Röntgengeislun, Comptonhrif og leysir. Bindiorka kjarna. Geislavirkni og helmingunartími. Kjarnaklofnun og kjarnasamruni. Öreindir og grunnkraftarnir fjórir.

Námskrárgrunnur

EÐLI3VA05 Eðlisfræði Yfirlitsáfangi í eðlisfræði EÐLI2RB05, STÆR3HD05
Stutt lýsing: Yfirlitsáfangi í eðlisfræði
Undanfari: EÐLI2RB05, STÆR3HD05

Í áfanganum eru í upphafi rifjuð upp helstu grunnatriði afl- og rafmagnsfræði en síðan eru valin nokkur viðfangsefni til dýpkunar í aflfræði, rafsegulfræði, varmafræði og bylgjufræði. Efnisatriði: Lögmál Newtons. Varðveislulögmál orku, skriðþunga og hverfiþunga. Hverfitregða og jafnvægi. Riðstraumur og sveiflurásir. Hálfleiðarar. Sveifluhreyfing. Vökvaaflfræði. Lögmál varmafræðinnar og varmavélar.

Námskrárgrunnur

EFNA2GE05 Efnafræði Gaslögmálið og efnahvörf EFNA2LM05
Stutt lýsing: Gaslögmálið og efnahvörf
Undanfari: EFNA2LM05

Í áfanganum er áfram unnið með undirstöðuþætti efnafræðinnar. Til viðbótar er fjallað um gaslögmálið og tengingu þess við mól- og massaútreikninga í efnahvörfum auk þess sem farið verður í orkubreytingar við efnahvörf, hraða efnahvarfa og jafnvægishugtakið kynnt. Áhersla er lögð á aukið sjálfstæði í verklegum æfingum og vinnubrögðum almennt.

Nánari upplýsingar á namskra.is

EFNA2LM05 Efnafræði Lotukerfið og mólhugtakið
Stutt lýsing: Lotukerfið og mólhugtakið

Í áfanganum er farið í undirstöðuatriði efnafræðinnar og nemendur látnir vinna með grunnhugtök greinarinnar. Þeir þjálfast í meðferð hjálpargagna, s.s. lotukerfis, jónatöflu, töflu yfir auðleyst og torleyst sölt, rafdrægnigildi frumefna o.þ.h. Nemendur kynnast verklegum æfingum í efnafræði og þjálfast í þeim vinnubrögðum sem þar eru viðhöfð.

Nánari upplýsingar á námskrá.is

EFNA3JA05 Efnafræði Jafnvægi EFNA2GE05
Stutt lýsing: Jafnvægi
Undanfari: EFNA2GE05

Viðfangsefni áfangans er jafnvægishugtakið. Jafnvægi í efnahvörfum er skoðað frá ýmsum hliðum en áhersla lögð á jafnvægi í þremur megingerðum efnahvarfa: sýru-basa hvörfum, oxunar-afoxunarhvörfum og fellingarhvörfum. Nemendur vinna sjálfstætt að framkvæmd og úrvinnslu verklegra æfinga er tengjast viðfangsefnum áfangans.

Nánari upplýsingar á namskra.is

EFNA3LR05 Efnafræði Lífræn efnafræði EFNA2LM05
Stutt lýsing: Lífræn efnafræði
Undanfari: EFNA2LM05

Í áfanganum er farið í grunnatriði lífrænnar efnafræði. Eiginleikar, bygging og flokkun lífrænna efna eru skoðaðir sem og IUPAC-nafngiftakerfið. Einnig er farið yfir tengi lífrænna sameinda, hendni þeirra og helstu efnahvörf lífrænna efna. Þrír meginflokkar lífefna eru skoðaðir sérstaklega; sykrur, fituefni og prótein. Áhersla er lögð á notagildi fræðanna, tengingu þeirra við daglegt umhverfi nemenda og undirbúning þeirra undir frekara nám. Einnig er æskilegt að hafa lokið undanfara EFNA2GE05.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK1DO05 Enska Enska með áherslu á einfaldan orðaforða í daglegu lífi
Stutt lýsing: Enska með áherslu á einfaldan orðaforða í daglegu lífi

 Markmiði er að auka sjálfstraust nemenda í tungumálinu og viðfangsefnið hverju sinni nálgast með kennsluaðferðum og hjálpargögnum sem henta hverjum og einum. Áhersla er lögð á orðaforða sem tengist daglegu lífi.

Áfanginn er á 1. hæfniþrepi og engar forkröfur gerðar um lágmarkseinkunnir úr grunnskóla.

ENSK1GF05 Enska Áhersla á netnotkun, samfélagsmiðla og óformlegt mál
Stutt lýsing: Áhersla á netnotkun, samfélagsmiðla og óformlegt mál

Meginmarkmið áfangans er að auka grundvallarfærni nemenda í tungumálinu; lestur, hlustun, tjáningu og skilning. Áhersla er lögð á orðaforða sem tengist daglegu lífi og viðfangsefnið nálgast með efni af netinu og samfélagsmiðlum.  Markmiðið er að auka sjálfstraust nemenda í tungumálinu og viðfangsefnið hverju sinni er nálgast með kennsluaðferðum og hjálpargögnum sem henta hverjum og einum.

Námið er á 1. hæfniþrepi, engar forkröfur gerðar. Námið er sniðið að þörfum nemenda á starfsbraut og framhaldsskólabraut.

Nánar á namskra.is

ENSK1LM05 Enska Lestur og málfræði C+ úr grunnskóla
Stutt lýsing: Lestur og málfræði
Undanfari: C+ úr grunnskóla

Málfræði: Nemendur halda áfram að bæta við þekkingu sína á helstu málfræðiatriðum í ensku. Æft er að bæta málfræðireglur með ritun og notkun flóknari setningafræði.
Menning: Kynntur verður megin menningarmunur milli enskumælanda landa , t.d. samskipta- og siðvenjur. Einnig læra nemendur að þekkja mismunandi enskar mállýskur.

ENSK1LM05 samsvarar hæfnisþrepi A2 í evrópska tungumálarammanum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK1LS05 Enska 1. fornámsáfangi D, engar forkröfur
Stutt lýsing: 1. fornámsáfangi
Undanfari: D, engar forkröfur

Lestur, málfræði, orðaforði og skilningur.

Nemendur vinna einföld, stutt verkefni sem þeir skila af sér ýmist munnlega eða skriflega. Farið yfir grunnatriði í málfræði. Þjálfun í ritun, hlustun og tjáningu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK1MR05 Enska Lestur og málfræði 1 C eða ENSK1OM05
Stutt lýsing: Lestur og málfræði 1
Undanfari: C eða ENSK1OM05

Málfræði og ritun, fyrri hluti.

Nemendur bæta við þekkingu sína á helstu málfræðiatriðum og beita málfræðireglum við ritun. Nemendur bæta orðaforða og þjálfast í að tjá sig á talaðri ensku á einfaldan máta. Nemandinn kynnist menningu enskumælandi þjóða.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK1OM05 Enska 2. fornámsáfangi ENSK1LS05
Stutt lýsing: 2. fornámsáfangi
Undanfari: ENSK1LS05

Orðaforði, málfræði, málnotkun.

Nemendur vinna einföld, stutt verkefni sem þeir skila af sér ýmist munnlega eða skriflega. Farið yfir grunnatriði í málfræði. Þjálfun í ritun, hlustun og tjáningu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK1TR05 Enska Lestur og málfræði 2 ENSK1MR05
Stutt lýsing: Lestur og málfræði 2
Undanfari: ENSK1MR05

Tjáning, orðaforði og ritun, seinni hluti.

Nemendur bæta við þekkingu sína á helstu málfræðiatriðum og beita málfræðireglum við ritun. Nemendur bæta orðaforða og þjálfast í að tjá sig á talaðri ensku á einfaldan máta. Nemandinn kynnist menningu enskumælandi þjóða.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK2MO05 Enska Málfræði og orðaforði B, B+, A úr grunnskóla
Stutt lýsing: Málfræði og orðaforði
Undanfari: B, B+, A úr grunnskóla

Markmið áfangans er að nemendur æfi frekar þá málfræðiþekkingu sem þeir öðluðust í grunnskóla ásamt með ríkri áherslu á orðaforða. Nemendur munu kynnast menningu og málfari mismunandi enskumælandi landa. Margvíslegar greinar og bókmenntir tengdar þessum menningarsvæðum verða til lestrar og umræðu. Áhersla verður lögð á sjálfstæð vinnubröð nemenda. Þá verða þeir einnig þjálfaðir í hópvinnu. Samskiptahæfni verður þjálfuð með því að nemendur þurfa að rökstyðja skoðun sína bæði í ræðu og riti. Nemendur þjálfast í að skrifa margbreytilega texta.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK2OB05 Enska Orðaforði og bókmenntir ENSK2MO05
Stutt lýsing: Orðaforði og bókmenntir
Undanfari: ENSK2MO05

Markmið áfangans er að efla menningarvitund nemenda með því að þjálfa þá í að tjá sig um eigin samfélag og menningarheim á ensku. Einnig verður skoðað hvað enskumælandi þjóðir eiga sameiginlegt og það borið saman við Ísland. Jafnframt er skoðað hvað er ólíkt með þessum þjóðum. Einnig er það markmið áfangans að nemendur öðlist dýpri skilning á flóknari málfræði enskrar tungu. Þetta er jafnframt síðasti áfanginn þar sem markvisst er farið yfir málfræði. Farið verður yfir grundvallaratriði í skrifum texta af ýmsum toga og munu nemendur æfa sig í nýtingu þeirra. Nemendum verður gerð grein fyrir eigin raun-orðaforða í ensku og vinna þeir markvisst í að auka hann. Lesin eru einnig ýmis bókmenntaverk.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK3FH05 Enska Fagenska og hugtök ENSK2OB05
Stutt lýsing: Fagenska og hugtök
Undanfari: ENSK2OB05

Nemendur þjálfa fræðilegan orðaforða. Þeir velja sér efni tengd fagi á námsbraut þeirra t.d. félagsfræði, náttúrufræði, sálfræði, listum og menningu, íþróttafræði o.s.f. Mikil áhersla er lögð á að velja og vinna úr fræðilegum heimildum. Ritgerð er unnin sem ferilsritun. Nemendur beita sjálfstæðum vinnubrögðum og skila einstaklingsverkefni sem er kynnt fyrir samnemendum í lok áfangans.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK3RB05 Enska Ritun og bókmenntir ENSK2OB05
Stutt lýsing: Ritun og bókmenntir
Undanfari: ENSK2OB05

ENSK3RB5 samsvarar hæfnisþrepi C1 í evrópska tungumálarammanum.
Lesnir eru klassískir enskir textar sem gera nemendum kleift að þróa djúpstæðari þekkingu á ensku samfélagi og þeim tímum sem verkin eru skrifuð.
Áhersla verður lögð á að vinna úr textanum með því að beita bókmenntahugtökum.
Nemendur þjálfa ritun enn frekar með því að tjá sig með ýmsum ritunaraðferðum svo sem samantekt, skapandi skrifum, ritgerðarsmíði og þýðingum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ENSK4UH05 Enska Undirbún. fyrir háskólanám 10 e. á 3. þrepi
Stutt lýsing: Undirbún. fyrir háskólanám
Undanfari: 10 e. á 3. þrepi

Megin áhersla er lögð á það að vinna áfram með lestur mismunandi texta, þjálfa ritun og vinna að rannsóknum auk þess að lesa fræðirit á akademískum grunni. Nemendur læra að tjá sig með fjölbreyttari hætti um skoðanir sínar til undirbúnings háskólanáms. Í áfanganum er byggt ofan á þann grunn sem lagður var á þriðja þrepi. Lögð er áhersla á að nemendur ráði við flóknari og fjölbreyttari texta og að þeir auki við orðaforða sinn. Nemendur eru þjálfaðir í málfræðiatriðum sem auka hæfni til að tjá sig í ræðu og riti um líðandi stund og liðna tíð. Þeir læra að tjá skoðanir sínar á markvissari hátt og nota til þess rökstuðning og fræðilegar áherslur. Þannig eykst innsýn í málnotkun í fræðitextum og bókmenntum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ERLE2ER05 Erlend samskipti Erlend samskipti
Stutt lýsing: Erlend samskipti

Áfanginn er hannaður til að ýta undir og efla alþjóðasamskipti nemenda sem eru að læra erlend tungumál. Námið í þessum áfanga eykur menningarlæsi og fjölmenningarmeðvitund nemenda auk meðvitundar þeirra um eigin menningu. Ennfremur efla nemendur félags- og borgaravitund sína, auk þess sem þeir þjálfast í samskiptatækni.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FÉLA1SE05 Félagsfræði Samspil einstaklings og samfélags
Stutt lýsing: Samspil einstaklings og samfélags

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur kynnist grunneiningum samfélagsins þar sem fjallað er um samspil einstaklings og samfélags. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist þekkingu á umhverfi sínu og geti tekið þátt í umræðum um málefni sem eru efst á baugi hverju sinni. Sérstök áhersla verður á félagsmótun einstaklingsins almennt, málefni fjölskyldunnar, kynhlutverk og stjórnmál. Einnig verður fjallað um félagsfræðina sem fræðigrein og helstu frumkvöðlar hennar kynntir.

Nánar í námskra.is

FÉLA1TT05 Félagsfræði Tónlist og tískustraumar
Stutt lýsing: Tónlist og tískustraumar

Áfangi á framhaldsskólabraut. Áfanginn samanstendur af efni úr félagsfræði og sögu (valið af kennara). Í áfanganum eru rakin valin efni úr sögu Íslands og Evrópu s.l. 40 ár. Hún er rakin í tengslum við þróun alþýðutónlistar og tískustrauma á tímabilinu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FÉLA2HE05 Félagsfræði Heilsufélagsfræði FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Heilsufélagsfræði
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Viðfangsefni þessa áfanga er vaxandi og öflugt sérsvið félagsfræðinnar sem beinir sjónum sínum að heilsu, veikindum og skipulagi heilbrigðismála í félagsfræðilegu samhengi. Bæði er fjallað um almenna heilsufélagsfræði sem og geðheilsufélagsfræði. Farið er í helstu kenningar sem tilheyra þessum sviðum, sögu og þróun þessara rannsóknasviða og hagnýtingu þeirra. Fjallað er m.a. um sjúkdómsvæðingu og kenningar um sjúklingshlutverkið, frávik, félagslega dreifingu sjúkdóma, heilbrigðisþjónustu. Einnig er fjallað um samskipti sjúklinga og fagaðila, geðræn og langvinn veikindi, öldrun, dauðann og skoðuð áhrif kyns, aldurs og stéttar auk áhrifa lífsstíls.

Auk félagsvísinda er gott að hafa lokið einhverjum af eftirtöldum áföngum FÉLA2SS05, SÁLF2SS05, UPPE2SS05.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FÉLA2SA05 Félagsfræði Samfélags- og nýmiðlar FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Samfélags- og nýmiðlar
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Skoðaðir eru samfélagsmiðlar (Facebook, Twitter, Snapchat, tik tok o.s.frv) sem á síðustu áum hafa markað djúp spor í líf og hegðun einstaklinga auk þess að hafa breytt eðli fjölmiðlunar.

Skoðuð verða hvaða áhrif á samfélagsmiðlar hafa á makró og míkró stigi. Að auki verður farið yfir áhrif þessara miðla á daglegt líf; samskipti, menningarneyslu, pólitík, geðheilsu og fleira.

Um er að ræða nýjan áfanga á vorönn 2020, æskilegt er að nemendur hafi lokið FÉLA2SS05 auk undanfarans FÉLV1ÞF05

Námsmat er leiðsagnarmat sem byggir á verkefnavinnu og virkni í námi.

 

 

 

FÉLA2SS05 Félagsfræði Sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Sjónarmið og saga
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Í áfanganum er félagsfræðin kynnt sem fræðigrein. Fjallað um hugmyndir frumkvöðla félagsfræðinnar og helstu kenningar kynntar. Þróun félagsfræðinnar frá hugmyndum frumkvöðla til samtímans er skoðuð. Tengsl einstaklings og samfélags eru tekin fyrir og greind í ljósi ólíkra kenninga. Viðfangsefni líkt og frávik, afbrot, lagskipting og félagsleg mismunun og misrétti eru tekin til umfjöllunar út frá mismunandi sjónarhóli kenninga. Í áfanganum er jafnrétti kynja, kynhlutverk og fjölmiðlun einnig meðal efnisþátta.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FÉLA3ÓM05 Félagsfræði Ólíkir menningarheimar FÉLA2SS05
Stutt lýsing: Ólíkir menningarheimar
Undanfari: FÉLA2SS05

Fjallað er um mismunandi hugmyndir um margbreytileika heimsins og mismunandi hugmyndir á milli menningarsvæða. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir efnahagslegum, stjórnmálalegum og menningarlegum einkennum ólíkra menningarheima. Þeir kynnast mismunandi kenningum, gildum og viðmiðum um auk þróunarmöguleika samfélaga á ólíkum svæðum. Jafnframt verður farið yfir spennu, átök, samskipti og aðkomu Íslands á heimsvísu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FÉLA3ST05 Félagsfræði Stjórnmálafræði FÉLA2SS05
Stutt lýsing: Stjórnmálafræði
Undanfari: FÉLA2SS05

Í áfanganum er stjórnmálafræðin kynnt sem fræðigrein. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum sem notuð eru í fræðigreininni og læri að greina helstu hugmyndastrauma stjórnmálanna. Helstu stjórnmálastefnur er kynntar og greindar út frá „vinstri-hægri“ kvarðanum og lagt mat á þær út frá afstöðu þeirra til breytinga og gilda. Kynnt eru helstu hugtök alþjóðastjórnmála, þar á meðal, hugtökin um smáríki og stór ríki. Kynnt eru helstu pólitísk alþjóðasamtök. Fjallað er um alþjóðavæðingu, einkenni hennar og möguleg áhrif á stjórnmál framtíðarinnar. Stefnt er að því að nemendur geti lagt gagnrýnið mat á átök í stjórnmálum og að þeir geti rökstutt slíkt mat. Loks er fjallað sérstaklega um íslensk stjórnmál og stjórnmálaflokka.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FÉLV1ÞF05 Félagsvísindi Þróun félagsvísinda
Stutt lýsing: Þróun félagsvísinda

Í þessum byrjunaráfanga fá nemendur innsýn í mismunandi greinar félagsvísindanna með sérstaka áherslu á félagsfræði, sálfræði og uppeldisfræði. Farið er í upphaf og sögu félagsvísinda, mismunandi stefnur og sjónarmið og nokkra helstu frumkvöðla innan félagsvísindanna. Fjallað er um grunneiningar samfélagsins og áhrif þess á einstaklinginn og líf hans. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á umhverfi sínu og geti myndað sér skoðanir á málefnum sem efst á baugi eru hverju sinni. Nemendur fræðast um þá þætti sem hafa áhrif á líf barna og fullorðinna í nútímaþjóðfélagi. Einnig er þeim gefin innsýn í þá hugmyndafræði sem nútímafélagsvísindi byggja á, mismunandi viðfangsefni þeirra og mikilvægi í daglegu lífi. Sem dæmi um einstaka efnisþætti má nefna: Félagskerfið, hagkerfið og stjórnkerfið, erfðir og umhverfi, frjáls vilji löghyggja, félagsmótun, þróun menntunar, kynhlutverk og jafnfrétti, menning og trúarbrögð, fjölskyldan, vinna og atvinnulíf.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FIML1AÞ03 Fimleikar Afreksþjálfun í fimleikum
Stutt lýsing: Afreksþjálfun í fimleikum

Um afreksíþróttaáfanga er að ræða, þar sem nemandinn æfir sína íþrótt 6 – 8x í viku með fullu skólanámi. Nemendur geta tekið hann sem stigvaxandi afreksþjálfun í alls 8 skólaannir jafnhliða æfingum með sínu félagsliði, eða sem einstakan áfanga inn í óbundið val. Lögð er áhersla á að vinna með einstaklinginn með það markmið að efla tæknilega getu hans í fimleikum. Sett eru skýr einstaklingsmarkmið í upphafi áfangans, byggð á mælingum og mati kennara. Að þeim er síðan unnið með skipulegum hætti út önnina. Árangur nemandans er síðan metinn á grundvelli þeirra mælitækja sem notuð eru. Nemendur áfangans gangast undir mikið æfingaálag. Strangar mætinga- og agareglur gilda jafnframt í áfanganum, með það að markmiði að nemandinn finni það skýrt hvað þurfi til þess að verða afreksíþróttamaður í fremstu röð. Nemendur skrifa undir samning um bann á notkun hvers kyns vímuefna. Brot á þeim samningi veldur brottvísun úr áfanganum, að undangenginni aðvörun og tilraunum til úrbóta.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FJÖL2FS05 Fjölmiðlafræði Fjölmiðlar, samfélag, blaðamennska FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Fjölmiðlar, samfélag, blaðamennska
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Meginviðfangsefni áfangans eru áhrif fjölmiðla á einstaklinginn og það hvernig samfélagið mótar fjölmiðlana. Einnig er fjallað um helstu kenningar fjölmiðlafræðinnar, starfsaðferðir fjölmiðlafólks og sögu fjölmiðla. Þá æfast nemendur í gerð efnis fyrir fjölmiðla.

