Umhverfisstefna og áætlun

Umhverfisstefna Menntaskólans á Egilsstöðum

Við Menntaskólann á Egilsstöðum er lögð áhersla á að efla umhverfisvitund nemenda og starfsmanna, auka ábyrgðartilfinningu þeirra og meðvitund um sitt nánasta umhverfi sem og umhverfismál á heimsvísu. Í starfi skólans er markvisst stuðlað að sjálfbærni á sem flestum sviðum og leitast við að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum skólastarfsins. Keppt er að því að umhverfi skólans, jafnt innandyra sem utan, sé snyrtilegt og heilnæmt. Leitast er við að hafa umhverfisstefnu skólans skýra og vel sýnilega nemendum, starfsmönnum og foreldrum.
Við skólann starfar umhverfisnefnd sem skipuð er nemendum og starfsmönnum. Skólameistari setur nefndinni erindisbréf.

Áhersluatriði

 • Fræðsla um umhverfisvernd og sjálfbærni er í skyldunámi allra nemenda.
 • Snyrtilega er gengið um skólann og lóð hans. Ekki er gengið á útiskóm um húsnæði skólans. Fylgst er með orkunotkun í gegnum grænt bókhald og unnið markvisst gegn orkusóun.
 • Tölvu- og upplýsingatækni er nýtt til að draga úr pappírsnotkun og áhersla lögð á rafræn samskipti.
 • Við innkaup er leitast við að kaupa umhverfisvænar og endurnýtanlegar vörur.
 • Lögð er áhersla á flokkun og endurnýtingu sorps. Flokkunarílát eru aðgengileg og sýnileg.
 • Skólinn hvetur starfsmenn og nemendur til að nota umhverfisvænan ferðamáta milli heimilis og skóla.
 • Skólinn er þátttakandi í Grænum skrefum í ríkisrekstri og er að vinna að fyrsta skrefinu. 

Samþykkt á skólafundi í maí 2015

Uppfærð áætlun 30.10.2018

Menntaskólinn náði fyrsta græna skrefinu í maí 2020. Það er afar ánægjulegur áfangi sem hvetur okkur til að halda áfram innleiðingu grænu skrefanna.

Umhverfisáætlun

Skólaárið 2018-2019

 • Taka stöðuna í umhverfismálum skólans.
 • Vinna að því að taka fyrsta Græna skrefið.
 • Taka fyrsta Græna skrefið.
 • Hefja vinnu við að ná Grænu skrefi númer 2.
 • Stuðla að umhverfisvænum ferðamáta starfsmanna og nemenda.
 • Gerð verður innkaupagreining í skólanum.
 • Vekja nemendur og starfsfólk til umhugsunar með umhverfisdögum á vorönn.
 • Í lok skólaárs fer fram stöðumat á umhverfismálum skólans og umhverfisáætlun sett til næstu þriggja ára.

 Skólaárið 2019-2020

 • Ná skrefi númer 2 í Grænum skrefum.
 • Hefja vinnu við að ná skrefi númer 3.
 • Skoða endurnýtingarmál í stofnuninni.
 • Fækka ílátum undir almennan úrgang.
 • Innleiða aðgerðir til að draga úr matarsóun.
 • Í lok skólaárs fer fram stöðumat á umhverfismálum skólans og umhverfisáætlun sett til næstu þriggja ára.

 Skólaárið 2020-2021

Ná skrefi númer 3 í Grænum skrefum.

Hefja vinnu við að ná skrefi númer 4.

Gerð er greining á úrgangsmyndun.

Unnið er að aðgerðum til að kolefnisjafna losun vegna samgangna og úrgangs.

Í lok skólaárs fer fram stöðumat á umhverfismálum skólans og umhverfisáætlun sett til næstu þriggja ára.