Gjaldskrá fjarnáms

Eftirfarandi gjaldskrá gildir fyrir almennt fjarnám í ME frá og með haustönn 2016.

Innritunargjald er innheimt einu sinni á önn og gildir því fyrir báðar spannir annarinnar. Innritunargjaldið er ekki endurgreitt og kennslugjaldið aðeins í undantekningartilfellum.

Innritunargjald Áfangar Kennslugjald Samtals
6000 1 14.500 20.500
  2 29.000 35.000
  3 43.500 49.500
  4 58.000 64.000

Próftökugjald vegna prófa frá öðrum skólum er 1500 kr. fyrir hvert próf.