Námsmat: Einstaklingsverkefni, samvinnuverkefni, umræður og virkni í tímum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FORR1GR05 Forritun Grunnur - forritun 1
Stutt lýsing: Grunnur - forritun 1

Í áfanganum fá nemendur undirstöðuþjálfun í forritun í hlutbundnu forritunarmáli. Námið stuðlar að færni þátttakenda í undirstöðuatriðum forritunar s.s. skilyrðissetningum, slaufum, aðferðum og strengjavinnslu. Lögð er áhersla á að þátttakendur sýni frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Nemendur temja sér öguð og viðurkennd vinnubrögð við greiningu, hönnun og prófun tölvuforrita. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemanda og skilum á verkefnum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FORR2MY05 Forritun Myndrænt notendaviðmót - 2 FORR1GR05
Stutt lýsing: Myndrænt notendaviðmót - 2
Undanfari: FORR1GR05

Farið er í undirstöðuatriði forritunar með myndrænum notendaskilum. Nemendur fá að kynnast mismunandi aðferðum við myndræna framsetningu á forritum. Haldið verður áfram að kenna grunnatriði forritunar, s.s. strengjavinnslu, slaufur, skilyrðissetningar og skráarvinnslu. Nemendur vinna verkefni þar sem þeir hanna og búa til skjámyndir og forrita virkni þeirra. Kennd eru öguð og viðurkennd vinnubrögð við greiningu og hönnun tölvuforrita. Námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám í forritun. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemanda og skilum á verkefnum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FORR3MY05 Forritun Myndrænt notendaviðmót - 3 FORR2MY05
Stutt lýsing: Myndrænt notendaviðmót - 3
Undanfari: FORR2MY05

Farið er nánar í hönnun og smíði forrita með myndrænum notendaskilum. Haldið er áfram að vinna með strengi, slaufur, fylki, lista og skráarvinnslu. Farið er í hlutbundna forritun. Nemendur fá kynningu á myndrænni framsetningu sem hægt er að nýta til tölvuleikjagerðar. Lögð er mikil áhersla á að nemendur verði sjálfstæðir í vinnubrögðum og að þeir læri að afla sér þekkingar af netinu. Nemendur velja sér sjálfir áhugasvið og afla sér þekkingar innan þess áhugasviðs til þess að geta hannað og búið til flóknari forrit.

Nánari upplýsingar á namskra.is

FRVV1FB05 Framkvæmdir og vinnuvernd Grunnáfangi fyrir verknám
Stutt lýsing: Grunnáfangi fyrir verknám

Í áfanganum er fjallað um bygginga- og mannvirkjagerð með áherslu á verkferli og öryggismál. Í áfanganum er lögð áhersla á að heimsækja vinnustaði og kynna sér margar verknámsgreinar.

Nemendur læra um undirbúning og upphaf framkvæmda, hlutverk og ábyrgð einstakra fagstétta, skipulag og stjórnun á vinnustað, samstarf og samskipti, áætlanagerð og gæðastýringakerfi. Kennd er rétt líkamsbeiting, notkun hlífðarbúnaðar, meðferð hættulegra efna, umgengni við rafmagn og farið yfir notkun hjálpartækja og búnaðar við mismunandi verk. Að lokum er gerð grein fyrir námsleiðum í bygginga- og mannvirkjagreinum á framhalds- og háskólastigi og öðru verknámi út frá áhugasviði nemenda.

Nánari upplýsingar á námskrá.is

GRTE1FA05 Grunnteikning Grunnteikning
Stutt lýsing: Grunnteikning

 áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist almenna undirstöðuþekkingu og þjálfun í teiknifræðum. Í áfanganum er gert ráð fyrir að nemendur öðlist færni í meðferð og notkun mæli- og teikniáhalda, myndrænni vinnu með viðfangsefni starfsgreina, lestri teikninga og fái grunnþjálfun í gerð vinnuteikninga og þrívíðra rissteikninga. 

Nánari upplýsingar á namskra.is

HEIM2SI05 Heimspeki Siðfræði LÍFS1BS05, FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Siðfræði
Undanfari: LÍFS1BS05, FÉLV1ÞF05

Í áfanganum er viðfangsefnið siðfræði sem er sjálfstæð undirgrein heimspeki. Áfanginn er kynning á siðfræði sem er bæði afstæð og fræðileg umræða um siðferðileg málefni. Farið verður í siðfræðikenningar, hagnýti þeirra við lausn siðaklemma og hvernig haga beri rökræðu og framsetningu afstöðu. Í áfanganum verður farið yfir eftirfarandi viðfangsefni: Siðferðilega rökræðu; hvað í henni felst, tilgang hennar og hvaðan hún sprettur. Menningarlega afstæðishyggju; ólíkar siðareglur sem gilda í ólíkum menningarsamfélögum. Nytjastefnu; að velja þá breytni sem leiðir til bestu heildarafleiðingarinnar fyrir alla sem málið snertir. Rökræðuna um nytjastefnu; krafan um réttlæti, réttindi og vísan í fortíðarástæður. Immanúel Kant og skilyrðislausa skylduboðið. Thomas Hobbes og samfélagssáttmálann. Dygðasiðfræði.

Nánari upplýsingar á namskra.is

HUGM2HS05 Hugmyndaauðgi Sköpunarkraftur LSTR1LS05
Stutt lýsing: Sköpunarkraftur
Undanfari: LSTR1LS05

Í áfanganum er unnið með að virkja sköpunarkraft og hugmyndaauðgi nemenda. Nemendur kynnast aðferðum og tileinka sér hefðbundnar/ persónulegar vinnuaðferðir við úrvinnslu hugmynda. Nemendur safna hugmyndum í leiðabók/ skissubók og vinna með sambandið á milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og listrænnar sköpunar. Unnið er markvisst með form, áferð, mynstur, litanotkun, hugmyndavinnu í tölvu og afrakstrinum safnað í hugmyndabanka/bók. Á þessari vinnu byggist áframhaldandi verkefnavinna í áfanganum s.s. textílhönnun, vöruhönnun og skúlptúr. Sérstök áhersla er lögð á þemavinnu/hópvinnu sem tengist uppsetningu á sýningu innan eða utan skóla. Lögð er áhersla á sjálfstæði í vinnubrögðum og að nemendur læri að taka gagnrýni, meta eigin verk og annarra á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Nemendur fara í vettvangsferðir og á fyrirlestra í tengslum við námið.

Nánari upplýsingar á namskra.is

HÖNN3IN05 Hönnun Innanhússhönnun MARG2SM05
Stutt lýsing: Innanhússhönnun
Undanfari: MARG2SM05

Í áfanganum eru kynntir helstu straumar og stefnur í innanhús arkitektúr. Nemendur kynnast grunnþáttum í aðferðum við að skipuleggja og hanna rými. Nemendur búa til skissumódel af mismunandi rýmum úr mismunandi efnivið og kynnt verða forrit sem notuð eru í áframhaldandi hönnun á rými og lögð áhersla á að nemendur nái tökum á að nýta sér þau. Fjallað er um hin ólíku stílbrygði í innanhúshönnun, lýsingu, liti, verð og gæði hráefna. Nemendur rannsaka mismunandi form, liti, samsetningar, efnivið og hvernig lýsing getur haft áhrif á innra rýmið, ásamt því að teikna upp rými á blað og í tölvu. Áfanginn er byggður upp á stóru verkefni sem fjallar um að hanna rými, sem skiptist niður í minni verkefni. Áfanginn skiptist í nokkrar lotur og í hverri lotu er lögð áhersla á ákveðið viðfangefni og verkefni unnið sem leiðir nemendur áfram í hönnun á lokaútkomunni.

Nánari upplýsingar á namskra.is

HÖNN3VÖ05 Hönnun Vöruhönnun MARG2SM05
Stutt lýsing: Vöruhönnun
Undanfari: MARG2SM05

Í áfanganum verður farið í að skoða hugtakið hönnun í víðum skilning þar sem áherslan verður á vöruhönnun. Farið verður yfir hönnunarsöguna frá árinu 1851 til dagsins í dag og hvaða tilgangi vöruhönnun þjónar í nútíma samfélagi. Áfanginn er að mestu leiti verklegur, nemendur þurfa að halda úti skissubók fyrir öll verkefnin og er hluti áfangans því kennsla í að kortleggja hugmyndir, rannsaka og færa inn í skissubók. Kennari aðstoðar við útfærslu á hugmyndum, ljósmyndum og teikningum. Nemendur fá einnig að kynnast áhöldum tæknismiðjunnar í gegnum verkefni sem verða framkvæmd í tölvustýrðum jaðartækjum. Í lokin verður unnið að lokaverkefni þar sem nemendur hanna eigin vöru/hlut og búa til frumgerð (e. prototype). Ætlast er til að nemendur séu á þessu stigi tilbúnir til að móta sín verkefni sjálfir en fái leiðbeiningar kennara varðandi tæknileg atriði eftir þörfum til að ná fram þeirri tilfinningu eða sýn sem þeir leita eftir.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSAN1GR05 Íslenska sem annað mál Grunnur tungumálsins - fornám Engar forkröfur
Stutt lýsing: Grunnur tungumálsins - fornám
Undanfari: Engar forkröfur

Áfanginn er ætlaður nemendum með íslensku sem annað tungumál sem hafa engan grunn í íslensku máli.

Undirbúningsáfangi þar sem farið er yfir íslenska stafrófið, ritun og einföld íslensk orð.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSAN1LM05 Íslenska sem annað mál Lestur og málnotkun - 3. áfangi ÍSAN1MT05
Stutt lýsing: Lestur og málnotkun - 3. áfangi
Undanfari: ÍSAN1MT05

Lögð er áhersla á orðaforða tengdan líðan, tilfinningum í daglegu lífi, félagslífi, samskiptum og fl. Málfræði og orðaforði kenndur samhliða. Nemendur eru þjálfaðir í lesskilningi, samræðum, hlustun og ritun. 

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSAN1MT05 Íslenska sem annað mál Málnotkun, tjáning, orðaforði - 2. áfangi ÍSAN1OM05
Stutt lýsing: Málnotkun, tjáning, orðaforði - 2. áfangi
Undanfari: ÍSAN1OM05

Áfanginn er ætlaður byrjendum í íslensku og lítillar kunnáttu krafist. Lögð er áhersla á daglegt umhverfi, árstíðir, áhugamál, tilfinningar, atvinnu og starfsheiti. Málfræði og orðaforði kenndur samhliða. Nemendur eru þjálfaðir í lesskilningi, samræðum, hlustun og ritun.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSAN1OM05 Íslenska sem annað mál Orðaforði og málnotkun - 1. áfangi Engar forkröfur eða ÍSAN1GR05
Stutt lýsing: Orðaforði og málnotkun - 1. áfangi
Undanfari: Engar forkröfur eða ÍSAN1GR05

Áfanginn er ætlaður byrjendum í íslensku og lítillar kunnáttu krafist. Lögð er áhersla á daglegt umhverfi, kurteisisvenjur, hefðir og matarvenjur. Málfræði og orðaforði kenndur samhliða. Nemendur eru þjálfaðir í lesskilningi, samræðum, hlustun og ritun.

ÍSAN2LM05 Íslenska sem annað mál Lestur og málnotkun - 4. áfangi ÍSAN1LM05
Stutt lýsing: Lestur og málnotkun - 4. áfangi
Undanfari: ÍSAN1LM05

Lögð er áhersla á orðaforða tengdan jafnrétti, samskiptum, persónuleika, félagslífi, fréttum og fleira. Málfræði og orðaforði kenndur samhliða. Nemendur eru þjálfaðir í lesskilningi, samræðum, hlustun og ritun. 

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSAN2MB05 Íslenska sem annað mál Menning og bókmenntir - 6. áfangi ÍSAN2LM05 eða ÍSAN2MO05
Stutt lýsing: Menning og bókmenntir - 6. áfangi
Undanfari: ÍSAN2LM05 eða ÍSAN2MO05

Lögð er megin áhersla á að efla orðaforða daglegs lífs. Nemendur lesa skáldsögu og vinna heimildaritgerð.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSAN2MO05 Íslenska sem annað mál Málfræði og orðaforði - 5. áfangi ÍSAN2LM05
Stutt lýsing: Málfræði og orðaforði - 5. áfangi
Undanfari: ÍSAN2LM05

Markmið áfangans er að þeir þjálfist í að lesa smásögur og vinna verkefni úr þeim, bæði í rituðu og töluðu máli. Auk þess verður unnið á fjölbreyttan hátt með orðaforða úr smásögunum. Málfræði verður fléttuð inn í kennslu og verkefni hverrar smásögu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSAN3BÓ05 Íslenska sem annað mál Fornbókmenntir á einföldu máli ÍSAN2MB05 og 5 e. á 2. þrepi
Stutt lýsing: Fornbókmenntir á einföldu máli
Undanfari: ÍSAN2MB05 og 5 e. á 2. þrepi

Markmið áfangans er að nemendur kynnist íslenskum fornbókmenntum og lesi einfaldari útgáfur þeirra ásamt því að vinna verkefni úr þeim, bæði í rituðu og töluðu máli. 

Kennsluefni:

Snorra-Edda, einfaldari útgáfa; Óðinn og bræður hans

Laxdæla eða Njála, barnabækur.

Lesefni frá kennara, verkefni, ítarefni og glósur.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSAN3NB05 Íslenska sem annað mál Nútímabókmenntir ÍSAN2MB05 og 5 e. á 2. þrepi
Stutt lýsing: Nútímabókmenntir
Undanfari: ÍSAN2MB05 og 5 e. á 2. þrepi

Áfanginn er fyrir fólk sem vill læra íslensku sem annað tungumál. Lesnar verða samtímabókmenntir.

Kennsluefni:

Skáldsaga skrifuð á 21. öld valin í samráði við kennara

Smásögur skrifaðar á 21. öld

Stafsetning og málfræði

Lesefni frá kennara, verkefni, ítarefni og glósur.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE1GO05 Íslenska Áhersla á goðafræði
Stutt lýsing: Áhersla á goðafræði

Í áfanganum er unnið með með alla þætti íslenskunnar; tjáningu, læsi, hlustun og ritun. Fjallað verður um norræna goðafræði, helstu æsi og heim goðanna. Unnið verður að því að efla þekkingu, leikni og hæfni nemenda í notkun tjáskiptaleiða á forsendum hvers og eins. 

Engar forkröfur, áfanginn er ætaður nemendum á starfsbraut og framhaldsskólabraut.

Einstaklingsmiðað námsmat.

ÍSLE1KM05 Íslenska Málfræði og bókmenntahugtök ÍSLE1RM05
Stutt lýsing: Málfræði og bókmenntahugtök
Undanfari: ÍSLE1RM05

Málfræði og bókmenntahugtök - seinni hluti.

Nemendur auka lesskilning sinn og æfast í að beita grunnhugtökum í bókmenntafræði. Nemendur kynnast bragfræði og stílbrögðum í ljóðum. Nemendur þjálfist í stafsetningu. Nemendur kynnast samræðutækni og þjálfast í að tjá skoðun sína. Nemendur þjálfast í grundvallarvinnubrögðum ritunar.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE1KS05 Íslenska Kvikmyndir og sjónvarpsefni
Stutt lýsing: Kvikmyndir og sjónvarpsefni

Í áfanganum er unnið með alla þætti íslenskunnar; tjáningu, læsi, hlustun og ritun.

Íslenskum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum er fléttað saman við önnur viðfangsefni.

Lögð áhersla á jákvætt viðhorf til tungumálsins. Nemendur vinna einstaklingsmiðað eftir getu hvers og eins að fjölbreyttum verkefnum. 

Áfanginn er á 1. hæfniþrepi og engar forkröfur gerðar um lágmarkseinkunn úr grunnskóla. Námið er einstaklingsmiðað og sniðið að þörfum nemenda á starfsbraut og framhaldsskólabraut.

ÍSLE1LL05 Íslenska 1. fornámsáfangi Engar forkröfur eða D
Stutt lýsing: 1. fornámsáfangi
Undanfari: Engar forkröfur eða D

Lestur og lesskilningur.

Fjölbreyttir, stuttir textar og vísur. Orðréttur texti til stafsetningarþjálfunar. Efni þar sem lögð er áhersla á grunnþætti málfræði. Persónuritun ýmis konar. Grunnhugtök bragfræði; stuðlasetning og rím.

Nánari upplýsingar á námskrá.is

ÍSLE1LR05 Íslenska 2. fornámsáfangi ÍSLE1LL05
Stutt lýsing: 2. fornámsáfangi
Undanfari: ÍSLE1LL05

Lestur og ritun. Létt skáldsaga, stuttir textar, vísur og ljóð. Orðréttur texti til stafsetningarþjálfunar. Efni þar sem lögð er áhersla á grunnþætti málfræði. Persónuritun ýmis konar. Nokkur grunnhugtök í bókmenntum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE1LÆ05 Íslenska Áhersla á læsi í víðu samhengi
Stutt lýsing: Áhersla á læsi í víðu samhengi

Í áfanganum er unnið með með alla þætti íslenskunnar; tjáningu, læsi, hlustun og ritun. Læsi í víðum skilningi er fléttað saman við önnur viðfangsefni (sem dæmi: samfélagsmiðlar, uppskriftir, landakort, umferðarmerki og fleira).

Nánar á namskra.is

 
ÍSLE1MB05 Íslenska Málfræði, ritun, tjáning C+ úr grunnskóla
Stutt lýsing: Málfræði, ritun, tjáning
Undanfari: C+ úr grunnskóla

Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem málfræði verður höfð að leiðarljósi. Málfræðin verður skoðuð með fjölbreyttari nálgun, bæði í frásögn og/eða riti. Áhersla er á að efla sjálftraust nemenda og trú á eigin málfærni í ræði og/eða riti. Nemendur fá þjálfun í málfræðihugtökum sem nýtast í tal- og ritmáli og grunnhugtökum í ritgerðasmíði. Stefnt er að því að allir auki við orðaforða sinn í ræðu og/eða riti.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE1RM05 Íslenska Málfræði og bókmenntahugtök C úr grunnskóla
Stutt lýsing: Málfræði og bókmenntahugtök
Undanfari: C úr grunnskóla

Málfræði og bókmenntir -fyrri hluti.

Lögð er áhersla á orðflokkagreiningu, beygingarfræði, setningafræði og stafsetningu. Nemendur þjálfast í grundvallarvinnubrögðum ritunar.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE2KV05 Íslenska Íslenskar kvikmyndir ÍSLE2RR05
Stutt lýsing: Íslenskar kvikmyndir
Undanfari: ÍSLE2RR05

Valáfangi í íslensku.

Í þessum áfanga verður fjallað um sögu og þróun íslenskrar kvikmyndagerðar. Sýndar verða valdar myndir frá ýmsum tímum og reynt að svara spurningunni: „Hvað einkennir íslenskar kvikmyndir?“ Stuðst verður við hugtök úr bókmennta- og kvikmyndafræði eftir því sem þörf krefur og leitast við að tengja kvikmyndirnar við þróun og breytingar á íslensku samfélagi. Nemendur ræða kvikmyndirnar og/eða skrifa um þær. Eins verður gefinn kostur á myndrænni framsetningu, til dæmis í formi stuttmynda.

