Ferðalög á vegum skólans

Reglur um ferðalög á vegum skólans

Nemendur í ferðum í nafni skólans eru fulltrúar hans. Þeim ber að sýna fyrirmyndarhegðun og vera skólanum til sóma. Skólareglur ME skulu í heiðri hafðar sem og reglur þær er gestgjafar setja.
Fararstjórn skal skipuð þeim starfsmönnum skólans sem fara í ferðina ásamt tveimur fulltrúum nemenda. Fararstjórn tekur ákvarðanir um dagskrá, áætlanir o.þ.h.
Ólögráða nemendur skulu útvega leyfi forráðamanns fyrir ferðinni á þar til gert eyðublað eða með rafrænni staðfestingu.
Meðferð vímuefna í ferðum á vegum skólans er stranglega bönnuð.
Nemendur skulu hlýða fyrirmælum fararstjórnar í einu og öllu.
Brot á þessum reglum getur leitt til brottvísunar úr ferð. Í slíkum tilvikum er haft samband við foreldra, sem sækja nemandann sé því við komið.


Samþykkt á Skólaráðsfundi 6. febrúar 2018