ÍSLE2NH05 Íslenska Nútímabókmenntir, hugtakabeiting ÍSLE2RR05
Stutt lýsing: Nútímabókmenntir, hugtakabeiting
Undanfari: ÍSLE2RR05

Bókmenntir og læsi: Nemendur læra helstu hugtök bókmenntafræði og æfast í að beita þeim.
Bókmenntasaga frá 1900 til samtímans. Lesnir verða fjölbreyttir textar.
Munnleg tjáning: Nemendur þjálfist í samræðutækni, að tjá skoðun sína og að taka afstöðu.
Ritun: Nemendur þjálfast í grundvallarvinnubrögðum ritunar og heimildavinna kynnt.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE2RR05 Íslenska Ritun og ritgerðarsmíði B, B+, A úr grunnskóla
Stutt lýsing: Ritun og ritgerðarsmíði
Undanfari: B, B+, A úr grunnskóla

Persónuritun, rökfærsla, ritdómur, skáldverk, heimildanotkun. Jafnframt persónuritun og skáldlegri ritun er farið skref fyrir skref í hvernig vinna skal rannsóknarritgerð, þ.e. setja fram rannsóknarspurningu og svara henni, skrifa góðar efnisgreinar, meta heimildir, skrá tilvísanir og tilvitnanir og setja fram heimildaskrá.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE3BU05 Íslenska Menningarheimur barna og unglinga Íslenska á 2. þrepi
Stutt lýsing: Menningarheimur barna og unglinga
Undanfari: Íslenska á 2. þrepi

Í áfanganum eru fjölbreytt viðfangsefni. Áhersla er á menningarheim barna og unglinga. Fjallað er um ýmsar bókmenntategundir s.s. myndabækur, barna- og unglingabækur, teiknimyndasögur, þjóðsögur og ævintýri. Skoðaðar eru myndskreytingar í barnabókum. Bækurnar eru skoðaðar með augum gagnrýnandans með tilliti til fjölmenningar, jafnréttis og stöðu kynjanna. Nemendur styðjast við verkfæri bókmenntagreiningar til að kryfja efnið. Barnaefni sjónvarpsstöðvanna er skoðað. Bornir eru saman leikir barna nú og fyrr á tímum. Einnig er fjallað um ljóð fyrir börn og ýmsa aðra afþreyingu eins og tölvuleiki og spil. Lögð er áhersla á þjálfun og færni í ritun.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE3FM05 Íslenska Fornöld og miðaldir ÍSLE2RR05
Stutt lýsing: Fornöld og miðaldir
Undanfari: ÍSLE2RR05

Bókmenntir og læsi: Nemendur beita helstu hugtökum bókmenntafræði.
Bókmenntasaga 800-1550. Lesnir verða fjölbreyttir textar.
Málsaga: Meginbreytingar í málinu kynntar.
Munnleg tjáning: Nemendur kynna eigin rannsókn og sitja fyrir svörum.
Ritun: Nemendur skrifa bókmenntaritgerð byggða á rannsókn.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE3LF05 Íslenska Lærdómsöld til fullveldis ÍSLE2NH05
Stutt lýsing: Lærdómsöld til fullveldis
Undanfari: ÍSLE2NH05

Bókmenntir og læsi: Lesnir verða fjölbreyttir textar. Nemendur túlki þá og setji í samhengi við eigin reynslu og skoðanir. Nemendur læra fleiri hugtök bókmenntafræði og æfast í að beita þeim. Bókmenntasaga frá 1550-1900. Lesnir verða fjölbreyttir textar.
Málfræði: Hugtök í beyginga- og setningafræði dýpkuð. Nemendur þjálfist í beitingu þeirra.
Munnleg tjáning: Nemendur þjálfist í samræðum um álitamál.
Ritun: Farið dýpra í heimildavinnu, heimildarýni og meðferð tilvitnana. Nemendur læra að setja upp ritgerðir og ganga frá texta.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍSLE3SK05 Íslenska Skáldsögur Íslenska á 2. þrepi
Stutt lýsing: Skáldsögur
Undanfari: Íslenska á 2. þrepi

Í áfanganum er lögð áhersla á lestur íslenskra fagurbókmennta, skáldsagna, á markvissan og greinandi hátt með því að nota bókmenntahugtök. Einnig að nemandi komi rökstuddri skoðun á verkunum á framfæri í ræðu og riti. Nemandi hefur áhrif á val skáldsagna.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRF2ÞJ05 Íþróttafræði Þjálfun barna og unglinga
Stutt lýsing: Þjálfun barna og unglinga

Áfanginn er bóklegur og verklegur. Nemendur skulu þjálfast í grundvallaraðferðum kennslu barna og unglinga og undirbúa nemendur undir þjálfarahlutverkið. Nemendur læra um hlutverk þjálfara og leiðbeinanda í íþróttastarfi, þar sem sértök áhersla er lögð á aldurinn þriggja til tólf ára. Lögð er áhersla á skipulag þjálfunar, áætlanagerð og markmiðssetningu. Meðal efnis er þolþjálfun, styrktarþjálfun, tækniþjálfun og liðleikaþjálfun. Nemendur læri um vöxt barna, hreyfiþroska, næringu, félagsþroska og sálrænan þroska. Farið verður í stefnu íþróttahreyfingarinnar í þjálfun barna og unglinga auk annarra stefna er snúa að þjálfara hlutverkinu. Sérstök áhersla skal lögð á mikilvægi leikrænnar kennslu í þjálfun barna og unglinga, auk þess sem nemendum skal leiðbeint með framsögn og aðferðir til að ná til barna í þjálfun. Fjallað er um þjálfarann sem fyrirmynd og í því samhengi áhrif áfengis, tóbaks og annarra vímuefna á líkamann og afkastagetu þjálfara og iðkenda. Farið skal í siðfræði þjálfarans. Áfanginn fæst metinn inn í þjálfarakerfi ÍSÍ sem almennur hluti 1a, 1b, og 1c.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG2BA01 Íþróttagrein Badminton
Stutt lýsing: Badminton

Nemendur fá trausta þekkingu á tiltekinni íþróttagrein og eru búnir undir þjálfunar- og leiðbeinendastörf hjá íþróttahreyfingunni, í frjálsri félagastarfsemi eða í frístundastarfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kenna íþróttagrein sem sérstakur áhugi er á eða hentar vel aðstæðum eða einstökum skólum.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG2BT01 Íþróttagrein Borðtennis
Stutt lýsing: Borðtennis

Nemendur fá trausta þekkingu á tiltekinni íþróttagrein og eru búnir undir þjálfunar- og leiðbeinendastörf hjá íþróttahreyfingunni, í frjálsri félagastarfsemi eða í frístundastarfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kenna íþróttagrein sem sérstakur áhugi er á eða hentar vel aðstæðum eða einstökum skólum.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG2FI01 Íþróttagrein Fimleikar
Stutt lýsing: Fimleikar

Nemendur fá trausta þekkingu á tiltekinni íþróttagrein og eru búnir undir þjálfunar- og leiðbeinendastörf hjá íþróttahreyfingunni, í frjálsri félagastarfsemi eða í frístundastarfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kenna íþróttagrein sem sérstakur áhugi er á eða hentar vel aðstæðum eða einstökum skólum.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG2FR01 Íþróttagrein Frjálsar íþróttir
Stutt lýsing: Frjálsar íþróttir

Nemendur fá trausta þekkingu á tiltekinni íþróttagrein og eru búnir undir þjálfunar- og leiðbeinendastörf hjá íþróttahreyfingunni, í frjálsri félagastarfsemi eða í frístundastarfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kenna íþróttagrein sem sérstakur áhugi er á eða hentar vel aðstæðum eða einstökum skólum.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG2GL01 Íþróttagrein Glíma
Stutt lýsing: Glíma

Nemendur fá trausta þekkingu á tiltekinni íþróttagrein og eru búnir undir þjálfunar- og leiðbeinendastörf hjá íþróttahreyfingunni, í frjálsri félagastarfsemi eða í frístundastarfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kenna íþróttagrein sem sérstakur áhugi er á eða hentar vel aðstæðum eða einstökum skólum.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG2GO01 Íþróttagrein Golf
Stutt lýsing: Golf

Nemendur fá trausta þekkingu á tiltekinni íþróttagrein og eru búnir undir þjálfunar- og leiðbeinendastörf hjá íþróttahreyfingunni, í frjálsri félagastarfsemi eða í frístundastarfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kenna íþróttagrein sem sérstakur áhugi er á eða hentar vel aðstæðum eða einstökum skólum.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG2JÚ01 Íþróttagrein Júdó
Stutt lýsing: Júdó

Nemendur fá trausta þekkingu á tiltekinni íþróttagrein og eru búnir undir þjálfunar- og leiðbeinendastörf hjá íþróttahreyfingunni, í frjálsri félagastarfsemi eða í frístundastarfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kenna íþróttagrein sem sérstakur áhugi er á eða hentar vel aðstæðum eða einstökum skólum.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG2SU01 Íþróttagrein Sund
Stutt lýsing: Sund

Nemendur fá trausta þekkingu á tiltekinni íþróttagrein og eru búnir undir þjálfunar- og leiðbeinendastörf hjá íþróttahreyfingunni, í frjálsri félagastarfsemi eða í frístundastarfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að kenna íþróttagrein sem sérstakur áhugi er á eða hentar vel aðstæðum eða einstökum skólum.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG3BL02 Íþróttagrein Blak
Stutt lýsing: Blak

Í áfanganum eiga nemendur að læra að kenna börnum og unglingum undirstöðuatriði í blaki. Sérstök áhersla verður á krakkablak sem undirstaða undir blakið sjálft. Lögð er áhersla á kennslu knatttækni og leikfræði fyrir byrjendur. Farið er yfir reglur í greininni. Stefnt er að því að nemendur öðlist ákveðna grundvallarfærni í greininni. Farið er yfir helstu atriði í þjálffræði barna og mikilvægi þess að leikurinn sé greindur sundur í smáar einingar og leikæfingar. Áfanginn er bæði bóklegur og verklegur. Nemendur æfa sig að kenna hvort öðru blak og krakkablak.

Dæmi um íþróttagreinar: badminton, borðtennis, fimleikar, fjallganga, frjálsar íþróttir, glíma, golf, hjólreiðar, júdó, karate, ólympískar lyftingar, skautar, skíði, skvass, sund, tae kwondo, tennis, þríþraut.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG3HA02 Íþróttagrein Handknattleikur
Stutt lýsing: Handknattleikur

https://namskra.is/courses/51265b3d62933a77194c93d1#courses/51265b3d62933a77194c93d1Í áfanganum eiga nemendur að læra að kenna börnum og unglingum undirstöðuatriði handknattleiks. Lögð er áhersla á kennslu knatttækni og leikfræði fyrir byrjendur. Stefnt er að því að nemendur öðlist ákveðna grundvallarfærni í greininni. Farið er yfir helstu atriði í þjálffræði barna og mikilvægi þess að leikurinn sé greindur sundur í smáar einingar, leikæfingar. Áfanginn er bóklegur og verklegur. Nemendur þjálfist í kennslu handknattleiks.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG3KN02 Íþróttagrein Knattspyrna
Stutt lýsing: Knattspyrna

Í áfanganum eiga nemendur að læra að kenna börnum og unglingum undirstöðuatriði í knattspyrnu. Lögð er áhersla á kennslu knatttækni og leikfræði fyrir byrjendur. Stefnt er að því að nemendur öðlist ákveðna grundvallarfærni í greininni. Farið er yfir helstu atriði í þjálffræði barna og mikilvægi þess að leikurinn sé greindur sundur í smáar einingar, leikæfingar. Nemendur þjálfist í kennslu knattspyrnu. Áfanginn er bóklegur og verklegur.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRG3KÖ02 Íþróttagrein Körfuknattleikur
Stutt lýsing: Körfuknattleikur

Í áfanganum eiga nemendur að læra að kenna börnum og unglingum undirstöðuatriði körfuknattleiks. Lögð er áhersla á kennslu knatttækni og leikfræði fyrir byrjendur. Stefnt er að því að nemendur öðlist ákveðna grundvallarfærni í greininni. Farið er yfir helstu atriði í þjálffræði barna og mikilvægi þess að leikurinn sé greindur sundur í smáar einingar, leikæfingar. Áfanginn er bóklegur og verklegur. Nemendur þjálfist í kennslu körfuknattleiks.

Íþróttagrein ásamt íþróttafræði gefur þjálfararéttindi fyrir börn og unglinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRÓ1HR01 Íþróttir Hreyfing og heilsurækt ÍÞRÓ1LH01
Stutt lýsing: Hreyfing og heilsurækt
Undanfari: ÍÞRÓ1LH01

Meginviðfangsefni áfangans er fjölbreytt líkamsrækt þar sem áhersla er lögð á kraft- og þolæfingar.

Áfanginn inniheldur mismunandi þætti, s.s. knattleiki, hlaup, þrekþjálfun og sund.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRÓ1LH01 Íþróttir Lífstíll og heilsa
Stutt lýsing: Lífstíll og heilsa

Í áfanganum er einnig fjallað um næringu og mataræði og áhrif tóbaks og áfengis á líkamann. Fjallað er um hvað felst í hollri og góðri næringu með tilliti til íþrótta og daglegrar fæðu. Einnig eru gefnar ráðleggingar um hentugt mataræði og matarvenjur. Þá verða nemendur fræddir um gildi heilbrigðs lífernis og skaðleg áhrif ýmissa efna á líkamann. Í áfanganum er lögð áhersla á verklega og fræðilega þætti tengda skipulagi þjálfunar. Nemendur fá að gera eigin þjálfunaráætlun, auk þess sem fjallað er um líkamleg og sálræn áhrif þjálfunar. Farið er yfir helstu líffræðilegar forsendur þjálfunar, svo sem starfsemi vöðva, liða, tauga og blóðrásar. Fjallað er um gildi reglulegrar og skipulagðrar líkamsþjálfunar og nemendum gerð grein fyrir ábyrgð á eigin líkama. Nemendur fá fræðslu um gildi þess að lifa heilbrigðu lífi og fá að kynnast möguleikum umhverfisins til líkams- og heilsuræktar. Nemendur verða hvattir til að tengja tölvu og upplýsingatækni við skrásetningu upplýsinga og vinnu að eigin áætlanagerð.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRÓ1SH01 Íþróttir Samhæfing og heilsa
Stutt lýsing: Samhæfing og heilsa

Bóklegur íþróttaáfangi þar sem fjallað er um kerfisbundna grunnþjálfun, snerpu og hraðaþjálfun ásamt fræðslu um gildi þess að lifa heilbrigðu lífi.

Fjallað er um tækni og samhæfingu í íþróttum. Farið er yfir helstu líffræðilegar forsendur þjálfunar, svo sem starfsemi vöðva, liða, tauga og blóðrásar. Þá er fjallað um næringu og mataræði og áhrif tóbaks og áfengis á líkamann og nemendur fræddir um gildi heilbrigðs lífernis og skaðleg áhrif ýmissa efna á líkamann. Fjallað er um gildi reglulegrar og skipulagðrar líkamsþjálfunar og nemendum gerð grein fyrir ábyrgð á eigin líkama.

Þessi áfangi er sambærilegur bóklegum hluta áfanganna ÍÞRÓ1SS01 og ÍÞRÓ1LH01. Áfanginn er í boði á vorönn.

ÍÞRÓ1SL01 Íþróttir Styrkur og liðleiki
Stutt lýsing: Styrkur og liðleiki

Í áfanganum er lögð áhersla á verklega og fræðilega þætti kraft- og liðleikaþjálfunar. Farið er yfir mikilvægi líkamsstyrks (krafts) fyrir stoðkerfi líkamans, líkamsbeitingu og líkamsreisn. Nemendur læra að stunda kraftþjálfun sem nær til helstu vöðvahópa líkamans. Þá er komið inn á mikilvægi réttrar líkamsbeitingar við kraftþjálfun og fjölbreytta möguleika á þjálfun krafts, s.s. með eigin líkamsþunga eða í tækjasal.
Farið er yfir mikilvægi liðleika og liðleikaþjálfunar fyrir líkamann og áhrif liðleikaæfinga á vöðva og liðamót. Nemendur fá að taka þátt í verklegum æfingum sem þjálfa liðleika. Einnig er nemendum gefið tækifæri til að taka þátt í slökunaræfingum og umræðu um mikilvægi slökunar í nútímasamfélagi. Einnig komið inn á algengustu íþróttameiðsli, skyndihjálp og líkamsbeitingu í daglegu lífi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRÓ1SS01 Íþróttir Snerpa og samhæfing
Stutt lýsing: Snerpa og samhæfing

Í áfanganum er fjallað um kerfisbundna grunnþjálfun, snerpu og hraðaþjálfun og hvernig megi bæta þessa þætti. Einnig fjallað um tækni og samhæfingu í íþróttum. Að auki fjallað um skipulagningu þjálfunar sem miðar að því að nemendur fái alhliða hreyfireynslu sem reyni á alla helstu vöðvahópa líkamans þar sem fjölbreytni og ánægja er höfð að leiðarljósi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRÓ1UÞ01 Íþróttir Upphitun og þolþjálfun
Stutt lýsing: Upphitun og þolþjálfun

Farið er yfir mikilvægi upphitunar fyrir líkamlega þjálfun og unnið með æfingar og leiki sem henta fyrir líkams- og heilsurækt eða mismunandi íþróttagreinar. Farið er yfir það helsta sem á sér stað í líkamanum við upphitun og þá kosti sem góð upphitun hefur í för með sér. Í áfanganum er einnig fjallað um þol og þolþjálfun og hvernig byggja megi upp og viðhalda þoli. Farið er yfir muninn á loftháðri og loftfirrtri þolþjálfun auk þess sem farið verður yfir almennt og sérhæft þol tengt ýmsum íþróttagreinum. Þá verða nemendum kynntar aðferðir til mælingar á þoli.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞRÓ1ÞS01 Íþróttir Þol og styrkur
Stutt lýsing: Þol og styrkur

Í þessum bóklega íþróttaáfanga er fjallað um mikilvægi upphitunar fyrir líkamlega þjálfun og fræðilega þætti kraft- og liðleikaþjálfunar. Farið er yfir það helsta sem á sér stað í líkamanum við upphitun og þá kosti sem góð upphitun hefur í för með sér. Í áfanganum er einnig fjallað um þol og þolþjálfun og hvernig byggja megi upp og viðhalda þoli. Fjallað er um muninn á loftháðri og loftfirrtri þolþjálfun auk þess sem farið verður yfir almennt og sérhæft þol tengt ýmsum íþróttagreinum. Farið er yfir mikilvægi líkamsstyrks (krafts) fyrir stoðkerfi líkamans, líkamsbeitingu og líkamsreisn. Farið er yfir mikilvægi liðleika og liðleikaþjálfunar fyrir líkamann og áhrif liðleikaæfinga á vöðva og liðamót. Einnig komið inn á algengustu íþróttameiðsli, skyndihjálp, slökun og líkamsbeitingu í daglegu lífi.

Áfanginn er sambærilegur við bóklega hluta áfanganna ÍÞRO1UÞ01 og ÍÞRO1SL01. Áfanginn er eingöngu í boði á haustönn.

ÍÞST3AÐ02 Aðstoðarþjálfun Aðstoðarþjálfun ÍÞRF2ÞJ05
Stutt lýsing: Aðstoðarþjálfun
Undanfari: ÍÞRF2ÞJ05

Þessi áfangi er hugsaður sem undirbúningur fyrir starf í íþrótta- eða frístundaskóla fyrir börn á aldrinum 4-12 ára eða í íþróttastarfi/frístundastarfi hjá íþróttafélögum, fyrir sama aldurshóp. Nemandinn mun setja upp æfingaáætlun í samráði við íþróttaþjálfara/kennara. Hann mun síðan þjálfa/kenna með íþróttakennara eða þjálfara. Æfingaáætlun og kennsla er metin í lok æfingakennslutímabils.
Miðað er við 40-50 klukkustunda vinnu nemanda undir stjórn þjálfara yfir eina önn.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÍÞST3AÐ03 Aðstoðarþjálfun Aðstoðarþjálfun ÍÞRF2ÞJ05
Stutt lýsing: Aðstoðarþjálfun
Undanfari: ÍÞRF2ÞJ05

Þessi áfangi er hugsaður sem undirbúningur fyrir starf í íþrótta- eða frístundaskóla fyrir börn á aldrinum 4-12 ára eða í íþróttastarfi/frístundastarfi hjá íþróttafélögum, fyrir sama aldurshóp. Nemandinn mun setja upp æfingaáætlun í samráði við íþróttaþjálfara/kennara. Hann mun síðan þjálfa/kenna með íþróttakennara eða þjálfara. Æfingaáætlun og kennsla er metin í lok æfingakennslutímabils.
Miðað er við 60-70 klukkustunda vinnu nemanda undir stjórn þjálfara yfir eina önn.

Nánari upplýsingar á namskra.is

JARÐ2VV05 Jarðfræði Veður- og haffræði STÆR2AF05 eða STÆR2RF05
Stutt lýsing: Veður- og haffræði
Undanfari: STÆR2AF05 eða STÆR2RF05

Í þessum áfanga rannsaka nemendur eðli og eiginleika lofthjúps jarðar, hafsins og jökla. Fjallað er ítarlega um veður, úrkomu, lægðir og önnur fyrirbrigði andrúmsloftsins, loftslag og loftslagsþróun, myndun og bráðnun jökla og tengsl við jarðsögu ísaldar á Íslandi. Nemendur vinna einnig verkefni um kenningar um loftslagsbreytingar og áhrif mannsins á veðurfar og geislun. Meðal efnisþátta eru efnasamsetning og lagskipting lofthjúpsins, geislun, hiti og orka lofthjúpsins, þrýstingur, vindar og vindakerfi, myndun skýja og úrkomu, loftmassar og skil, lægðir og hæðir, loftslag og loftslagsrannsóknir, loftslags- og gróðurbelti, loftslagsbreytingar, ísaldir, hafið og hafsbotninn, selta, sjávarhiti, sjávarstraumar, hafís, hafefnafræði, lífsskilyrði í sjónum, eðli og hreyfing jökla, ísaldir og orsakir þeirra, gróðurhúsaáhrif og ósoneyðing.

Nánari upplýsingar á namskra.is

JARÐJÍ05 Jarðfræði Jarðfræði Íslands
Stutt lýsing: Jarðfræði Íslands

Í þessum áfanga kynnast nemendur mótun innri og ytri afla á landið. Fjallað verður fræðilega um þau ferli sem móta jörðina og fræðin tengd við þau ummerki sem nemendur sjá í umhverfinu. Þeir læra að þekkja ummerkin og vinna verkefni tengd þeim. Einnig kynnast nemendur ýmsum aðferðum jarðkönnunar og mælitækjum tengdum þeim. Þá er fjallað um hagnýtingu jarðefna, jarðvarma og vatnsafls.

Nánari upplýsingar á namskra.is

KNAT1AÞ03 Knattspyrna Afreksþjálfun í knattspyrnu
Stutt lýsing: Afreksþjálfun í knattspyrnu

Um afreksíþróttaáfanga er að ræða, þar sem nemandinn æfir sína íþrótt 6 – 8x í viku með fullu skólanámi. Nemendur geta tekið hann sem stigvaxandi afreksþjálfun í alls 8 skólaannir jafnhliða æfingum með sínu félagsliði, eða sem einstakan áfanga inn í óbundið val.
Lögð er áhersla á að vinna með einstaklinginn með það markmið að efla tæknilega getu hans í knattspyrnu. Sett eru skýr einstaklingsmarkmið í upphafi áfangans, byggð á mælingum og mati kennara. Að þeim er síðan unnið með skipulegum hætti út önnina. Árangur nemandans er síðan metinn á grundvelli þeirra mælitækja sem notuð eru.
Nemendur áfangans gangast undir mikið æfingaálag. Strangar mætinga- og agareglur gilda jafnframt í áfanganum, með það að markmiði að nemandinn finni það skýrt hvað þurfi til þess að verða afreksíþróttamaður í fremstu röð.
Nemendur skrifa undir samning um bann á notkun hvers kyns vímuefna. Brot á þeim samningi veldur brottvísun úr áfanganum, að undangenginni aðvörun og tilraunum til úrbóta.

Nánari upplýsingar á namskra.is

KYNJ2KK05 Kynjafræði Kynjafræði
Stutt lýsing: Kynjafræði

Í áfanganum er viðfangsefnið kynjafræði sem er þverfagleg fræðigrein sem á rætur sínar í félagsfræði og stjórnmálafræði. Kynjafræðin verður kynnt sem fræðileg og hagnýt umræða um mannlegan veruleika út frá grundvallarbreytunni; kyn. Farið verður í sögu jafnréttisbaráttu kvenna, rauðsokkur, femínisma, getnaðarvarnir, fóstureyðingar, kynlíf og mótun kynverundar. Auk þess verður fjallað um móðurhlutverkið, föðurhlutverkið, klámvæðingu, og birtingarmynd kynjanna í fjölmiðlum, stjórnkerfi og hversdagslífi. Megináhersla verður á að tengja kynjafræðina á hagnýtan hátt við aðrar greinar og daglegt líf nemenda og hjálpa þeim að nota ‚kynjagleraugun‘ (sjónarhorn kynjafræðinnar) á fjölmiðla, heilbrigðiskerfi, skólagöngu, vinnumarkað og frávikshegðun s.s. vændi, ofbeldi og afbrot.

Nánari upplýsingar á namskra.is

KYNJ3SS05 Kynjafræði Kynbundið ofbeldi og samfélagsleg sýn KYNJ2KK05/FÉLA2SS05
Stutt lýsing: Kynbundið ofbeldi og samfélagsleg sýn
Undanfari: KYNJ2KK05/FÉLA2SS05

Í áfanganum er fjallað um kynbundið ofbeldi í víðu samhengi. Álitamál í samfélaginu eru tekin fyrir og skoðuð með gagnrýnum hætti og hugtök eins og skrímslavæðing, þolendaskömm og þöggun verða rædd. Jafnframt er fjallað um þá vitundarvakningu sem átt hefur sér stað og í því samhengi er sjónum sérstaklega beint að byltingum eins og #metoo, #karlmennskan og #hetoo. Nemendur eru hvattir til þess að rýna í sitt nærumhverfi og í sín eigin viðhorf.

 Hæfni:

Eftir að áfanga lýkur skal nemandi geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til þess að

 • búa yfir víðsýni um málefni sem snerta kynbundið ofbeldi
 • leggja mat á menningu í sínu nærumhverfi
 • sýna frumkvæði í baráttu gegn kynbundnu ofbeldi
 • sýna skilning í aðstæðum þar sem hætta er á váhrifum
 • gera sér grein fyrir mikilvægi þess að taka virka afstöðu gegn hvers kyns ofbeldi

 

Áfanginn er verkefnaáfangi þar sem nemendur vinna að miklu leyti sjálfstætt í samráði við kennara.

 

KÖRF1AÞ03 Körfuknattleikur Afreksþjálfun í körfuknattleik
Stutt lýsing: Afreksþjálfun í körfuknattleik

Um afreksíþróttaáfanga er að ræða, þar sem nemandinn æfir sína íþrótt 6 – 8x í viku með fullu skólanámi. Nemendur geta tekið hann sem stigvaxandi afreksþjálfun í alls 8 skólaannir jafnhliða æfingum með sínu félagsliði, eða sem einstakan áfanga inn í óbundið val.
Lögð er áhersla á að vinna með einstaklinginn með það markmið að efla tæknilega getu hans í körfuknattleik. Sett eru skýr einstaklingsmarkmið í upphafi áfangans, byggð á mælingum og mati kennara. Að þeim er síðan unnið með skipulegum hætti út önnina. Árangur nemandans er síðan metinn á grundvelli þeirra mælitækja sem notuð eru.
Nemendur áfangans gangast undir mikið æfingaálag. Strangar mætinga- og agareglur gilda jafnframt í áfanganum, með það að markmiði að nemandinn finni það skýrt hvað þurfi til þess að verða afreksíþróttamaður í fremstu röð.
Nemendur skrifa undir samning um bann á notkun hvers kyns vímuefna. Brot á þeim samningi veldur brottvísun úr áfanganum, að undangenginni aðvörun og tilraunum til úrbóta.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LAND1SB05 Landafræði Áfangi á starfsbraut
Stutt lýsing: Áfangi á starfsbraut

Nemendur fá grunnþekkingu á heimsálfunni Evrópu. Kynnt eru helstu lönd í Evrópu. Fjallað er um helstu einkenni hvers lands, svo sem staðsetningu á korti, höfuðborg, tungumál, þjóðfána, þjóðarleiðtoga og fleira. Nemendur vinna fjölbreitt verkefni og nýta sér leitarvefi til upplýsingaöflunar. Unnið er eftir einstaklingsnámskrá. Viðfangsefni eru miðuð við getu og þroska hvers nemanda.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LEIK1LF05 Leiklist Leikfélag Fljótsdalshéraðs
Stutt lýsing: Leikfélag Fljótsdalshéraðs

Þátttaka í uppsetningu Leikfélags Fljótsdalshéraðs á stóru verkefni. Nemendur taka að sér þau hlutverk sem þeim er úthlutað í leik, tónlistarvinnu eða útlitshönnun sýningarinnar og vinna að þeim. Æfingatímabil verður 6 – 8 vikur og sýningar í kjölfar þess.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LEIK2HL05 Leiklist Handritagerð og leikstjórn
Stutt lýsing: Handritagerð og leikstjórn

Í áfanganum eru kennd grundvallaratriði í handritagerð og leikstjórn. Nemendur vinna skemmri leikritunar- og leikstjórnarverkefni, sem einstaklingar og í smærri hópum. Nemendur vinna sýningu á stuttverki eða stuttmynd í lok áfangans.

Áfanginn er sambærilegur við áfangann SVIÐ3HL05, nánari upplýsingar á namskra.is

LEIK2LM05 Leiklist Leikfélag ME Þátttaka í leiklist
Stutt lýsing: Leikfélag ME
Undanfari: Þátttaka í leiklist

Áfanginn gengur út á ítarlega greiningu, persónusköpun og senuvinnu úr einu leikverki. Farið verður í ýmsar aðferðir til uppsetningar á atriðum verksins og rannsókna á innra lífi persónanna með rannsóknarvinnu, spunavinnu og öðrum aðferðum. Leikrit verður lagt til grundvallar en hvert það verður ræðst af fjölda þátttakenda. Áfanganum lýkur með sýningu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LIGR1LT05 Listgreinar Listræn tjáning
Stutt lýsing: Listræn tjáning

Unnið er með listræna tjáningu til að efla sköpunargáfu, sjálfsþekkingu, félags- og tilfinningafærni. Áfanginn byggist á nálgun listmeðferðar, jákvæðrar sálfræði og núvitundar sem miða að því að bæta líðan og sjálfstraust. Í áfanganum er leitast við að nemendur líti inn á við og auki vitund sína á eigin styrkleikum, hugarfari og tilfinningum í gegnum listsköpun. Lögð er áhersla á að nemendur taki virkan þátt í æfingum, verkefnum og uppbyggilegum samskiptum.

Nánari lýsing á námskrá.is

LIME2LS05 Lista- og menningarsaga Samspil lista og samfélags, frá hellamálverkum til miðrar 20. aldar LSTR1LS05
Stutt lýsing: Samspil lista og samfélags, frá hellamálverkum til miðrar 20. aldar
Undanfari: LSTR1LS05

Í áfanganum læra nemendur um forsendur lista frá hellaristum fram til loka heimsstyrjalda 20. aldar. Markmið áfangans er að nemandinn geri sér grein fyrir eðli þeirra þátta sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Nemendur rannsaka hvert þema undir stjórn kennara, greina helstu þætti lista, menningar og þjóðfélagshátta á hverju tímabili. Hvernig samfélagsgerð vísindi, trú, tækniframfarir, atburðir og stjórnarfar hafa áhrif á listir og hvernig listir hafa áhrif á þessa þætti á móti. Þá er einnig fjallað um stöðu listamanna í samfélaginu á ólíkum tímabilum.

Áfanganum er skipt upp í nokkrar lotur þar sem nemendur kynnast og vinna heildrænt með menningarsamhengið og reyna að greina áhrif frá þeim í sem jafnvel er enn að finna í samfélagi nútímans. Vinna í áfanganum fer ýmist fram í hópum eða eru einstaklingsverkefni. Hver hópur eða einstaklingur tekur fyrir ákveðna þætti menningarinnar, leitar heimilda, vinnur úr þeim í samræmi við verkefnalýsingu hverju sinni. Áfanginn kallar á að nemendur séu virkir og sjálfstæðir í þekkingarleit. Nemendur nýta sér fjölbreytta miðla við upplýsingaleit og við framsetningu hugmynda sinna. Mikilvægt er, þótt áhersla sé lögð á ákveðin tímabil, að litið sé á söguna sem heild og að kennari tengi saman þau tímabil sem um ræðir hverju sinni.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • gera sér grein fyrir samhengi á milli ólíks birtingarmáta tjáningar á ólíkum stöðum og ólíkum tímum
 • greina sameiginlega þræði í ólíkum listgreinum á hverjum tíma
 • skilja hvernig atriði eins og staðhættir, náttúruauðlindir, tæknistaða og stjórnarfar geta mótað möguleika manna til menningarlegrar tjáningar
 • nýta sér vinnubrögð sjálfstæðrar verkefnavinnu.
 • taka á virkan hátt þátt í umræðu um verkefni sín annarra nemenda
 • Geta beytt grunn hugtökunum til að fjalla um menningu og menningararf, listir, hönnun, handverk.

 

Nánar á namskra.is

LIME3SL05 Lista- og menningarsaga Samtímalistir í sögulegu samhengi LIME2LS05
Stutt lýsing: Samtímalistir í sögulegu samhengi
Undanfari: LIME2LS05

Í áfanganum læra nemendur um forsendur samtímalista. Þeir kynnast helstu hræringum í tónlist, sviðslistum, myndlist, hönnun og byggingarlist allt frá lokum 20. aldar til dagsins í dag. Meginmarkmið áfangans er að nemendur verði vel með á nótunum um stöðu sjónlista, tónlistar og sviðslista í samtíma sínum, að þeir skilji þær hugmyndir og stílbrigði sem nú tíðkast. Þeir rannsaka listgreinar samtímans í samhengi við meginþætti samfélagsgerðarinnar: stjórnarfar, fjölmiðlun, lífsgæði, hagsmuni einstakra hópa, tísku og hefðir, hugmyndafræði og heimsmynd. Innlögn í áfanganum verður í fyrirlestrarformi en auk þess er mikil áhersla lögð á sjálfstæðar rannsóknir nemenda á þeim hugmyndum sem uppi eru í listsköpun og umræður um stöðu myndlistarinnar, hönnunar, tónlistar og sviðslistanna í sögulegu ljósi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LÍFF2EL05 Líffræði Eiginleikar lífvera
Stutt lýsing: Eiginleikar lífvera

Í áfanganum er almenn aðferðafræði raunvísinda kynnt nemendum sem og uppruni lífvísinda og fjölbreytileiki þeirra. Uppbygging lífheimsins er skoðuð; bygging og hlutverk lífrænna efna, frumulíffæra, frumna, vefja, líffæra og helstu líffærakerfa, með áherslu á líkama mannsins. Nemendur læra um grunnstarfsemi lífvera, ljóstillífun og önnur mikilvæg grunnefnaskipti. Einnig er fjallað um frumuskiptingu, æxlun og helstu kenningar erfðafræðinnar. Farið er yfir grundvallaratriði varðandi flokkun lífvera og nafngiftakerfi og helstu hópar lífvera kynntir nánar. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á umhverfi sínu og tengslum líffræðinnar við daglegt líf auk þess að undirbúa þá undir frekara nám í náttúrufræðigreinum.

Nánari lýsing á namskra.is

LÍFF2ÍS05 Líffræði Lífríki Íslands NÁTT1LE05 eða LÍFF2EL05
Stutt lýsing: Lífríki Íslands
Undanfari: NÁTT1LE05 eða LÍFF2EL05

Í áfanganum er megináhersla á að kynna lífríki Íslands og þá sérstöðu sem það hefur bæði vegna jarðsögu landsins og landfræðilegrar legu þess. Skoðaðir eru helstu hópar lífvera á landi, sjó og ferskvatni; spendýr, fuglar, fiskar, hryggleysingjar og plöntur. Lifnaðarhættir mismunandi hópa lífvera eru kynntir og helstu einkenni þeirra. Lögð er áhersla á að nemendur þekki algengar lífverutegundir á Íslandi. Einnig eru breytingar á lífríki Íslands í gegnum árin skoðaðar. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og gagnaöflun frá mismunandi miðlum. Einnig er áhersla á að nemendur miðli þekkingu sinni á skapandi hátt.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LÍFF2VF05 Líffræði Vistfræði LÍFF2EL05
Stutt lýsing: Vistfræði
Undanfari: LÍFF2EL05

Markmið áfangans er að kynnast vistfræði, sögu hennar, helstu hugtökum og rannsóknaraðferðum. Fjallað er um uppbyggingu vistkerfa og mótun þeirra, tengsl lífvera við aðrar lífverur sem og lífvana umhverfi, orkuflæði vistkerfa og efnahringrásir. Litið er til sjálfbærrar nýtingar stofna og lífrænna auðlinda ásamt því að skoða helstu rök fyrir náttúruvernd. Rætt er um áhrif vistfræðilegra þátta á aðlögun, þróun og hæfni lífvera. Fjallað er um líffræðilegan fjölbreytileika og breytingar á tegundasamsetningu líffélaga, bæði af náttúrulegum orsökum og af völdum manna.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LÍFF3EF05 Líffræði Erfðafræði LÍFF2EL05
Stutt lýsing: Erfðafræði
Undanfari: LÍFF2EL05

Í áfanganum er fjallað um sögu erfðafræðinnar, stöðu hennar og mikilvægi í nútímasamfélagi. Farið er í helstu grunnhugtök og viðfangsefni erfðafræðinnar. Erfðafræðikenningar Mendels eru skoðaðar og tengdar við þekkingu okkar í dag. Mismunandi litninga- og genabreytingar eru kynntar. Próteinmyndun er rakin frá DNA og uppbygging erfðaefnisins skoðuð ítarlega. Virkni gena, erfðatækni og siðferði erfðarannsókna eru einnig umfjöllunarefni. Lögð er áhersla á að nemendur skilji hvernig erfðaefnið er uppbyggt, hvernig það flytur upplýsingar frá einni kynslóð til annarrar og hvernig einföld erfðalögmál virka. Áhrif erfðaefnis á fjölbreytileika lífvera og þróun er einnig áhersluatriði auk þess að nemendur þekki nokkra algengustu erfðasjúkdóma mannsins. Fjallað er um mikilvægi grundvallarþekkingar á erfðafræði í daglegu lífi, hraða þróun erfðatækni og möguleika framtíðarinnar.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LÍFF3LE05 Líffræði Lífeðlisfræði LÍFF2EL05
Stutt lýsing: Lífeðlisfræði
Undanfari: LÍFF2EL05

Í þessum áfanga er gerð grein fyrir grunninntaki lífeðlisfræði og fjallað almennt um líkamsstarfsemi lífvera með megináherslu á lífeðlisfræði mannslíkamans. Skoðuð er innri starfsemi frumna og hlutverk frumulíffæra skilgreind. Fjallað er um boðflutning um bæði hormónakerfið og taugakerfið. Blóðrás og önnur flutningskerfi eru einnig skoðuð sem og varnarkerfi, úrgangslosunarkerfi, næringarnám og melting. Farið er í stoðkerfi og hreyfingu, skynjun, æxlun og fósturþroskun. Fjallað er um hvert líffærakerfi fyrir sig með megináherslu á byggingu þeirra og virkni í mannslíkamanum, einnig eru þau borin saman við líffærakerfa annarra lífvera eftir því sem við á. Fjallað er um heilbrigða starfsemi líkamans sem og algeng frávik eða sjúkdóma. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist þekkingu og skilning á starfsemi eigin líkama og geti tekið frekari ábyrgð á lifnaðarháttum sínum og viðhaldið heilbrigði sínu. Auk þess að tengja lífeðlisfræðina daglegu lífi nemenda eru þeir undirbúnir fyrir frekara nám í lífeðlisfræði og skyldum greinum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LÍFF3LÞ05 Líffræði Lífeðlis- og þjálffræði ÍÞRF2ÞJ05 eða LÍFF2EL05
Stutt lýsing: Lífeðlis- og þjálffræði
Undanfari: ÍÞRF2ÞJ05 eða LÍFF2EL05

Áfangamarkmið: Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur læri um starfsemi hjarta og blóðrásarkerfis, lungna og taugakerfis og áhrif markvissrar þjálfunar á þessi líffærakerfi. Einnig verður fjallað um gerð vöðvaþráða og áhrif mismunandi þjálfunar á starfsemi þeirra. Sérstök áhersla verður lögð á að tengja lífeðlisfræði við íþróttaiðkun.
Í áfanganum verður fjallað um þol, kraft, hraða og liðleika. Farið verður yfir kannanir tengdar þrekþáttum. Komið er inn á tækni og tækniþjálfun íþróttamanna. Nemendur fræðast um skipulag þjálfunar íþróttamanna og mikilvægi markmiðssetningar í tengslum við áætlanagerð. Áfanginn er bæði bóklegur og verklegur.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LÍFF3VB05 Líffræði Vöðvar og bein ÍÞRF2ÞJ05 eða LÍFF2EL05
Stutt lýsing: Vöðvar og bein
Undanfari: ÍÞRF2ÞJ05 eða LÍFF2EL05

Í áfanganum verður fjallað um starfsemi mannslíkamans með áherslu á bein og vöðva. Sérstök áhersla verður lögð á þau líffæri og líffærakerfi sem tengjast hreyfingum mannslíkamans. Fjallað verður um bein, bönd og liðamót, liðfleti og liðpoka. Einnig verður fjallað um hreyfingu í liðamótum og stefnu hreyfinga. Fjallað verður um einstaka vöðva, upptök þeirra, festu og starf. Fjallað er um hugtök og grundvallaratriði hreyfifræðinnar og komið inn á tækni íþróttagreina. Enn fremur er fjallað um rétta lyftitækni, starfsstellingar og hreyfingar við vinnu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LÍFS1BE05 Lífsleikni Borgaravitund, einstaklingur
Stutt lýsing: Borgaravitund, einstaklingur

Efni áfangans eru fjölbreyttir þættir sem snerta daglegt líf og tengsl nemenda við samfélag sitt. Eftirfarandi viðfangsefni tilheyra námsefni áfangans:
- Sjálfsmynd; auka þekkingu og skilning á sjálfum sér, meta og efla sjálfstraust, samskiptafærni, skilgreina áhugasvið og eigin hæfni á ýmsum sviðum.
- Lífsstíll; þar er farið í forvarnafræðslu um vímuefni, áfengi, átraskanir, mataræði og svefn. Auk þess kynheilbrigðsfræðsla frá Ástráði.
- Tjáning; farið verður í framkomu og tjáningu eigin skoðana.
- Náms- og starfsfræðsla; lögð áhersla á átthagafræði framhaldsskólakerfisins s.s. skólakerfið, námsleiðir, námsmarkmið, sjálfsþekking, námstækni, vinnubrögð og gerð námsáætlana.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LÍFS1BS05 Lífsleikni Borgaravitund, samfélag
Stutt lýsing: Borgaravitund, samfélag

Efni áfangans eru fjölbreyttir þættir sem snerta daglegt líf nemenda og tengslin við samfélagið. Þeir þættir sem verða teknir til umfjöllunar eru:
• vinnumarkaður; réttindi og skyldur, ferilskrár, starfsumsóknir og atvinnuviðtöl
• fjármálalæsi; eigin fjármál, neysluviðmið, fjárhagsaðstoð
• umhverfismál; sjálfbærni, náttúruauðlindir, umhverfissiðfræði og -vitund og neysluvenjur
• borgaravitund; jafnrétti, staðalmyndir og lýðræði, alþjóðasamfélagið og fjölmenning
• tjáning; flutningur formlegra og hálf-formlegra erinda.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LJÓS2AT05 Ljósmyndun Aðferðir og tjáning
Stutt lýsing: Aðferðir og tjáning

Í áfanganum læra nemendur grunn atriði í ljósmyndun og að vinna með DSLR myndavélar, einnig læra nemendur að beita aðferðum ljósmyndunar til að tjá hugmyndir sínar og tilfinningu fyrir umheiminum. Áhersla er lögð á meðvitund nemenda um inntak og uppbyggingu bæði innan einstakra mynda og í samhengi innan myndaraða. Hér eru nemendur hvattir til að skoða þá sýn sem myndir þeirra birta af umheiminum. Tveir þættir vega því þyngst í vinnunni: annars vegar ferlið, sköpun, túlkun og tjáning þar sem nemendur vinna að eigin verkefnum innan ákveðins ramma sem kennari ákveður, hér taka nemendur myndir, skoða og vinna til sýningar; og hins vegar ferlið skynjun, greining og mat þar sem nemendur greina eigin verk, verk samnemenda og valin verk úr ljósmyndasögunni með tillit til inntaks og mynduppbyggingar. Áætlað er að áfanganum ljúki með ljósmyndasýningu á veggjum skólans eða á netinu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LJÓS3ST05 Ljósmyndun Stafræn ljósmyndun LJÓS2AT05
Stutt lýsing: Stafræn ljósmyndun
Undanfari: LJÓS2AT05

Um er að ræða framhaldsnámskeið í ljósmyndun fyrir þá sem þegar hafa náð góðum tökum á grunninum í ljósmyndatækni. Á námskeiðinu verður farið yfir helstu atriði stafrænnar ljósmyndunar og er markmið námsins að nemendur bæti við tæknilega kunnáttu og listræna getu. Í tæknilega hluta námsins verður nemendum kennt nánar á stillingar á myndavélinni, hvernig á að hlaða niður myndum og vista og réttan hátt. Þá er einnig farið í það hvernig megi laga myndir og vinna stafrænar skrár sem nýttar eru í mismunandi tilgangi svo sem fyrir tölvupóst, netvinnslu, skjávarpa og fleira. Einnig verður farið yfir prentun mynda. Í áfanganum verður farið í ljósmyndaferð og síðan unnið úr afraktsrinum. Skoðað verður hvernig nemendur geta notað ljósmyndir sem listrænan miðil bæði sem stakar myndir þar sem myndbygging og sjónarhorn eru skoðuð og eins hvernig röð mynda getur sagt áhrifaríka sögu. Nemendur munu kanna, ræða og rannsaka stakar myndir og hvernig maður tekur betri myndir. Þá verður einnig unnið í ljósmyndastúdíói þar sem farið er yfir notkun á stúdíó- flössum og grunnurinn í stúdímyndatökum skoðaður. Ljósmæling og mismunandi ljósmælikerfi verða einnig skoðuð, RAW vinnuferlið, Lightroom o.fl. Þátttakendur þurfa að hafa DSLR myndavél og helst fartölvu með uppsettu Photoshop eða sambærilegu myndvinnsluforriti.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LOKA3VE03 Lokaverkefni Lokaverkefni útskriftarnemenda 150 einingar
Stutt lýsing: Lokaverkefni útskriftarnemenda
Undanfari: 150 einingar

Áfanginn er unninn á síðasta námsári. Nemandi velur sér viðfangsefni og skipuleggur í samráði við leiðbeinanda. Hægt er að útfæra verkefnin á ýmsan hátt, s.s. í formi ritgerðar, vefsíðu, heimildamyndar, sýningar, tímaritsgreinar, bókagerðar, portfolio, útvarpsþáttar eða rannsóknarskýrslu. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð og skapandi vinubrögð. Gert er ráð fyrir að nemandi velji efni tengt sinni braut þótt mögulegt sé að víkja frá þeirri reglu. Afrakstur allra lokaverkefna er kynntur innan ME í annarlok og birtur á heimasíðu skólans. Einnig er æskilegt að verkefnin séu gerð sýnileg í nærsamfélaginu. Áfanginn gefur möguleika á þverfaglegu samstarfi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

LSTR1LS05 Listir Listir á líðandi stundu
Stutt lýsing: Listir á líðandi stundu

Um er að ræða kynningu á listum og menningu í samtímanum með skapandi verkefnum, fyrirlestrum og ýmsum uppákomum. Markmiðið er að nemendur fái að kynnast fjölbreytni í listsköpun og læra að njóta lista- og menningarviðburða. Leitast verður við að kynna allar listgreinar með ýmsum hætti og í tengslum við þær listrænu uppákomur sem eru í gangi hverju sinni í fjórðungnum. Farið verður í vettvangsferðir, lista- og minjasöfn heimsótt og unnin verða stutt verkefni út frá heimsóknunum, bæði verklega og skriflega. Kallað verður eftir samstarfi við menningarmiðstöðvar fjórðungsins og ýmsir listamenn og hönnuðir kynna nemendum starfsvettvang sinn á vinnustofum þeirra, með listrænum uppákomum og með fyrirlestrum í ME.

Nánari upplýsingar á namskra.is

MARG2PH05 Margmiðlun Myndvinnsla í Photoshop
Stutt lýsing: Myndvinnsla í Photoshop

Á námskeiðinu verður farið yfir helstu atriði stafrænnar ljósmyndunar og myndvinnslu í Photoshop. Markmið námsins er að nemendur bæti við tæknilega kunnáttu og listræna getu. Nemendur læra á myndvinnsluforritið Photoshop, en einnig verður kennsluefni fyrir forritið Gimp (frítt myndvinnsluforrit) fyrir þá sem hafa ekki aðgang að Photoshop. Farið verður yfir það hvernig megi breyta og lagfæra myndir og vinna stafræn myndverk. Skoðað verður hvernig nemendur geta notað ljósmyndir sem listrænan miðil bæði sem stakar myndir þar sem myndbygging, sjónarhorn og eftirvinnsla er skoðuð og eins hvernig röð mynda getur sagt áhrifaríka sögu. Þátttakendur þurfa að hafa myndavél og tölvu með uppsettu Photoshop eða Gimp.

 Hæfniviðmið : Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að :

 • Nýta sér myndvinnsluforrit á sjálfstæðan og skapandi hátt.
 • Finna lausnir á vandamálum og viðfangsefnum sem tengjast stafrænni myndvinnslu.
 • Gera sér grein fyrir áhrifum mismunandi myndatöku og uppbyggingar myndar á merkingu ljósmyndar.
 • Kynna niðurstöður sínar á fjölbreyttan hátt.
 • Taka á virkan hátt þátt í umræðu um verkefni sín og annarra nemenda

 

 

MARG2SM05 Margmiðlun Stafræn miðlun Góð tölvukunnátta
Stutt lýsing: Stafræn miðlun
Undanfari: Góð tölvukunnátta

Í áfanganum læra nemendur helstu atriði í vektorteikningu og grafískri uppsetningu. Nemendur fá einnig að kynnast áhöldum tæknismiðju í gegnum verkefni sem unnin eru í tölvustýrðum jaðartækjum. Áfanginn er hugsaður sem inngangur að grafískri hönnun, og hvernig hægt er að nýta smiðjuna til þess að framkvæma hugmyndir. Í áfangum verður kennt á forritin Illustrator og önnur forrit sem tengjast tæknismiðjunni. Farið verður yfir helstu möguleika forritanna jafnframt því sem nemendur leysa verkefni upp á eigin spýtur með aðstoð kennara. Markmiðið er að við lok áfangans hafi nemendur fengið undirstöðuþekkingu til að takast á við grafísk hönnunarverkefni. Unninn er fjöldi verkefna sem miða að því að þroska myndræna skynjun, gæðamat og gagnrýna hugsun.

Nánari upplýsingar á namskra.is

MATR1AM05 Matreiðsla Almenn matreiðsla
Stutt lýsing: Almenn matreiðsla

Nemendur matreiða ýmsa hagnýta, fljótlega og skemmtilega rétti. Kennd er meðferð hráefnis og um næringarinnihald matvæla, hreinlæti og vinnubrögð í eldhúsi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

MYNL2FO05 Myndlist Tvívíð form, myndbygging, málun SJÓN2LF05
Stutt lýsing: Tvívíð form, myndbygging, málun
Undanfari: SJÓN2LF05

Í áfanganum vinna nemendur að því marki að efla næmi sitt fyrir litanotkun og myndbyggingu á tvívíðum fleti og dýpka skilning sinn á meginatriðum hennar. Auk eigin athugana á eðli og möguleikum myndbyggingar, með notkun línu, flata og áferða, gera nemendur samanburð á eigin tilraunum og notkun myndbyggingar í ýmsum myndum úr umheiminum, svo sem ljósmyndum, myndlistarverkum og auglýsingum. Með þessu er reynt að meta hvernig mismunandi áhrifum er náð með ólíkri myndbyggingu og hvaða þátt myndbyggingin á í merkingu myndar. Nemendur vinna m.a. verkefni út frá nánasta umhverfi, bæði innan húss og utan og skila af sér myndaseríu unna með mismunandi tækni; ljósmyndun, skissugerð, vatnslitum, akríllitum og olíulitum. Einnig verður rýnt í verk og aðferðafræði þekktra listamanna frá ýmsum ólíkum tímabilum í listasögunni og unnin verkefni út frá þeirri skoðun. Samhliða rannsóknarvinnunni eru reglulegar umræður þar sem nemendur kynna niðurstöður sínar og gagnrýna hver annan á uppbyggilegan hátt. Tölvur skulu að einhverju leyti nýttar í vinnu áfangans til myndgreiningar og gagnsöfnunar.

Nánari upplýsingar á namskra.is

MYNL3FM05 Myndlist Frjáls málun SJÓN1TE05 og SJÓN2LF05
Stutt lýsing: Frjáls málun
Undanfari: SJÓN1TE05 og SJÓN2LF05

Ætlað nemendum með undirstöðu í málun og teikningu. Í upphafi áfanga eru lögð fyrir verkefni þar sem reynir á teikni- og myndskipunarkunnáttu. Einnig eru frjáls viðfangsefni. Mikilvægt er að nemendur hafi góðan grunn í teikningu, myndbyggingu og formfræði og séu búnir með báða sjónlistaáfanga skólans eða annað sambærilegt. Gerðar verða fjölbreyttar æfingar sem stuðla að betri skilningi á eðli og áhrifum lita. Sérstök áhersla verður lögð á litafjarvídd og dýpt í málverki. Verkefnin verða tengd við dæmi úr listasögunni. Farið verður í ljósmyndaferð og unnið verður upp úr afrakstri hennar. Sérstök áhersla á skynjun, greiningu og blöndun lita. Skoðaðar verða ýmsar leiðir til að stækka upp og nýta sér ljósmyndina í málverki. Áhersla lögð á þjálfun í litgreiningu og litablöndun. Í seinni hluta áfangans er unnið í frjálsri málun. Fjallað er um efnasamsetningu lita og íblöndunarefna og þau efni sem málað er á. Einnig er fræðsla um pensla og önnur verkfæri tengd málun.

Nánari upplýsingar á namskra.is

MYNL3ÞR05 Myndlist Þrívíð hönnun - skúlptúr SJÓN1TE05 og SJÓN2LF05
Stutt lýsing: Þrívíð hönnun - skúlptúr
Undanfari: SJÓN1TE05 og SJÓN2LF05

Þrívíð verkefni verða unnin frá hugmynd til útfærslu. Leitast er við að dýpka skilning nemenda á meginatriðum þrívíðrar myndbyggingar um leið og næmi fyrir mismunandi eiginleikum efna er eflt. Hönnunarsagan skoðuð í tengslum við verkefnin. Þjálfun í þeirri skissu- og hugmyndavinnu sem öll myndræn sköpun byggist á, hvort sem um er að ræða hönnun eða frjálsa myndlist. Í áfanganum er unnið með grunnforsendur tvívíðrar myndbyggingar og þrívíðrar hönnunar. Fjölbreyttar æfingar eru gerðar til að kanna myndflötinn, skoðað hvernig form og hlutföll hafa áhrif á jafnvægi hans og áhersla breytist eftir því hvernig lína og form skipta fletinum upp. Unnið er með hugtök eins og hrynjandi, jafnvægi og ójafnvægi, léttleika og þunga bæði í rými og í tvívíðum verkum. Einnig er kannað með endurtekningu hvernig hægt er að byggja upp mynstur á fleti og kenningar hönnuðarins William Morris kannaðar í því sambandi. Einnig er módernisminn í lista-, hönnunar og byggingarlistasögu lagður til grundvallar verkefnum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

NÁSS1ÁN05 Lífsleikni Áhugasvið og vinnumarkaður NÁSS1FN05
Stutt lýsing: Áhugasvið og vinnumarkaður
Undanfari: NÁSS1FN05

Lífsleikni á framhaldsskólabraut, áfangi 2.

Í áfanganum er lögð áhersla á kynningu á framhaldsskólakerfinu og námsleiðum. Auk þess er áhersla á mikilvægi vinnulags í námi og í því sambandi fjallað um námstækni og skipulag varðandi markmið í námi. Nemendur vinna að gerð langtíma- og skammtímamarkmiða. Fjallað verður um sjálfsmynd og mikilvægi sjálfsþekkingar. Áhersla lögð á fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, forvarnir og kynheilbrigði. Nemendur fá aðstoð við að greina styrkleika sína og veikleika.

Nánari upplýsingar á namskra.is

NÁSS1FN05 Lífsleikni Framhaldsskólakerfið og námsleiðir
Stutt lýsing: Framhaldsskólakerfið og námsleiðir

Lífsleikni á framhaldsskólabraut.

Í áfanganum er lögð áhersla á kynningu á framhaldsskólakerfinu og námsleiðum. Auk þess er áhersla á mikilvægi vinnulags í námi og í því sambandi fjallað um námstækni og skipulag varðandi markmið í námi. Nemendur vinna að gerð langtíma- og skammtímamarkmiða. Fjallað verður um sjálfsmynd og mikilvægi sjálfsþekkingar. Áhersla lögð á fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, forvarnir og kynheilbrigði. Nemendur fá aðstoð við að greina styrkleika sína og veikleika.

Nánari upplýsingar á namskra.is

NÁSS1UM05 Lífsleikni Umhverfismál NÁSS1ÁN05
Stutt lýsing: Umhverfismál
Undanfari: NÁSS1ÁN05

Lífsleikni á framhaldsskólabraut, áfangi 3.

Efni áfangans eru þættir sem snerta umhverfismál; sjálfbærni, náttúruauðlindir, umhverfissiðfræði, umhverfisvitund og neysluvenjur. Einnig er fjallað um borgaravitund; jafnrétti, staðalmyndir og lýðræði, alþjóðasamfélagið og fjölmenningu. Áhersla er lögð á tjáningu; flutning formlegra og hálf-formlegra erinda, framkomu og tjáningu eigin skoðana.

Nánari upplýsingar á namskra.is

NÁTT1JU05 Náttúrufræði Kynning á jarð- og umhverfisfræði
Stutt lýsing: Kynning á jarð- og umhverfisfræði

Í áfanganum er farið í þá þætti jarðfræðinnar sem tengjast daglegu lífi nemenda og eðlisfræðin á bak við þá skýrð með einföldum hætti. Sérstök áhersla er lögð á jarðfræði Íslands og umhverfismál. Dæmi um umfjöllunarefni eru sólkerfið okkar, hringrásir efna á jörðinni, veðrakerfi, loftslagsmál, hafstraumar, flekarek, eldvirkni, jarðskjálftar, landmótun og nýting náttúruauðlinda. Þá verða þau vandamál sem mannkyn stendur frammi fyrir um þessar mundir varðandi nýtingu náttúruauðlinda, mengun og loftslagsbreytingar sérstaklega skoðuð.

Nánari upplýsingar á namskra.is

NÁTT1LE05 Náttúrufræði Kynning á líf- og efnafræði
Stutt lýsing: Kynning á líf- og efnafræði

Meginviðfangsefni áfangans er að kynna nemendum líffræði og efnafræði frá mismunandi sjónarhornum og tengja þessar vísindagreinar daglegu lífi þeirra. Í áfanganum er almenn aðferðafræði náttúru- og raunvísinda einnig kynnt fyrir nemendum. Efnafræðin og líffræðin eru fléttaðar saman og uppbygging lífheimsins skoðuð allt frá atómi upp í flókna lífveru (t.d. manninn). Í efnafræðinni er s.s. uppbygging atóms skoðuð, sem og frumefni, efnasambönd, eiginleikar efna, efnatákn, heiti efna og efnahvörf með áherslu á efni líkamans. Í líffræði verður bygging og starfsemi frumna, vefja, líffæra og helstu líffærakerfa skoðuð með áherslu á líkama mannsins. Nemendur læra um grunnstarfsemi lífvera, flokkun þeirra, æxlun og erfðafræði. Einnig verða grundvallaratriði vistfræði kynnt með áherslu á umhverfi nemenda og sjálfbærni. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á tengslum líffræðinnar við daglegt líf.

Nánari upplýsingar á namskra.is

NÆRI2ON05 Næringarfræði Orka og næringarefni
Stutt lýsing: Orka og næringarefni

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á grundvallaratriðum næringarfræðinnar og samspili næringar, heilsu og íþróttaiðkunar. Fjallað er um næringarþörf mannsins, næringargildi og samsetningu helstu matvara.
Farið verður í uppbyggingu og samsetningu próteins, fitu og kolvetna. Fjallað um vatn, vítamín og steinefni og gerð grein fyrir gildi þessara efna í fæðunni. Matseðlar metnir og samdir og reiknað næringargildi út frá töflum. Fjallað er um áhrif matreiðsluaðferða á næringargildi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

RAFM1GA05 Rafmagnsfræði 1 Rafmagnsfræði grunnáfangi STÆR 1BT05 eða B í stærðfræði úr grunnskóla
Stutt lýsing: Rafmagnsfræði grunnáfangi
Undanfari: STÆR 1BT05 eða B í stærðfræði úr grunnskóla

Farið er í helstu hugtök og lögmál rafmagnsfræði jafnstraums. Lögð er áhersla á að nemendur læri að nýta sér þessi lögmál við reikninga og gerðar prófanir á þeim með mælingum í jafnstraumsrásum. Farið er yfir mismunandi gerðir spennugjafa auk þess sem nemendur eiga að þekkja helstu teiknitákn í einföldum jafnstraumsrásum.

RANN3EM05 Rannsóknir Eigindlegar og megindlegar rannsóknir STÆR2TÖ05 FÉLA2SS05 SÁLF2SS05 UPPE2SS05
Stutt lýsing: Eigindlegar og megindlegar rannsóknir
Undanfari: STÆR2TÖ05 FÉLA2SS05 SÁLF2SS05 UPPE2SS05

Fjallað verður um helstu rannsóknaraðferðir félagsvísinda og rætt um kosti þeirra og galla. Kenningafræðilegur bakgrunnur rannsóknaraðferða verður skoðaður ásamt því hvernig ólíkar aðferðir tengjast mismunandi sjónarmiðum innan félagsvísinda. Fjallað verður um eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir og fá nemendur að kynnast þessum ólíku rannsóknarhefðum með því að beita þeim sjálfir á rannsóknarefni að eigin vali. Rætt verður um aðferðafræðileg og siðferðileg vandamál tengd rannsóknum og sú umræða tengd umfjöllun um niðurstöður rannsókna. Rannsóknarferlinu er lýst og fjallað um úrvinnslu, greiningu og kynningu niðurstaðna. Meginmarkmið áfangans er að nemandinn öðlist meiri skilning, þekkingu og áhuga á kenningum og rannsóknaraðferðum til þess að hann verði fær um að meta, taka afstöðu til og fjalla um rannsóknir félagsvísindamanna á gagnrýninn hátt.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ROKK2TS05 Saga Rokksaga
Stutt lýsing: Rokksaga

Áhrif rokktónlistar í samfélagslegu og sögulegu ljósi. Farið er yfir þróun dægurtónlistar, sérstaklega í hinum vestræna heimi. Fjallað um helstu strauma og stefnur, um hljómsveitir og tónlistarmenn sem höfðu áhrif á þróun rokksins.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA1MF05 Saga Mannkynssaga, fyrri hluti
Stutt lýsing: Mannkynssaga, fyrri hluti

Þetta er fyrri kjarnaáfanginn. Hér er sögunni fylgt frá fornöld og fram til um 1800 e.Kr, hér er þó að mestu leyti um að ræða sögu vestrænnar menningar. Áhersla er lögð á 6 ákveðin tímabil/efnisatriði þar sem um ákveða dýpkun verður að ræða, ætlunin er að nemendur fái sem heilstæðasta mynd af þróun sögunnar frá fornöld til upphafs nútímans.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA2ÁN05 Saga Mannkynssaga, seinni hluti SAGA1MF05
Stutt lýsing: Mannkynssaga, seinni hluti
Undanfari: SAGA1MF05

18. öld til nútímans. Þetta er seinni kjarnaáfanginn, en hér er haldið áfram þar sem frá var horfið í SAGA1MF05 og sögunni fylgt eftir fram til okkar daga, það tímabil sem hefur verið kennt við nútíma, frá upplýsingaröld til líðandi stundar. Ekki er um að ræða sögu tímabilsins í heild sinni heldur eru ákveðnir þættir valdir úr, svo sem lífskjör, menning, lífsþættir og stjórnmál. Eins og í SAGA1MF05 er hér að mestu um sögu vestrænnar menningar að ræða.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA2FO05 Saga Fornleifafræði FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Fornleifafræði
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Í áfanganum er fornleifafræði tekin til sérstakrar skoðunar. Fjallað verður um fornleifafræði sem fag og helstu fornleifafundi í landsfjórðungnum. Skoðuð verða þekkt gjóskulög á svæðinu og hvernig þau tímasetja fornleifafundi. Einnig verður landið lesið í gegnum loftmyndir. Lögð er áhersla á að nemandinn skrifi stóra ritgerð um fornleifafund/rannsókn að eigin vali, einnig verða unnin minni verkefni í tímum. Leitast er við að gera verkefni nemenda sýnileg.

Nánari lýsing á namskra.is

SAGA2ÍÞ05 Saga Íþróttasaga SAGA1MF05 eða ÍÞRF2ÞJ05
Stutt lýsing: Íþróttasaga
Undanfari: SAGA1MF05 eða ÍÞRF2ÞJ05

Í áfanganum er farið yfir helstu atriði í íslenskri íþróttasögu. Komið er inn á helstu þætti í erlendri íþróttasögu s.s. Ólympíuleika og ýmsar greinar íþrótta. Einnig er komið inn á íþróttir Grikkja, íþróttir Etrúra og íþróttir Rómverja.
Fjallað er um gildi og hlutverk íþrótta í nútímasamfélagi. Komið er inn á félagslegar rannsóknir á sviði íþrótta á Íslandi, áhrif fjölmiðla á þróun íþrótta, kynjamun og íþróttaiðkun, ásamt tengingu fjármagns og auglýsinga við íþróttir. Fjallað er um stefnur í íþróttum, s.s. afreksmannastefnu íþróttahreyfingarinnar og afreksmannasjóð. Vikið er að skipulagningu íþróttahreyfingarinnar og uppbyggingu hérlendis og hvernig við tengjumst heimssamtökunum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA2LI05 Listasaga Menningar- og listasaga miðalda LSTR1LS05
Stutt lýsing: Menningar- og listasaga miðalda
Undanfari: LSTR1LS05

Í áfanganum læra nemendur um forsendur sjónlista, tónlistar og sviðslista frá miðöldum og fram yfir miðja 19. öld. Markmið áfangans er að nemandinn geri sér grein fyrir eðli þeirra þátta sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Áfanganum er skipt upp í nokkrar lotur þar sem nemendur kynnast og vinna heildrænt með menningarsamhengið á ákveðnum stað á ákveðnum tíma. Þær listastefnur/tímabil listasögunnar sem verða helst skoðaðar hér eru; miðaldir, endurreisn, barrokk, klassík og rómantíska tímabilið.
Nemendur rannsaka hvert þema undir stjórn kennara, greina helstu þætti listgreinanna, menningar og þjóðfélagshátta á hverju tímabili. Þeir skoða alla þætti listalífsins; myndlist, handverk, hönnun, tónlist, dans og leiklist, hvern í samhengi við annan og við félagslegt og heimspekilegt umhverfi. Einnig eiga nemendur að gera grein fyrir eigin menningarheimi og rannsaka íslenskan veruleika á hverju tímabili fyrir sig og kynna í niðurstöðum sínum eins og unnt er.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA2ML05 Listasaga Menningar- og listasaga frá 19. öld LSTR1LS05
Stutt lýsing: Menningar- og listasaga frá 19. öld
Undanfari: LSTR1LS05

Markmið áfangans er að nemandinn geri sér grein fyrir eðli þeirra þátta sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Í áfanganum læra nemendur um forsendur sjónlista, sviðslista og tónlistar frá miðri 19. öld fram yfir miðja 20. öld eða allt til samtímans. Áfanganum er skipt upp í nokkrar lotur þar sem nemendur kynnast og vinna heildrænt með menningarsamhengið á ákveðnum stað á ákveðnum tíma. Helstu straumar og stefnur; s.s. impressionismi, expressionismi, súrrealismi, nýklassík, módernismi/nútimalist, popplist, minimalismi og póst-módernismi.
Nemendur rannsaka hvert þema undir stjórn kennara, greina helstu þætti listgreinanna, menningar og þjóðfélagshátta á hverju tímabili og kynna síðan verkefni sín hver fyrir öðrum. Þeir skoða alla þætti listalífsins, myndlist, handverk, hönnun, tónlist, dans og leiklist, í tengslum við félagslegt og heimspekilegt umhverfi á hverjum stað og tíma. Einnig eiga nemendur að gera grein fyrir eigin menningarheimi og rannsaka íslenskan veruleika á hverju tímabili fyrir sig og kynna í niðurstöðum sínum eins og unnt er.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA2SC05 Saga Farsóttir á Íslandi, frá Svartadauða til Covid 19 SAGA2ÁN05
Stutt lýsing: Farsóttir á Íslandi, frá Svartadauða til Covid 19
Undanfari: SAGA2ÁN05

Fjallað verður um helstu farsóttir sem borist hafa til Íslands. Fjallað verður um áhrif þeirra á landsmenn; í því sambandi verður fjallað um fjölda smita og dauðsfalla, tilraunir til þess að koma í veg fyrir smit o.s.frv. Efnahagsleg áhrif á landsmenn verða einnig skoðuð. Allt efnið verður einnig skoðað í evrópsku samhengi. Fjallað verður um svartadauða (15. öld), stóru bólu (18. öld), spánsku veikina (20. öld) og covid 19 (21. öld). Þá verður einnig fjallað um berkla sem flokkast þó ekki undir farsótt en var mjög skæð veiki á Íslandi.

Kennsluefni:

Lesefni frá kennara, verkefni, ítarefni og glósur. Allt efnið verður aðgengilegt á námsvef.

Kennslutilhögun og yfirferð:

Áfanginn er símatsáfangi.

Leiðsagnarmat útfært í kennsluáætlun samkvæmt skólanámskrá. Áfanginn er án lokaprófs, fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA2ÞJ05 Þjóðfræði Alþýðumenning, hversdagslíf FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Alþýðumenning, hversdagslíf
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Fjallað er í grundvallaratriðum um þrískiptingu þjóðfræðinnar í þjóðháttafræði, þjóðlífsfræði og þjóðsagnafræði. Nemendur læra um daglegt líf í íslenska bændasamfélaginu, ýmsa þætti í verkmenningu þess samfélags meðal karla, kvenna og barna til sjávar og sveita. Farið er í menningarlíf bændasamfélagsins og fjallað m.a. um helstu siði, venjur, trú og hjátrú.
Nemendur læra um helstu flokka þjóðsagna og uppruna íslenskra ævintýra, hlutverk þjóðsagna fyrir samfélagið og fái innsýn í helstu atriði við greiningu þjóðsagna. Áhersla er lögð á þjóðsögur úr nærumhverfinu þar sem reynt er að draga fram sérkenni austfirskra sagna. Hugtakið þjóðsagnahefð er tekið til umfjöllunar og tengsl þjóðsagna við samfélagið skoðuð. Lesnar eru nokkrar nútíma flökkusögur og rætt um hlutverk þeirra.
Meginmarkmið áfangans er að nemendur geri sér grein fyrir alþýðumenningu íslenska bændasamfélagsins og geti lagt gagnrýnið mat á þýðingu hennar fyrir nútímann.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA3AU05 Saga Saga Austurlands SAGA2ÁN05
Stutt lýsing: Saga Austurlands
Undanfari: SAGA2ÁN05

Í áfanganum er saga Austurlands tekin til sérstakrar skoðunar. Farið er yfir helstu einkenni sögulegrar þróunar í landshlutanum og síðan valdir nokkrir þættir og um þá fjallað sérstaklega. Lögð er áhersla á að tengja umfjöllunarefnin umhverfi nemenda með námsferðum á sögustaði. Farið er í safnaheimsóknir og rannsóknum á sviði sagnfræði og fornleifafræði sem snerta Austurland gerð sérstök skil. Í áfanganum er gert ráð fyrir heimsóknum gestafyrirlesara sem fjalla um afmörkuð efni.
Áfanganum er ætlað að vera inngangur að sagnfræði og því lögð áhersla á að nemandinn skrifi stóra ritgerð. Lögð er áhersla á öflun gagna með fjölbreyttum hætti meðal annars með viðtölum. Í áfanganum er leitast við að vera í sambandi við samfélagið og það helsta sem er að gerast í þeim efnum sem tengjast viðfangsefni áfangans, meðal annars möguleika á menningartengdri ferðaþjónustu. Þá má nefna samstarf við söfn á Austurlandi og verkefni sem þar geta boðist. Leitast er við að gera verkefni nemenda sýnileg og má þar nefna að nokkur verkefni nemenda hafa verið gefin út í tímaritum þeim sem fjalla um málefni Austurlands.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA3ME05 Saga Menningarsaga SAGA2ÁN05
Stutt lýsing: Menningarsaga
Undanfari: SAGA2ÁN05

Í þessum áfanga eru valin tímabil og svið til fjölþættrar menningarlegrar könnunar. Þetta er verkefnavinna þar sem nemendur kryfja viðfangsefni í ljósi margra þátta, t.d. myndlistar, bygginga, tækni, bókmennta, heimspeki, hugarfars og félagsgerðar. Ætlunin er að nemendur skapi sér mynd af því sem fengist er við með því að kynna sér frumtexta, skoða samtímamyndefni og hlýða á tónlist ásamt því að tileinka sér fræðilega og skáldlega umfjöllun um efnið. Úrvinnsla og framsetning nemenda miði að því að miðla þekkingu og skilningi ásamt tilfinningu fyrir tíðaranda. Í ferlinu þarf að sundurgreina efnið, skipuleggja vinnuna, tengja efnisþætti og velja sjónarhorn. Gert er ráð fyrir að jafnaðarlega sé staldrað við og skipulega rætt um aðferðir, eðli heimilda, tengsl efnisþátta og möguleika á heildarmynd.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA3SL05 Listasaga Samtímalistir í söuglegu samhengi SAGA2LI05 eða SAGA2ML05
Stutt lýsing: Samtímalistir í söuglegu samhengi
Undanfari: SAGA2LI05 eða SAGA2ML05

Í áfanganum læra nemendur um forsendur samtímalista. Þeir kynnast helstu hræringum í tónlist, sviðslistum, myndlist, hönnun og byggingarlist allt frá lokum 20. aldar til dagsins í dag. Meginmarkmið áfangans er að nemendur verði vel með á nótunum um stöðu sjónlista, tónlistar og sviðslista í samtíma sínum, að þeir skilji þær hugmyndir og stílbrigði sem nú tíðkast. Þeir rannsaka listgreinar samtímans í samhengi við meginþætti samfélagsgerðarinnar: stjórnarfar, fjölmiðlun, lífsgæði, hagsmuni einstakra hópa, tísku og hefðir, hugmyndafræði og heimsmynd. Innlögn í áfanganum verður í fyrirlestrarformi en auk þess er mikil áhersla lögð á sjálfstæðar rannsóknir nemenda á þeim hugmyndum sem uppi eru í listsköpun og umræður um stöðu myndlistarinnar, hönnunar, tónlistar og sviðslistanna í sögulegu ljósi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SAGA3ST05 Saga Staðsaga SAGA2ÁN05
Stutt lýsing: Staðsaga
Undanfari: SAGA2ÁN05

Saga okkar er saga mannkyns.

Í áfanganum er sagan skoðuð út frá sögu nærumhverfisins. Markmiðið er að nota heimildir sem við höfum tiltækar í nærumhverfi okkar til þess að kynnast betur staðnum/landshlutanum sem við búum í.

Þekking og skilningur á nærumhverfinu getur hjálpað okkur að sjá söguna í víðara samhengi. Staðsagan tengist ýmsum þáttum mannkynssögunnar, meðal annars; sögu víkinga, íslenska þjóðveldinu, útbreiðslu og þróun kristni, atvinnusaga er að sjálfsögðu ríkuleg og tengsl hennar við útlönd.

Áfanginn hét áður Saga Austurlands og enn ber innlögn kennara þess merki en verkefni áfangans er auðvelt að heimfæra upp á aðra landshluta.

Heimildirnar eru stór þáttur í áfanganum og sérstaklega mikið gert úr fjölbreytni þeirra: Örnefni, frásagnir, sagnfræði, ævisögur, dagbækur, bréf, ferðabækur, skáldsögur, þjóðsögur, fornleifar og fleiri. Heimildir segja okkur þó mi mikið um fortíðina og því nauðsynlegt að staldra við og gera sér grein fyrir þeim takmörkum sem hver heimild setur okkur.

Áfangi fyrir þá sem hafa gaman af því að grúska í heimildum og vilja kynna sér sögu heimkynna sinna, ef til vill sem grunnur að menningartengdri ferðaþjónustu, en alltaf sem þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum.

Áfanginn er verkefnaáfangi þar sem nemendur velja sér viðfangsefni og framsetningu í samvinnu við kennara.

 

SAGA3TU05 Saga 20. öldin SAGA2ÁN05
Stutt lýsing: 20. öldin
Undanfari: SAGA2ÁN05

Í áfanganum er farið nánar í sögu 20. aldarinnar en gert var í SAGA2ÁN05. Sérstök áhersla er lögð á átök; orsakir og afleiðingar. Fjórir megin þættir eru teknir fyrir, fyrri heimstyrjöldin, síðari heimstyrjöldin, Kalda stríðið og átök síðustu ára. Mikil áhersla er lögð á verkefnavinnu og sjálfstætt nám nemenda. Áhersla verður lögð á að nemendur nýti sér fjölbreyttar heimildir, þar á meðal; munnlegar heimildir, dagblöð, sjónvarp, veraldarvefinn, skáldskap og kvikmyndir.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SÁLF1SD05 Sálfræði Sálfræði daglegs lífs
Stutt lýsing: Sálfræði daglegs lífs

Í áfanganum læra nemendur sálfræðilegar aðferðir til að hafa áhrif á eigin líðan og andlegan styrk. Fjallað verður um tengsl hugsana við líðan og unnið eftir kenningum hugrænnar atferlismeðferðar. Unnið verður með slökun og streitustjórnun auk þess sem nemendur gera verkefni í anda jákvæðrar sálfræði, þjálfast í núvitundaræfingum og notkun tónlistar og slökunar til að hafa áhrif á líðan sína. Einnig verður unnið með samskiptahæfni, tilfinningar, sjálfsstyrkingu og nemendur skoða ýmsa þætti í sinni eigin hegðun og umhverfi sínu sem hafa áhrif á líðan þeirra.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SÁLF2ÍÞ05 Sálfræði Íþróttasálfræði FÉLV1ÞF05 eða ÍÞRF2ÞJ05
Stutt lýsing: Íþróttasálfræði
Undanfari: FÉLV1ÞF05 eða ÍÞRF2ÞJ05

Áfanginn er tvíþættur. Fyrst er fjallað um félög og félagsstarf, stofnun þeirra, kynningarmál og samkomuhald á þeirra vegum. Þessum hluta lýkur með verkefni sem tengist efninu.
Seinna í áfanganum verður fjallað um helstu þætti íþróttasálarfræðinnar.
Skoðuð verða ýmis áreiti sem áhrif hafa á afreksgetu íþróttamanna. Ennfremur fjallar áfanginn um spennu (streitu) og helstu spennuvalda, slökun og hugrækt af ýmsu tagi. Skoðað verður hvernig vinna má með sjálfstraust og sjálfsmynd íþróttamannsins í því skyni að bæta árangur. Fjallað verður um muninn á einstaklings- og hópíþróttum og farið í áhrif félagslegra þátta á íþróttamanninn.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SÁLF2JS05 Sálfræði Jákvæð sálfræði FÉLV1ÞF05 eða SÁLF1SD05
Stutt lýsing: Jákvæð sálfræði
Undanfari: FÉLV1ÞF05 eða SÁLF1SD05

Nemendur kynnast jákvæðri sálfræði sem fræðigrein og hvernig hægt er að nýta hana í daglegu lífi. Fjallað er um mannlega styrkleika og hvernig hægt er að nýta sér eigin styrkleika til að gera líf sitt betra með því að þjálfa sig og vinna að settum markmiðum. Í áfanganum er leitast við að auka skilning nemenda á eigin getu og hæfni. Lögð verður áhersla á að nemendur taki virkan þátt í æfingum og verkefnum sem bæta þeirra eigin sjálfsmynd og auka sjálfstraust þeirra. 

Nánari lýsing namskra.is

SÁLF2SS05 Sálfræði Sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Sjónarmið og saga
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Ítarlega er farið í sjónarmið sálfræðinnar. Byggt er á því sem nemendur lærðu um sjónarmiðin í FÉLV1ÞF05 og leitast við að dýpka skilning og hæfni. Fjallað er um alþýðusálfræði og jákvæða sálfræði þar sem nemendur greina jákvæða og neikvæða þætti í eigin lífi og annarra og leita leiða til að bregðast við þeim. Helstu rannsóknaraðferðir sálfræðinnar eru kynntar og unnin æfingaverkefni í sambandi við þær. Nemendur vinna a.m.k. eitt viðamikið rannsóknarverkefni í áfanganum og skila skýrslu um það. Farið er í námssálarfræði þar sem kynntar eru viðbragðsskilyrðingar, virkar skilyrðingar og hugrænt nám. Einnig er fjallað ýtarlega um minni.
Tekin er fyrir þrískipting minnisins og mismunandi minnistækni. Eftir því sem færi gefst er rætt um ýmis viðfangsefni og vandamál daglegs lífs.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SÁLF3AF05 Sálfræði Afbrigðasálfræði SÁLF2SS05
Stutt lýsing: Afbrigðasálfræði
Undanfari: SÁLF2SS05

Hugtakið geðheilbrigði er skoðað svo og forvarnir í geðheilbrigðismálum. Nemendur fræðast um helstu flokkunarkerfi og algengustu flokka geðrænna vandamála. Fjallað er um orsakir þeirra, tíðni, einkenni og meðferð. Nemendur kynna sér einnig hvar hægt er að leita aðstoðar vegna geðræns vanda. Viðhorf gagnvart andlega fötluðum eru rædd með það fyrir augum að ýta undir virðingu, skilning og umburðarlyndi í þeirra garð. Leitast er við að fá gesti í heimsókn til að ræða um tiltekin efni tengd áfanganum.
Í áfanganum er einnig fjallað um geðshræringar og mikilvægi þeirra varðandi mannlega breytni og líðan. Farið er í streitu, einkenni hennar, áhrif á heilsu og streituþol. Nemendur meta eigin líðan og skoða þær leiðir sem í boði eru til að bæta hana.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SÁLF3FG05 Sálfræði Félagssálfræði, greind, persónuleiki SÁLF2SS05
Stutt lýsing: Félagssálfræði, greind, persónuleiki
Undanfari: SÁLF2SS05

Atferli, hugsanir og viðhorf eru skoðuð í félagslegu samhengi. Meðal efnisþátta sem teknir eru fyrir eru staðalmyndir, fordómar, hjálpsemi, hlýðni, félagslegur þrýstingur, ást og fortölur. Kenningar og staðreyndir um greind, vitsmunaþroska og greindarmælingar eru kynntar auk þess sem fjallað er um nokkrar gerðir greindarprófa.
Mismunandi persónuleikakenningar eru skoðaðar, fjallað um mismunandi tegundir persónuleikaprófa og gerð tilraun til að útbúa persónuleikapróf. Áhersla er lögð á að nemandi geti tekið sjálfstæða, vel rökstudda afstöðu til álitamála varðandi félagssálfræði, persónuleikasálfræði og greind.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SÁLF3LS05 Sálfræði Lífeðlis- og skynjunarsálfræði SÁLF2SS05
Stutt lýsing: Lífeðlis- og skynjunarsálfræði
Undanfari: SÁLF2SS05

Farið er í gerð og starfsemi taugakerfis, einkum heila og taugafrumna. Hormónakerfið og tengsl hormóna við hegðun eru einnig tekin fyrir. Skynjun, lífeðlislegar undirstöður hennar og hugræn úrvinnsla er til umfjöllunar, sem og skynvillur. Fjallað er um vitund og breytt vitundarstig svo sem: svefn, drauma, dagdrauma, dáleiðslu og vímu af völdum lyfja. Áherslur áfangans kunna að ráðast nokkuð af áhuga nemenda og kennara.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SÁLF3ÞR05 Sálfræði Þroskasálfræði SÁLF2SS05
Stutt lýsing: Þroskasálfræði
Undanfari: SÁLF2SS05

Helstu kenningar, viðfangsefni og rannsóknaraðferðir þroskasálfræðinnar eru tekin fyrir og rýnt í alhliða þroska frá frjóvgun fram á fullorðinsár, einkum líkamsþroska, vitsmunaþroska, persónuleikaþroska og tilfinningaþroska. Byggt er á því sem nemendur hafa áður lært um sögu og sjónarmið sálfræðinnar, rannsóknaraðferðir og nám. Kafað er ofan í mismunandi þætti þroskasálfræðinnar og helstu álitamál, s.s. erfðir og umhverfi, stigskiptan og samfelldan þroska svo eitthvað sé nefnt. Komið er inn á álitamál eins og barnseignir táninga, fóstureyðingar o.fl. Einnig eru mótunaráhrif fjölskyldu skoðuð auk þess sem tekin eru fyrir frávikshegðun og ýmis vandamál barna og unglinga. Viðfangsefnin geta verið breytileg og mótast af áhuga nemenda og kennara hverju sinni. Í áfanganum vinna nemendur a.m.k. eitt rannsóknarverkefni og flytja fyrirlestur.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SJÓN1TE05 Sjónlistir Teikning og merking
Stutt lýsing: Teikning og merking

Í áfanganum læra nemendur grunnatriði teikningar. Námið er í þremur hlutum. Í fyrsta hlutanum er lögð áhersla á að þjálfa formskilning með greiningu einfaldra forma, svo sem kassa- og kúluforma og athugun á náttúruformum. Í næsta hluta einbeita nemendur sér að skoðun umhverfisins. Þeir teikna rýmið í kringum sig, innanhúss og utan, og læra þannig forsendur eins og tveggja punkta fjarvíddar. Að lokum læra þeir að teikna mannslíkamann eftir lifandi fyrirmynd. Þar læra þeir að greina rétt stærðarhlutföll líkamans, stöðu og styttingar í rýminu. Í tengslum við vinnuna í teikningu er lögð á það áhersla að nemendur reyni að gera sér grein fyrir því í hvers konar samhengi þeir gætu nýtt sér þessa þjálfun miðað við eigin áhugasvið. Þeir eru hvattir til að þróa hugmyndir sínar áfram á þessu stigi og að nota skissubækur við þá þróun. Í þessu samhengi eru þeim kynntar forsendur tákn- og merkingarfræði og teikningar þeirra skoðaðar út frá dæmum um sams konar áherslur í heiminum almennt. Áhersla er lögð á umræður og að nemendur geti greint niðurstöður sínar.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SJÓN2LF05 Sjónlistir Litir, form, myndbygging
Stutt lýsing: Litir, form, myndbygging

Nemendur læra um vægi forma og hlutfalla í mynd á fleti og í rými. Þeir kynnast sjónrænum áhrifum þessara þátta og aðferðum við að nota þau áhrif meðvitað í myndbyggingu. Unnið er að æfingum í myndbyggingu með mismunand útfærslum. Kannaðar eru mismunandi aðferðir, þar sem fjallað er um jafnvægi, ójafnvægi, léttleika og þunga, samstæður og andstæður lita og forma. Kannaðar eru stærðir og hlutföll forma í rými og í lok áfangans er unnið frá tvívíðri formfræði yfir í þrívídd. Verkefni í myndbyggingu eru einnig tengd dæmum úr listasögu og umhverfi samtímans.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SKYN1SE01 Skyndihjálp Skyndihjálp og endurlífgun
Stutt lýsing: Skyndihjálp og endurlífgun

Kynning; hvað er skyndihjálp?
Undirstöðuatriði; streita í neyðartilfellum, tilfinningarleg viðbrögð eftir að hafa veitt skyndihjálp, sálrænn stuðningur og að forðast sýkingar.
Fjögur skref skyndihjálpar; tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðara eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp.
Grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð; að athuga viðbrögð, að opna öndunarveg, að athuga öndun, hjartahnoð og blástursaðferð, sjálfvirkt hjartastuð (AED), endurlífgunarkeðjan, hliðarlega og losun aðskotahlutar úr öndunarvegi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SMIÐ1HM05 Smiðja Verklag við vinnu
Stutt lýsing: Verklag við vinnu

Áfanganum er ætlað að veita innsýn inn í verklegt nám. Þar gefst nemendum kostur á vinna að eigin verkefnum í samráði við kennara. Kynntar verða ýmsar aðferðir við hugmyndavinnu, einfalda vinnuferla og verklag. Reynt verður að byggja á styrkleikum og áhugasviði hvers nemanda. Lögð er áhersla á að verkefni séu raunveruleg og hafi áþreifanleg lokamarkmið.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SMIÐ1MM05 Smiðja Margmiðlunarsmiðja
Stutt lýsing: Margmiðlunarsmiðja

Áfanganum er ætlað að veita innsýn inn í verklegt nám. Þar gefst nemendum kostur á vinna að eigin verkefnum í samráði við kennara. Kynntar verða ýmsar aðferðir við hugmyndavinnu, einfalda vinnuferla og verklag. Reynt verður að byggja á styrkleikum og áhugasviði hvers nemanda. Lögð er áhersla á að verkefni séu raunveruleg og hafi áþreifanleg lokamarkmið.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SPÆN1DA05 Spænska Daglegar athafnir - 2 SPÆN1PL05
Stutt lýsing: Daglegar athafnir - 2
Undanfari: SPÆN1PL05

Í áfanganum verður byggt ofan á þann grunn sem lagður var í SPÆN1PL05. Orðaforði mun aukast til muna og bætist við málfræðiatriði er auka munu hæfni nemenda í að tjá sig í ræðu og riti um líðandi stund og liðna tíð. Nemendur læri að tjá sig um skoðanir sínar á spænsku, mæli sér mót og ákvarði stund og stað. Þeir geti gefið upplýsingar, verslað, talað um störf, nám og framtíðarplön.
Nemendur fá fræðslu um forna menningu sem og nútímalíf spænskumælandi landa, ásamt því að öðlast meiri þekkingu og innsýn í ólíka matarmenningu og lífsstíl þeirra er hafa spænsku sem móðurmál. Einnig geri nemendur sér betur grein fyrir landfræðilegum og menningarlegum mun milli héraða Spánar og landa Latnesku Ameríku. Notast verður við kvikmyndir, tónlist og internetið til að veita nemendum myndræna og hljóðræna sýn á sérkenni spænskumælandi þjóða.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SPÆN1FS05 Spænska Ferðalög og saga - 3 SPÆN1DA05
Stutt lýsing: Ferðalög og saga - 3
Undanfari: SPÆN1DA05

Í áfanganum verður byggt ofan á þann grunn sem lagður var í SPÆN1DA05. Orðaforði mun aukast umtalsvert og ráði nemendur við flóknari og fjölbreyttari texta. Bætt verður við málfræðiatriðum er auka munu hæfni nemenda í að tjá sig í ræðu og riti um líðandi stund og liðna tíð. Nemendur læri að tjá sig með flóknari hætti um skoðanir sínar, skipuleggi og tali um ferðalög innanlands sem og í spænskumælandi löndum, tjái sig um mismunandi áætlanir og ferðamáta, kosti, galla og hættur sem þeim geta fylgt. Aukin innsýn í matarmenningu, listir, kvikmyndir og þjóðlíf.

Nánari upplýsingar á namskra.is

SPÆN1PL05 Spænska Persónan og lífið - 1
Stutt lýsing: Persónan og lífið - 1

Í þessum byrjunaráfanga í spænsku er lögð áhersla á að nemendur nái tökum á grunnatriðum tungumálsins. Nemendur fá innsýn í útbreiðslu spænsku í heiminum og sögu tungumálsins, og læra mun á menningu og orðaforða spænskumælandi landa. Notuð verður tónlist, myndefni og efni af internetinu.
Frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í öllum málfærniþáttum: ritun og lesskilningi, hlustun og tali. Nemendur fá þjálfun í framburði, læra helstu framburðarreglur og þá bókstafi sem eru sérstakir fyrir spænska tungu. Kennd eru grunnatriði í málfræði, málnotkun, og orðaröð í spænsku. Byggður upp grunnorðaforði.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STAR1VI05 Vinnustaðanám Starfskynning
Stutt lýsing: Starfskynning

Starfsnámið fer fram á völdum vinnustöðum og er hugsað sem undirbúingur fyrir starfsþáttöku nemenda. Með því að tengja námið við vinnustaði öðlast nemendur oft aðra sýn á námið í skólanum og tilgangur námsins verður oft skýrari. Námið felur í sér að nemendur þjálfist í að beita mismunandi aðferðum og verklagi. 

Nánari upplýsingar á namskra.is

STJÖ2AL05 Stjörnufræði Alheimurinn STÆR2AF05
Stutt lýsing: Alheimurinn
Undanfari: STÆR2AF05

Viðfangsefni þessa áfanga er stjörnuhiminninn og þau fyrirbæri sem þar finnast. Fjallað er ítarlega um eiginleika rafsegulbylgja og aðferðir stjörnufræðinga við rannsóknir með þeim, mismunandi gerðir sjónauka, reikistjörnur og önnur fyrirbrigði sólkerfisins, eðli sólarinnar, líf sólstjarna frá fæðingu til dauða, vetrarbrauta, fjarfyrirbrigða, heimsmynd nútímans og leit að lífi á öðrum hnöttum. Fjallað er um geimrannsóknir og geimferðir. Nemendur læra að lesa á stjörnukort og nýta sér upplýsingatækni við stjörnuathuganir og stjörnuskoðun. Einnig er fjallað um sögu stjörnufræðinnar.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR1AD05 Stærðfræði 2. fornámsáfangi STÆR1GR05
Stutt lýsing: 2. fornámsáfangi
Undanfari: STÆR1GR05

Algebra, brot, hlutföll.

Aðalmarkið áfangans er að auka skilning nemandans á undirstöðum reikniaðgerða og hvernig hægt er að nýta þá færni í daglegu lífi. Í áfanganum er lögð megináhersla á nemandi tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð og þjálfist í samvinnu og rökhugsun.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR1AR05 Stærðfræði Algebra og rúmfræði C eða C+ úr grunnskóla
Stutt lýsing: Algebra og rúmfræði
Undanfari: C eða C+ úr grunnskóla

Ætlað nemendum á náttúrufræðibraut.

Meginefni áfangans er rúmfræði, bókstafareikningur, jöfnur, beinar línur og prósentur. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Rúmfræði: Kynning á frumhugtökum rúmfræðinnar, hornasumma þríhyrnings, hlutföll í þríhyrningum og regla Pýþagórasar. Flatarmál og rúmmál. Horn við hring. Hornaföll í rétthyrndum þríhyrningum. Mælieiningar. Valin atriði þar sem þjálfuð er sönnun reglu. Talnareikningur: Meðferð heilla talna og brota. Hlutföll, prósentur og vextir. Bókstafareikningur: Liðun, þáttun, margliður, uppsettar og óuppsettar jöfnur af fyrsta stigi. Hnitakerfið, jafna og graf beinnar línu og jöfnuhneppi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR1BT05 Stærðfræði Bókstafareikningur og tölur C eða C+ úr grunnskóla
Stutt lýsing: Bókstafareikningur og tölur
Undanfari: C eða C+ úr grunnskóla

Ætlað nemendum á félagsgreinabraut, listnámsbraut og opinni braut.

Helstu viðfangsefni áfangans eru náttúrulegar, heilar og ræðar tölur og aðgerðir á þeim, undirstöðuatriði algebru, veldi og rætur, lausnir jafna, óuppsettar jöfnur, lausnir verkefna og þrauta, reikniformúlur, talnahlutföll, einingaskipti, skiptireikningur, prósentur, vextir, hnitakerfið, jafna beinnar línu, jöfnur af 1. stigi og kynning á 2. stigi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR1FL05 Stærðfræði Persónuleg útgjöld, peningar og viðskipti
Stutt lýsing: Persónuleg útgjöld, peningar og viðskipti

Áhersla er lögð á fjármálalæsi í víðu samhengi. Farið verður yfir helstu persónulegu útgjöld í lífi ungs fólks og gildi þess að halda utan um eigin fjármál. Lögð er áhersla á verðútreikninga, verðsamanburð, verðgildi og að nýta vasareikni við útreikninga. 

Lögð áhersla á jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar.

Áfanginn er á 1. hæfniþrepi og engar kröfur gerðar um lágmarkseinkunnir úr grunnskóla. Námið sniðið að þörfum nemenda á starfsbraut og framhaldsskólabraut.

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Samhengi launa og útgjalda
 • Hvernig nýta má greiðslukort
 • Að stundum þarf að forgangsraða í fjármálum

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Átta sig á samhengi á milli þess að fara sparlega með og að eyða
 • Halda utan um eigin fjármál

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Halda utan um eigin fjármál að öllu eða einhverju leiti
 • Tjá hugsanir sínar í rökréttu samhengi
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar
 • klæða stærðfræðileg verkefni í hversdagslegan búning
STÆR1GR05 Stærðfræði 1. fornámsáfangi Engar forkröfur
Stutt lýsing: 1. fornámsáfangi
Undanfari: Engar forkröfur

Aðalmarkið áfangans er að vekja áhuga nemandans á stærðfræði og hagnýtingu hennar.

Í áfanganum er lögð megináhersla á grunnatriði í stærðfræði. Fengist verður við að skoða og vinna með tölur úr daglegu lífi, fréttum og fjölmiðlum. Áhersla verður lögð á að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR1TR05 Stærðfræði Áhersla á tíma og rúmfræði
Stutt lýsing: Áhersla á tíma og rúmfræði

Nemendur fást við form af ýmsum gerðum, mælieiningar og tímahugtök. Þeir vinna einstaklingsmiðað eftir getu hvers og eins að fjölbreyttum verkefnum. Viðfangsefnin eru rúmfræði, klukkan, tímahugtök, form og mælieiningar. Námið er einstaklingsmiðað og lögð áhersla á jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar.

Áfanginn er á 1. hæfniþrepi og engar kröfur gerðar um lágmarkseinkunnir úr grunnskóla til að komast í áfangann. Námið er sniðið að þörfum nemenda á starfsbraut og framhaldsskólabraut.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • metrakerfinu
 • þyngdareiningum
 • tíma, tímabili og klukku
 • formum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • mæla fjarlægðir samkvæmt metrakerfi
 • mæla þyngd hluta
 • nota klukku og dagatal
 • vinna með form og rúmfræði

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Virkja tímaskyn
 • Tjá hugsanir sínar í rökréttu samhengi
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar
 • klæða stærðfræðileg verkefni í hversdagslegan búning
STÆR1ÞS05 Stærðfræði Stærðfræði með áherslu á þrautalausnir, rökhugun og spil
Stutt lýsing: Stærðfræði með áherslu á þrautalausnir, rökhugun og spil

Í áfanganum er unnið með spil og þrautir. Lögð áhersla á jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar.

Nemendur vinna einstaklingsmiðað eftir getu hvers og eins að fjölbreyttum verkefnum. Til dæmis verður unnið með samvinnuverkefni og stærðfræði fléttuð við aðrar námsgreinar.

Áfanginn er á 1. hæfniþrepi og engar kröfur eru um lágmarkseinkunn úr grunnskóla.

STÆR2AF05 Stærðfræði Algebra, föll og mengi B, B+, A úr grunnskóla
Stutt lýsing: Algebra, föll og mengi
Undanfari: B, B+, A úr grunnskóla

Ætlað nemendum á náttúrufræðibraut.

Meginefni áfangans er algebra, föll og mengi.
Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru:
Bókstafareikningur: Veldi og rætur. Jöfnur af öðru stigi. Könnun annars stigs ferla (fleygboga) í hnitakerfi. Meðferð algebrubrota. Margliðudeiling. Ójöfnur af fyrsta og öðru stigi. Kynning á vísisföllum og logrum.
Föll: Fallhugtakið innleitt og nokkur algeng föll kynnt, t.d. tölugildisfallið.
Mengi: Grunnhugtök mengjafræði, s.s. stök, hlutmengi, sammengi og Vennmyndir.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR2RF05 Stærðfræði Rúmfræði, hlutföll, fjármál B, B+, A úr grunnskóla
Stutt lýsing: Rúmfræði, hlutföll, fjármál
Undanfari: B, B+, A úr grunnskóla

Ætlað nemendum á félagsgreinabraut, listnámsbraut og opinni braut.

Í áfanganum er fjallað um undirstöðuhugtök rúmfræði, einnig er fjallað um jöfnur, hlutföll, prósentur og fjármál. Helstu efnisatriði í rúmfræði þar sem fengist er við línur í þríhyrningum, hornasummu, flatarmál, einshyrnda þríhyrninga, reglu Pýþagórasar og hornaföll. Lausnir fyrsta stigs jafna. Fjármál þar sem unnið er með prósentureikninga, álagningu, afslátt, virðisaukaskatt, vexti, vaxtavexti, verðbólgu, vísitölur, verðtyggingu og önnur hagnýt atriði sem snerta fjármál einstaklinga.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR3DE05 Stærðfræði Föll, markgildi, deildun og heildun STÆR2HV05
Stutt lýsing: Föll, markgildi, deildun og heildun
Undanfari: STÆR2HV05

Meginefni áfangans eru föll, markgildi, deildareikningur og kynning á heildun.
Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru:
Föll: Veldisföll, vísisföll, lograföll, andhverf föll, samskeytt föll, eintæk, átæk og gagntæk föll.
Markgildi og deildun: Markgildishugtakið. Skilgreining á afleiðu falls. Deildun veldisfalla, vísisfalla, lografalla og hornafalla. Reiknireglur fyrir deildun margfeldis, ræðra falla og samskeyttra falla. Samfeldni og deildanleiki falla. Aðfellur. Hagnýting deildunar við könnun falla, s.s. að finna staðbundin hágildi og lággildi, einhallabil, beygjuskil og jöfnu snertils. Gröf falla. Notkun deildareiknings við hagnýt viðfangsefni, t.d. útreikning á hraða og hröðun. Söguleg þróun deildareiknings.
Heildun: Kynning á heildun, stofnföll einfaldra veldis-, vísis-, logra- og hornafalla. Ákveðið og óákveðið heildi. Flatarmál svæða sem afmarkast af gröfum falla reiknað með heildun. Samband vegalengdar, hraða og hröðunar.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR3HD05 Stærðfræði Heildun og deildajöfnur STÆR3DE05
Stutt lýsing: Heildun og deildajöfnur
Undanfari: STÆR3DE05

Meginefni áfangans eru heildun, heildunaraðferðir, flatarmáls- og rúmmálsreikningar með heildi, deildajöfnur af fyrsta stigi, runur og raðir.
Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru:
Heildun: Stofnföll, ákveðið og óákveðið heildi. Reiknireglur fyrir heildi. Flatarmál svæða sem afmarkast af gröfum falla reiknað með heildun. Hagnýting heilda, t.d. við lausn verkefna sem tengjast fjölda, magni, vegalengdum og hraða. Heildunaraðferðir, s.s. innsetning, hlutheildun og liðun í stofnbrot. Rúmmál snúðs þegar snúið er um x –ás eða y – ás. Tengsl deildunar og heildunar.
Deildajöfnur: Fyrsta stigs deildajöfnur af ýmsum gerðum, s.s. óhliðraðar (y´+ ay = 0), hliðraðar (y‘ + ay = f(x)), aðskiljanlegar ( g(y)• y‘ = f(x) ) og leysanlegar með heildunarþætti (y‘ + g(x)•y = f(x)). Notkun deildajafna við lausn hagnýtra dæma af ólíkum toga.
Runur og raðir: Endanlegar og óendanlegar runur og raðir. Jafnmuna- og jafnhlutfallarunur og raðir. Samleitnar, óendanlegar jafnhlutfallaraðir. Hagnýting runa og raða í verkefnum tengdum fjármálum og náttúruvísindum. Sannanir með stærðfræðilegri þrepun.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR3HV05 Stærðfræði Hornaföll, vigrar og keilusnið STÆR2AF05
Stutt lýsing: Hornaföll, vigrar og keilusnið
Undanfari: STÆR2AF05

Meginefni áfangans er hornaföll, vigrar og keilusnið. Sérstök áhersla er lögð á sannanir og skýra og rétta stærðfræðilega framsetningu.
Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru:
Hornaföll: Hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi, hornafallareglur, almenn skilgreining hornafalla, umritanir með hornaföllum, hornafallajöfnur og ójöfnur, gröf hornafalla, bogamál.
Vigrar: Vigrar í sléttum fleti, samlagning, lengd, samsíða og hornréttir vigrar, hnit, innfeldi, horn milli vigra, miðpunktur striks.
Keilusnið: Hringir, sporbaugar, fleygbogar og breiðbogar.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR3TD05 Stærðfræði Tvinntölur og deildajöfnur STÆR3HD05
Stutt lýsing: Tvinntölur og deildajöfnur
Undanfari: STÆR3HD05

Meginefni áfangans er tvinntölur og deildajöfnur af fyrsta og öðru stigi. Einnig eru í áfanganum upprifjun og samantekt á deilda- og heildareikningi og umfjöllun um lengd ferils, yfirborðsflatarmál snúðs og andhverfur hornafalla.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR3TÖ05 Stærðfræði Tölfræði STÆR2RF05 eða STÆR2AF05
Stutt lýsing: Tölfræði
Undanfari: STÆR2RF05 eða STÆR2AF05

Áfanginn er grunnáfangi í tölfræði. Í honum er fjallað um lýsandi tölfræði, þ.e. tölfræðigögn, miðsækni og dreifingu, flokkun gagna, úrtak og þýði, einkennishugtök, s.s. meðal- og miðgildi, frávik, tíðni og tíðnidreifingu og myndræna framsetningu gagna. Einnig er fjallað um tölfræðigreiningu, m.a. úrtaksfræði, meginmarkgildissetningu tölfræðinnar, fylgni og aðhvarfsgreiningu, ályktunartölfræði og tilgátur og prófanir. Þá er fjallað um áreiðanleika og ályktanir og fyrirvara við þær. Einnig er fjallað um marktekt, öryggismörk og skekkjumörk.

Nánari upplýsingar á namskra.is

STÆR3ÞR05 Stærðfræði Þrívíð rúmfræði STÆR3DE05
Stutt lýsing: Þrívíð rúmfræði
Undanfari: STÆR3DE05

Meginefni áfangans er þrívíð rúmfræði, með og án hnitakerfis, og keilusnið.
Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru:
Flatarmyndafræði: Unnið fyrst og fremst með línur og þríhyrninga í fletinum. Vigurjafna og stikaform línu. Þungamiðja þríhyrnings.
Þrívíð rúmfræði: Frumsendukerfi Evklíðs, helstu frumsendur rúmfræðinnar. Margflötungar, vigrar í þrívídd og hnit þeirra, jöfnur og stikaform sléttu, línu og ferla, lausnir á jöfnum, útreikningar á hornum og fjarlægðum, rúmmálsreikningar og vigurfeldi.
Keilusnið: Jöfnur og gröf fleygboga, hringja, sporbauga og breiðboga.
Fylki, ákveður og jöfnuhneppi: Kynning á fylkjum og ákveðum. Aðferð Gauss-Jordan við lausn þrívíðra jöfnuhneppa. Notkun reiknivéla við fylkjareikning og lausn jöfnuhneppa.

Nánari upplýsingar á namskra.is

TEIK2MÓ05 Teikning Módelteikning, anatómía SJÓN1TE05
Stutt lýsing: Módelteikning, anatómía
Undanfari: SJÓN1TE05

Kennd eru grundvallaratriði módelteikningar og anatómíu. Stefnt er að því að nemendur tileinki sér aðferðir til að mæla hlutföll mannslíkamans jafnframt því að þeir átti sig á samræmi hlutfalla og forma. Ýmist verða teiknaðar styttri stöður módels þar sem áherslan er á heildarsýn eða lengri stöður sem útheimta vandaðri mælingar og meiri nákvæmni. Í upphafi er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér aðferðir til mælingar á hlutföllum mannslíkamans, læri að nota lóðlínur og hjálparlínur til að meta stefnur og hlutföll. Lögð er áhersla á þrívíðan formskilning, jafnframt því að átta sig á styttingu forma í mismunandi líkamsstöðu módels frá ólíkum sjónarhornum. Ýmist eru teiknaðar stöður módels þar sem lögð er áhersla á að ná réttri heildarmynd eða lengri stöður þar sem nemandi glímir við formun módels með skyggingu. Tekin eru dæmi úr listasögu og samtímalist um mannslíkamann sem viðfangsefni myndlistar. Samfara verkefnum læra nemendur grunnatriði anatómíu fyrir teiknara og nýta sér þá kunnáttu við teikningu módelsins. Unnið verður að verkefnum sem auka kunnáttu og þjálfun í að sjá þá anatómísku þætti mannslíkamans sem mestu skipta við teikningu og mótun mannslíkamans. Unnið er aðallega með blýanti og kolum á pappír en þó verða gerðar tilraunir með margvíslegum teikniáhöldum. Einnig vinna nemendur við leirmótun með mannslíkamann sem fyrirmynd. Þá verður einnig unnið eftir anatómíuteikningum og ljósmyndum af mannslíkamanum. Kennari metur vikulega verkefni nemenda með leiðsagnarmati þannig að mikilvægt er fyrir hvern nemenda að mæta vel og fullklára öll verkefni sem lögð verða fyrir til að ljúka áfanganum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

TEIK3FJ05 Teikning Fjarvídd, umhverfið SJÓN1TE05
Stutt lýsing: Fjarvídd, umhverfið
Undanfari: SJÓN1TE05

Í áfanganum læra nemendur að nýta sér eins, tveggja og þriggja punkta fjarvídd við túlkun flókinna rýmishugmynda. Í upphafi læra nemendur forsendur samsíða fjarvíddar, ísómetríu og hvernig hægt er að gera myndir af umhverfinu með þeirri tækni. Síðan einbeita þeir sér að raunsærri fjarvídd, læra frumforsendur hennar og þjálfa kunnáttu sína á þessu sviði með því að vinna myndir sem byggjast á þeim. Áhersla er lögð á fríhendisteikningu og teiknaðir verða manngerðir hlutir í umhverfinu, byggingar og náttúruform. Hugað verður að mælingum og hlutföllum, stefnum og staðsetningu hluta í rými. Unnið með gagnsæishugsun og formgreiningu, mótun og efnisáferð með blæbrigðaríkri skyggingu. Farið er í vettvangsferðir og teiknuð mismunandi rými og kringumstæður. Tveir þættir vega því þyngst í vinnu áfangans: annars vegar ferlið sköpun, túlkun og tjáning og hins vegar ferlið skynjun, greining og mat þar sem nemendur greina eigin verk, verk samnemenda og teikningar listateiknara, arkitekta og myndlistarmanna með tilliti til aðferða og forsendna teikningarinnar og tilgangs listamannanna með því að nýta kerfi fjarvíddarteikningar. Teiknaðir eru fjölbreyttar fyrirmyndir hluta þar sem form, yfirborð, áferð og litbrigði krefjast nákvæmrar skoðunar og ólíkrar nálgunar. Lögð áhersla á að nemandi nái að greina styrk sinn í teikningunni, þrói með sér persónuleg og sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar á namskra.is

TILV1TA05 Tilveran - tómstundir og afþreying í daglegu lífi Áfangi fyrir starfsbraut
Stutt lýsing: Áfangi fyrir starfsbraut

Í áfanganum er tómstundaframboð í nærsamfélaginu kannað og mikilvægi tómstundaiðju í daglegu lífi. Farið verður yfir hvaða getu þarf til að sinna tómstundum og skoðað hvaða tómstundir henta hverjum með tilliti til áhuga, aldurs og líkamlegrar færni.

Nánar á namskra.is

TÖLN1GR05 Tölvunotkun Grunnáfangi í tölvunotkun
Stutt lýsing: Grunnáfangi í tölvunotkun

Í þessum grunnáfanga í tölvunotkun er farið yfir notkun á töflureiknum, kynningarforritinu prezi, hugarkortum og ýmislegt annað tengt almennri tölvunotkun. Áhersla verður á að efni áfangans sé fjölbreytt og komi nemendum að notum í námi og starfi sínu.

Námsmat er leiðsagnarmat sem byggist á verkefnaskilum og virkni í námi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

TÖLN2LL05 Tölvunotkun Læsi og lausnir
Stutt lýsing: Læsi og lausnir

Í áfanganum eru nemendur kynntir fyrir ýmsum tæknilegum lausnum þegar kemur að tölvunotkun með því markmiði að efla stafrænt læsi. Farið verður yfir hvað felst í því að vera ábyrgur tækninotandi, stafræna borgaravitund, siðferði og helstu lög og reglur stafræna samfélagsins. Leitast verður eftir því að stuðla að færni nemenda í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi með hjálp upplýsingatækni, meðal annars með því að leggja áherslu á sjálfstæða vinnu nemenda, lausnamiðuð verkefni og leitarnám.

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • draga skynsamlegar ályktanir um trausta og heilbrigða tölvunotkun
 • lesa í stafrænt umhverfi og lög og reglur sem tilheyra því
 • meta og miðla upplýsingum á skipulagðan og skilvirkan hátt
 • vera virkur, gagnrýninn og sjálfstæður tækninotandi
 • sýna ábyrgð í hugsun og notkun tækninnar
 • beita lausnamiðaðri hugsun/nálgun í upplýsingatækni

 

Nánari lýsing væntanleg vorið 2022.

 

UPPE2SS05 Uppeldisfræði Sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Sjónarmið og saga
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Í áfanganum er fjallað um uppeldis- og menntunarfræði sem fræðigrein, rætur hennar, sögu og hagnýtingu. Lögð er áhersla á að efla skilning á mikilvægi uppeldis og menntunar og að nemendur öðlist hæfni í að takast á við störf er tengjast uppeldi og menntun. Hugtakið uppeldi er tekið til skoðunar og umræðu. Mismunandi viðhorf til mannlegs eðlis eru skoðuð í ljósi kenninga um uppeldi og menntun. Fjallað er um þróun uppeldis og menntunar og hugmyndafræði nokkurra þekktra uppeldisfrömuða. Fjallað verður um uppeldi í íslensku nútímasamfélagi, t.d. í tengslum við dagvistun, kynjamismun og breytingar í fjölskyldum. Einnig verður fjallað um þau uppeldisáhrif sem list, bækur, fjölmiðlar, leikir, leikföng, íþróttir, o.fl. hafa á börn.

Nánari upplýsingar á namskra.is

UPPE2SU05 Uppeldisfræði Skólastarf og uppeldi FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Skólastarf og uppeldi
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Kynnt verða helstu markmið leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og starfsemi mismunandi stofnana sem sinna börnum og ungmennum. Skólakerfið getur stundum reynst flókið og því er þekking á skólakerfinu og hvernig það kemur til móts við ólíkar þarfir nemenda forsenda þess að skólastarf verði farsælt. Nemendur kynna sér helstu kenningar um þroska og hegðun sem stuðst er við í skólastarfi og þekki helstu áhættuþætti er geta haft áhrif á nám og líðan. Jafnframt verður fjallað um verndandi þætti og seiglu sem geta skipt miklu máli fyrir börn og ungmenni sem standa frammi fyrir erfiðleikum. Auk þess verður fjallað um mismunandi aðferðir við lestrarkennslu við upphaf skólagöngu en lestrarkennsla nemenda er einstaklingsbundin þar sem lestrargeta þeirra er mismunandi við upphaf skólagöngu. Þá verður áhersla lögð á samspil kennara og nemenda í kennslustofunni með tilliti til kynhlutverka og hegðunar. Fjallað er um málefni bráðgerra barna og stuðningskennslu barna með sérþarfir. Fjallað er um helstu kvíðavalda er geta birst í lífi barna, mikilvægi sjálfsmyndar í þroska og mikilvægi forvarna sem varða einelti og áfengis- og fíkniefnanotkun. Auk þess verður fjallað um uppeldi í tengslum við íþróttir og starf í félagsmiðstöðvum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

UPPE2TÓ05 Uppeldisfræði Tómstundafræði FÉLV1ÞF05
Stutt lýsing: Tómstundafræði
Undanfari: FÉLV1ÞF05

Tómstundastarf gegnir mikilvægu menningar- og uppeldishlutverki í nútímasamfélagi. Tómstunda- og félagsmálafræði er ung fræðigrein og felur meðal annars í sér að tileinka sér þekkingu á gildi, þýðingu og hlutverki tómstunda fyrir fólk á öllum aldri í samfélaginu. Einnig fjallar greinin um rannsóknir á tómstundum og mikilvægi þeirra í þróun tómstundastarfs. Í áfanganum verður horft á tómstundastarf í sinni víðustu mynd, bæði úti og inni, tengt náttúru, umhverfi og samfélagi. Rýnt verður í hugmyndafræði unglinga- og þátttökulýðræðis. Í tómstundastarfi með börnum og unglingum er nauðsynlegt að þekkja til forvarna, til að mynda birtingarmynd eineltis, og til hvaða ráða er hægt að grípa við lausn þeirra. Þetta á einnig við um forvarnir í tengslum við áfengis- og fíkniefnamisnotkun. Markmiðið er að öðlast heildarsýn yfir þá starfsemi sem fram fer í tómstundum barna, ungmenna og aldraðra og það menningar- og uppeldishlutverk sem tómstundastarf gegnir í lífi þeirra.

Nánari upplýsingar á namskra.is

UPPE3RA05 Uppeldisfræði Rannsóknaraðferðir í uppeldisfræði UPPE2SU05
Stutt lýsing: Rannsóknaraðferðir í uppeldisfræði
Undanfari: UPPE2SU05

Í þessum áfanga er áhersla lögð á tengsl á milli kenninga innan uppeldis- og menntunarfræða og rannsóknaraðferða. Nemendur kynna sér megindlegar og eigindlegar rannsóknir innan uppeldis – og menntunarfræða í þeim tilgangi að þeir geti metið, tekið afstöðu til og fjallað á gagnrýninn hátt um niðurstöður rannsókna á uppeldi og menntun. Auk þess að geta greint á milli þessara ólíku rannsóknarhefða þá er í áfanganum fjallað sérstaklega um sögu og þróun eigindlegrar rannsóknarhefðar og stöðu eigindlegra rannsókna innan félagsvísinda í dag. Farið verður yfir helstu einkenni þessara rannsókna og við hvaða aðstæður eigindlegar aðferðir henta best. Ítarlega verður fjallað um helstu rannsóknaraðferðir og lögð áhersla á að nemendur öðlist reynslu í að beita þessum aðferðum. Þá er fjallað um greiningu eigindlegra rannsóknarganga og skrif á rannsóknarniðurstöðum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÚTIV1HR01 Útivist Útivist og hreyfing
Stutt lýsing: Útivist og hreyfing

Í náminu er lögð áhersla á að nemendur fari í fjórar dagsferðir (3-6klst) eða eina helgarferð þar sem gist er allavega eina nótt. Þarna geta nemendur valið sér leið eftir hentugleika. Bóklegur grunnur áfangans eru stuttir praktískir fyrirlestrar um gönguferðir, s.s. undirbúningur og búnaður í slíkum ferðum, fyrsta hjálp í óbyggðum, kortalestur og rötun, kynning á notkun GPS punkta, staðhættir og náttúrfar áfangastaða, ásamt gildi útivistar sem heilsuræktar. Ferðin/ferðirnar geta verið farnar í samvinnu við ferðaþjónustuaðila eða áhugasamtök sem sérhæfa sig í gönguferðum á svæðinu, s.s. Ferðafélag Fljótdalshéraðs og Wildboys. Áfanginn er símatsáfangi sem byggist m.a. á þremur námsþáttum: mætingu í fyrirlestra tengda áfanganum og síðan í ferðina sjálfa, frammistöðu nemandans í vettvangsferðunum og skilum á ferðaskýrslu.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÚTIV2GU05 Útivist Gönguferðir, leiðsögn
Stutt lýsing: Gönguferðir, leiðsögn

Undirbúningur og skipulag gönguferða, búnaður, kortalestur og rötun, nesti og næring á ferðalagi, veðrátta og veðurspár, fyrsta hjálp í óbyggðum, staðhættir og sagnir, náttúrufar (jarðfræði, plöntur, dýralíf og umhverfi), gildi útivistar fyrir heilsurækt og heilbrigðan lífsstíl. Verklegar útiæfingar. Hálfs- og heilsdagsferðir. Helgarferðir. Útbúin og flutt kynning á sögu tiltekins svæðis eða náttúrufari á erlendu tungumáli. Log-bók og lokaskýrsla. Ferðirnar geta verið farnar í samvinnu við ferðaþjónustuaðila eða áhugasamtök sem sérhæfa sig í gönguferðum á svæðinu, ss Ferðafélag Fljótdalshéraðs og Wild Boys. Áfanginn er símatsáfangi sem byggist m.a. á þremur námsþáttum: mætingu í fyrirlestra tengda áfanganum og síðan í ferðina sjálfa, frammistöðu nemandans í vettvangsferðunum og skilum á ferðaskýrslu (loggbók). Ástundun, frammistöðu í verklegum æfingum og ferðum, ferðaskýrslu (log-bók) og erindum nemenda. Áfanginn getur nýst sem undirbúningur að LOKA áfanga, þar sem nemendur gerðu verkefni sitt í tengslum við svæðið sem ferðast er um hverju sinni. Gæti tengst sögu (mannlíf á fyrri tíð) jarðfræði (jarðsaga svæðisins, stutt með myndum) tungumálum (ferðasagan á erlendri tungu).

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÚTIV2ÚS05 Útivist Útivist og sjálfsefling
Stutt lýsing: Útivist og sjálfsefling

Námið er sniðið að þátttöku í ERasmus+ ungmennaskiptaverkefninu F:ire&ice sem er samstarfsverkefni Menntaskólans á Egilsstöðum, Ungmenna- og íþróttasambands Austurlands og írsku ungmennasamtakanna YMCA. Verkefnið er sérstaklega ætlað nemendum sem vilja efla sjálfsþekkingu, sjálfsvirðingu og sjálfsmynd sína, kynnast náttúrunni á nýjan hátt og takast á við ýmsar áskoranir utan þægindarammans. Hugmyndafræði verkefnisins byggir á náttúrumeðferð, reynslunámi, jákvæðri sálfræði, styrkleikaþjálfun, áskorunum og ævintýrum.

 

VFOR1HC05 Vefforritun Vefsíðuhönnun - 1
Stutt lýsing: Vefsíðuhönnun - 1

Í áfanganum læra nemendur grunnatriðin í vefsíðugerð og vinna með skjöl á netþjóni. Markmið námskeiðsins er að stuðla að öflugri færni þátttakenda í notkun á HTML og CSS við að hanna vefsíður sem verða hýstar á netþjóni sem nemendur tengjast og vinna með í gegnum FTP forrit. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og almennar vinnureglur tengdar forritunarvinnslu og annarri almennri vinnslu á Netinu. Lögð er rík áhersla á að námskeiðið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara

Nánari upplýsingar á namskra.is

VFOR2PH05 Vefforritun Vefforritunarmál - 2 VFOR1HC05
Stutt lýsing: Vefforritunarmál - 2
Undanfari: VFOR1HC05

Í áfanganum læra nemendur að vinna með PHP vefforritunarmálið til þess að nota í vefsíðugerð ásamt HTML og CSS. Markmið áfangans er að stuðla að öflugri færni þátttakenda í notkun á PHP, HTML og CSS forritunarmálum við að hanna vefsíður. Vefsíðurnar eru síðan hýstar á vefþjóni sem nemendur tengjast og vinna á í gegnum FTP forrit. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og almennar vinnureglur tengdar forritunarvinnu og vinnu á Netinu. Áhersla er lögð á að námskeiðið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum

Nánari upplýsingar á namskra.is

VFOR3JQ05 Vefforritun Gagnvirk vefþróun- 2 VFOR2PH05
Stutt lýsing: Gagnvirk vefþróun- 2
Undanfari: VFOR2PH05

Unnið verður með gagnvirka vefþróun (e. Dynamic Front-end Web Development) þar sem nemendur kynnast gagnvirkri framenda (e. front-end) forritun í JavaScript og jQuery. Markmið námskeiðsins er að stuðla að öflugri færni þátttakenda í að nýta saman þekkingu sína í forritunarmálunum HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript og jQuery til að búa til stærri verkefni. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og almennar vinnureglur tengdar forritunarvinnu á Netinu. Rík áhersla er lögð á að námskeiðið nýtist sem undirbúningur fyrir frekara nám eða störf. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÞÝSK1DA05 Þýska Daglegar athafnir - 2 ÞÝSK1PL05
Stutt lýsing: Daglegar athafnir - 2
Undanfari: ÞÝSK1PL05

Helstu atriði ÞÝSK1PL05 eru rifjuð upp um leið og bætt er við orðaforða og málfræði. Áhersla er lögð á að þjálfa áfram alla málfærniþætti: munnlega og skriflega tjáningu, hlustun og lesskilning. Unnið er með orðaforða sem tengist nánasta umhverfi nemandans, daglegum athöfnum og ferðalögum (t.d. að spyrja og segja til vegar). Þá eru nemendur einnig þjálfaðir í að segja frá liðnum atburðum og orsakasamhengi (orsök og afleiðingu / af hverju og til hvers). Menningu og staðháttum þýskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna m.a. í gegnum lestur viðeigandi texta sem varpa ljósi á daglegt líf. Varðandi námsmat þá verða nemendur þjálfaðir í því að meta eigin framfarir og að meta hvern annan. Þessi áfangi er efst á stigi A1 í evrópska málfærnirammanum og ætti að skila nemendum af sér á stigi A2.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÞÝSK1PL05 Þýska Persónan og lífið - 1
Stutt lýsing: Persónan og lífið - 1

Áfanginn er byrjunaráfangi og áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur fá innsýn í menningu og staðhætti á þýska menningarsvæðinu og kynnast samskiptavenjum og siðum.
Strax frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í öllum málfærniþáttum: tali, hlustun, ritun og lesskilningi. Áhersla er lögð á framburð, grunnatriði málnotkunar og uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi.
Nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum, þeir tileinki sér árangursríka námstækni og eru þjálfaðir í að meta framvindu sína í námi.

Nánari upplýsingar á namskra.is

ÞÝSK1VU05 Þýska Venjur og umhverfi - 3 ÞÝSK1DA05
Stutt lýsing: Venjur og umhverfi - 3
Undanfari: ÞÝSK1DA05

ÞÝSK1VU05 er fyrsti áfanginn á hæfnisþrepi A2 í samevrópska viðmiðunarkerfinu og síðasti áfanginn á fyrsta þrepi í því íslenska. Byggt er á þeirri undirstöðu sem nemandinn hefur aflað sér í undanförum og er því mikilvægt að hún sé traust. Áherslan er á nánasta umhverfi nemandans: heimilið, matur, tíska og smekkur, skólinn og starfið. Í tengslum við þessi þemu er siðum og samskiptavenjum í þýskumælandi löndum fléttað inn í kennsluna. Nemendur eru áfram þjálfaðir í öllum málfærniþáttum, hlustun, lesskilningi, ritun og tali með aukinni áherslu á tjáningu. Í kennslubókinni verða textar nú aðeins lengri og flóknari en í fyrri áföngum. Lesin er ein léttlestrarbók á þyngdarstigi 1 til 2 sem nemendur gera grein fyrir á þýsku í samtali við kennara (söguþráður og eigin skoðun). Í málnotkun bætast við ný málfræðiatriði sem auka málskilning og tjáningarhæfni nemandans. Sem áður eru gerðar miklar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur tileinki sér árangursríka námstækni.

Nánari upplýsingar á namskra.is